Digitalizované Slovenské filmové dedičstvo na cestách po svete v roku 2023

Digitalizované Slovenské filmové dedičstvo na cestách po svete v roku 2023
1. februára 2024

Rok 2023, v ktorom sme oslávili 60. výročie založenia Slovenského filmového ústavu, začal cestami nášho drahého súdruha Kosa okolo sveta. V rámci projektu The Central European Cinema of the Absurd, 1958–1990 priviedla kafkovská satirická komédia Prípad Barnabáš Kos (r. Peter Solan, 1964) divákov k nemému úžasu nad mierou absurdity prítomnej v každodennom socialistickom Československu. Dve premietania – jedno v januári vo významnej kultúrno-vzdelávacej inštitúcii UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive v kalifornskom meste Berkeley (Spojené štáty) a druhé vo februári vo filmovom archíve La Cinémathèque québécoise v Montreali (Kanada) – dokázali, že absurdita nepozná kultúrne ani zemepisné hranice.

Filmový festival v Terste (Taliansko) pripravil retrospektívu s názvom Beyond the Borders: The Fringes of Czech and Slovak Cinema, v rámci ktorej sa zaskvelo niekoľko pokladov z nášho archívu: Fotografovanie obyvateľov domu (r. Dušan Trančík, 1968), Prišiel k nám Old Shatterhand (r. Dušan Hanák, 1966), Zem spieva (r. Karel Plicka, 1933) a Obrazy starého sveta (r. Dušan Hanák, 1972). Keď už spomíname Hanákove Obrazy starého sveta, tento sugestívny portrét ľudí, ktorí dokážu aj v stave civilizačného chaosu a neistoty žiť vnútorne slobodní – od januára do marca 2023 pokračovali projekcie tohto filmu v japonských kinách v rámci obnovenej, limitovanej kinodistribúcie.

Na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame (Holandsko) sa konala medzinárodná premiéra troch digitálne reštaurovaných krátkych animovaných filmov Jaroslavy Havettovej: Pieseň (spoluréžia Ivan Popovič, 1969), Kým sa ucho neodbije (1971) a Kontakty (1980). Filmy boli uvedené v rámci sekcie Cinema Regained, venovanej kolektívnej pamäti svetového filmového dedičstva. Kino BFI Southbank London (Spojené kráľovstvo) organizovalo retrospektívu s názvom Outsiders and Exiles: The Films of Jerzy Skolimowski, ktorej súčasťou bol aj poviedkový film Dialóg 20 40 60 (r. Jerzy Skolimowski, Peter Solan, Zbyněk Brynych, 1968).

Slovenský filmový ústav oslávil 60. výročie svojho vzniku v kine Ponrepo v Prahe projektom organizovaným v spolupráci s Národným filmovým archívom Praha. Klasické filmy zo zbierok SFÚ sa premietali v štyroch programoch: kurátorské pásma Vladimír Kordoš – filmová a video tvorba, Vášeň pre povinnosť (animované filmy) a Archív v krátkosti (dokumentárne filmy) boli doplnené premietaním filmu Po horách, po dolách (r. Karel Plicka, 1929) s hudobným sprievodom Davida Kollara a Tomáša Mutinu.

Na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary bol vo svetovej premiére v rámci sekcie Návraty k prameňom, venovanej klasickému filmu, uvedený celovečerný dokumentárny portrét filmového režiséra a básnika Eduarda Grečnera Pravda je to najdôležitejšie (2023) režiséra Maroša Brázdu, ktorý vznikol v koprodukcii so Slovenský filmovým ústavom. Na festivale bol uvedený spolu s Grečnerovou nadčasovou meditáciou nad samotou Drak sa vracia (1967). Drak sa rovnako vrátil aj na festival Lumière vo francúzskom meste Lyon, kde bol premietaný v rámci sekcie Treasures and Curiosities v priestoroch Institut Lumière.

Rok 2023 so sebou priniesol aj ďalšie významné výročie – storočnicu Viktora Kubala, zakladateľa slovenskej animovanej tvorby. Film Fest Ghent (Belgicko) vzdal velikánovi Kubalovi hold v rámci svojho špeciálneho kurátorského programu Videoroom. Dva krátke filmy Idol (1989) a Kino (1977) boli premietnuté s improvizovaným živým hudobným sprievodom zoskupenia The Ghent Advance Master Ensemble (GAME). Celovečerný titul Krvavá pani (1980), nemý film inšpirovaný legendou o neslávne známej krvavej grófke Alžbete Báthoryovej, ktorá si kúpaním v krvi mladých panien chcela zachovať večnú mladosť, festival uviedol vo svetovej premiére s nádhernou, novoskomponovanou hudbou americkej skladateľky elektroakustickej hudby Claire Rousay.

Na udeľovaní cien Il Cinema ritrovato DVD Awards 2023, ktoré organizuje prestížny festival klasického filmu Il Cinema ritrovato v Bologni (Taliansko), získalo Cenu za najlepšie blu-ray/DVD vydanie roku 2023 blu-ray vydanie filmu Slnko v sieti (r. Štefan Uher, 1962) Slovenského filmového ústavu. Vydavateľstvo Second Run DVD (Spojené kráľovstvo) vydalo v rámci blu-ray kolekcie filmov Jerzyho Skolimowského, spolu s titulmi Walkover, Bariéra a výberom krátkometrážnych filmov, aj film Dialóg 20 40 60.