Festival klasických filmov Lumière v Lyone uvedie film Martina Hollého Prípad pre obhajcu

Festival klasických filmov Lumière v Lyone uvedie film Martina Hollého Prípad pre obhajcu
12. októbra 2022
PDF

Festival klasických filmov Lumière v Lyone patrí k najdôležitejším podujatiam v oblasti prezentácie filmových diel zo zlatého fondu svetovej kinematografie. Slovenskú kinematografiu v tohtoročnom programe bude zastupovať digitálne reštaurovaný film Martina Hollého Prípad pre obhajcu (1964), ktorý bude popri iných medzinárodne úspešných dielach uvedený vo svetovej premiére. Festival sa koná od 15. do 23. októbra 2022, Hollého film sa premietne na dvoch projekciách.


TS / 12. október 2022

Festival Lumière upozorňuje na významné diela z histórie kinematografie a dbá o zachovanie ich kontinuity v súčasnosti. Jeho program je venovaný reštaurovaným klasickým filmom a retrospektívam i poctám významných filmových tvorcov. Výber najlepších reštaurovaných filmov uplynulého roka, ktoré sa doteraz nikde nepremietali, predstavuje festival pod značkou Lumière Classics, tá zastrešuje tri programové sekcie: Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Jej zámerom je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorých záujmom je obnova a uvedenie klasických filmov opäť do „života“. Film Prípad pre obhajcu sa digitalizoval a reštauroval v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a na festivale je zaradený do sekcie Poklady a kuriozity, ktorá podľa organizátorov „pripomína, aké dôležité je ponoriť sa do kinematografických teritórií, ktoré sú často neznáme, a predsa nenahraditeľné“.

Film Prípad pre obhajcu je psychologická dráma z prostredia súdnictva. Obhajca v ňom rieši prípad znásilnenia a vraždy štrnásťročného dievčaťa a snaží sa na základe nezrovnalostí v súdnom spise dostať z podozrenia a následného odsúdenia pätnásťročného chlapca. „Prípad pre obhajcu Martina Hollého nakrútený v monumentálnom širokouhlom formáte kameramanom Karolom Krškom je kritikou justičných praktík, obžalobou systému, ktorý vykonštruoval politické procesy v Československu v 50. rokoch minulého storočia za účelom nemilosrdného upevnenia moci vládnucej komunistickej strany v zakladateľskom období ľudovodemokratického režimu. Tento nadčasový film poukazuje na akýkoľvek politický systém, ktorý vládne hrubou silou. Ak by sa postavy vo filme z času na čas neoslovovali ´súdruh´, divák by si vôbec nevšimol, že príbeh sa odohráva v socialistickom Československu,“ zdôvodňuje výber filmu pre lyonský festival Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ.

V programovom výbere sa Hollého film bude premietať s ďalšími jedenástimi snímkami, sú medzi nimi napríklad Žert (1968) Jaromila Jireša či Bariéra (1966) Jerzyho Skolimowského. Pod značkou Lumière Classics festival uvedie okrem iných aj filmy Slovo (1955) Carla Theodora Dreyera, Horí v Paríži? (1966) Reného Clémenta, Ľudovít (1973) Luchina Viscontiho, Outsideri (1983) Francisa Forda Coppolu, Posledný cisár (1987) Bernarda Bertolucciho alebo Ľud verzus Larry Flynt (1996) Miloša Formana.

„Uvedenie filmu vo svetovej premiére v programe lyonského festivalu predurčuje jeho ďalší festivalový život a pre prezentáciu nášho audiovizuálneho dedičstva v zahraničí je veľmi dôležité,“ hovorí Steranka. Podľa neho ide o „najdôstojnejší spôsob, akým sa klasický slovenský film, naše audiovizuálne dedičstvo, po desaťročiach od svojho vzniku, opäť dostáva k divákom po celom svete“. Prípad pre obhajcu je už druhý Hollého film, ktorý festival zaradil do svojho programu. Pred dvoma rokmi mal na festivale Lumière premiéru jeho film Noční jazdci (1981), ktorý aj vďaka nej neskôr uviedol Český a slovenský filmový festival v Sydney v Austrálii a významný stredoeurópsky festival klasických filmov Budapest Classics Film Marathon.

V minulosti mali svetovú premiéru v Lyone aj slovenské filmy Krvavá pani (1980) Viktora Kubala, Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a Ľalie poľné (1972) Ela Havettu. Pri príležitosti svetovej premiéry digitálne reštaurovaného filmu Prípad pre obhajcu pripravil SFÚ podobne ako v predchádzajúcich prípadoch nový plagát filmu od grafického dizajnéra Mareka Kianičku.

Počas festivalu sa každoročne koná aj Medzinárodný trh klasického filmu (MIFC). V stredu 19. októbra 2022 bude jeho súčasťou panelová diskusia nazvaná Zdieľanie skúseností, počas ktorej budú panelisti diskutovať na tému súčasného stavu filmového odvetvia zaoberajúceho sa audiovizuálnym dedičstvom v krajinách s nízkou audiovizuálnou kapacitou produkcie. Slovensko bude v paneli zastupovať Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ.

Festival Lumière Lyon – sekcia Lumière Classic

Film Prípad pre obhajcu v databáze SK Cinema

Digitálne reštaurovaná dobová upútavka filmu Prípad pre obhajcu

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk