Druhý semester vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet otvorí téma venovaná zvuku vo filme

Druhý semester vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet otvorí téma venovaná zvuku vo filme
17. septembra 2020
PDF

Štvrtá edícia Filmového kabinetu v Kine Lumière otvorila svoj druhý semester Obdobie zrenia už na jar, no po dvoch stretnutiach jeho ďalšie pokračovanie znemožnila koronakríza. V novom termíne sa druhý semester venovaný kinematografii v období od 20. do 50. rokov minulého storočia začne v pondelok 21. septembra o 18.00 hod. Jeho úvodnou témou je Zvuk v kinematografii a sprevádza ju dánsky film Tiesňové volanie (2017) režiséra Gustava Möllera.


TS / 17. september 2020

Počas semestra Obdobie zrenia čaká frekventantov desať stretnutí, jednotlivé prednášky sú zamerané na zásadné medzníky alebo tvorcov kinematografie. Semester predstaví „približne tridsať rokov vývoja kinematografie od príchodu zvuku po koniec 50. rokov minulého storočia,“ hovorí v programovom bulletine lektor Filmového kabinetu Juraj Oniščenko. „Obdobie okolo druhej svetovej vojny je jedno z najvzrušujúcejších, práve čo sa týka vývoja. Nejde len o prvý predel v podobe príchodu zvuku, alebo o druhý predel charakterizovaný zavedením vnútrozáberovej montáže a hĺbky ostrosti. Prvýkrát sa pozrieme aj na chúlostivé témy, napríklad na vzťah filmu a ideológie alebo na to, ako sa film noir vyrovnáva so zločinom.“

Po úvodnej prednáške Zvuk v kinematografii budú nasledovať témy Dokumentárny film, Film a politika, Klasický hollywoodsky film, Francúzska kinematografia 30. rokov, Orson Welles, Film noir, Taliansky neorealizmus, Alfred Hitchcock a Robert Bresson. Po preložení cyklu z dôvodu koronakrízy „program semestra ostal zachovaný, zmenili sa len termíny,“ hovorí o vplyve pandémie na organizáciu Filmového kabinetu Michal Michalovič, vedúci oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu (SFÚ). „Dve stretnutia, ktoré sa stihli ešte uskutočniť na jar, sa zopakujú, aby sa frekventanti zrazu neocitli v nejakom vákuu a tiež preto, aby bola zachovaná dramaturgická koncepcia cyklu. Tí frekventanti, ktorí sa prihlásili na semester v pôvodnom termíne, majú možnosť absolvovať celý semester odznova,“ vysvetľuje.

Zvuk sa v kinematografii začal udomácňovať v druhej polovici 20. rokov. Niektorí filmári ho vítali s nadšením, iní skôr nenávistne, ďalší nezaujato. Na prvom stretnutí Filmového kabinetu chcú jeho lektori poukázať na to, „že filmový zvuk nemusí byť nepriateľom obrazu a nemusí slúžiť ani ako jeho bezduchá ilustrácia. V rukách talentovaného umelca sa z neho môže stať výrazový prostriedok rovnocenný obrazu. Naším cieľom je ukázať, že pri kreatívnom využití filmového zvuku sa aj dnes dajú dosiahnuť pozoruhodné emocionálne a estetické výsledky,“ zdôrazňuje Juraj Oniščenko. Príkladom je uvádzaný dánsky film Tiesňové volanie (2017), ktorého debutujúci režisér Gustav Möller „sa zahráva s ľudskou predstavivosťou, zmyslami, strachom, opierajúc sa o presvedčenie, že najsilnejšie filmové momenty, sú tie, čo nevidíme.“

Pri výbere filmov, ktoré reprezentujú jednotlivé témy, zohľadnili dramaturgovia kabinetu okrem vzdelávacieho charakteru aj zámer prinášať stále niečo nové. Preto sa filmy naprieč jednotlivými ročníkmi Filmového kabinetu obmieňajú. „Stále je z čoho vyberať,“ hovorí Michal Michalovič. „Filmový kabinet sa vyvíja a pokiaľ v prvých vydaniach sme čerpali predovšetkým z archívneho fondu Slovenského filmového ústavu, momentálne čerpáme aj z iných zdrojov, často aj zo zahraničných. Nakoľko procesy digitalizácie a reštaurovania prebiehajú aj v súčasnosti, rozširuje sa aj ponuka agentov a v ich katalógoch sa objavujú filmy, ktoré ešte pred pár rokmi nebolo v našich podmienkach také jednoduché premietať. Druhým zdrojom sú novšie filmy, ktoré sa viažu k téme prednášok.“ Počas tohto semestra sa premietnu aj snímky Zem spieva (1933) Karla Plicku, Veľká ilúzia (1937) Jeana Renoira, Casablanca (1942) Michaela Curtiza, Ani tieň podozrenia (1943) Alfreda Hitchcocka a Zlodeji bicyklov (1948) Vittoria de Sicu. Po prvýkrát sú do programu Filmového kabinetu zaradené filmy Čierna mačka (1934) Edgara G. Ulmera, Dáma zo Šanghaja (1947) Orsona Wellesa či Vreckár (1959) Roberta Bressona. „Diváci sa môžu tešiť aj na digitálne reštaurovanú verziu Diktátora (1940) Charlesa Chaplina,“ dopĺňa Michalovič.

Filmový kabinet vznikol pred siedmimi rokmi a s úspechom previedol dejinami kinematografie už desiatky frekventantov. Jeho stretnutia vždy začínajú lektorskou prednáškou, pokračujú projekciou filmu a uzatvára ich diskusia. Preložený druhý semester Obdobie zrenia štvrtého vydania Filmového kabinetu sa začína 21. septembra 2020 a potrvá do 25. januára 2021.Vzhľadom na to, že sa odhlásil len minimálny počet pôvodne prihlásených účastníkov z jarného termínu a tiež kvôli tomu, že kapacita kinosály je z epidemiologických dôvodov obmedzená, neotvárame tentoraz prihlasovanie. Voľné miesta, ktoré ostanú nezaplnené, budú uvoľnené do predaja v podobe jednorazových vstupeniek priamo pred začiatkom jednotlivých stretnutí. Neočakávame preto zásadný odliv divákov a dúfame, že semester sa tentoraz už bude môcť uskutočniť celý, hoci v špecifických podmienkach,“ uzatvára Michal Michalovič.

Filmový kabinet finančne podporil Audiovizuálny fond.

Viac informácií o semestri Obdobie zrenia a kompletný program na stránke Kina Lumière

FB profil cyklu Filmový kabinet

Sedmička bezpečnej a pohodlnej návštevy Kina Lumière

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 905 286 524, simona.notova@sfu.sk