Film Každý týždeň sedem dní uvedie prestížny Medzinárodný filmový festival v Rotterdame

Film Každý týždeň sedem dní uvedie prestížny Medzinárodný filmový festival v Rotterdame
24. januára 2022
PDF

MFF Rotterdam patrí k renomovaným svetovým filmovým festivalom a je známy objavovaním originálnych filmov a mladých talentovaných režisérov. Okrem súčasných diel venuje špeciálny priestor aj retrospektívam a tematickým programom. Pre slovenskú kinematografiu je veľkým úspechom, že jeho aktuálny 51. ročník, ktorý sa koná v termíne od 26. januára do 6. februára 2022, premietne digitálne reštaurovaný film Eduarda Grečnera Každý týždeň sedem dní (1964).


TS / 24. január 2022

Dráma Každý týždeň sedem dní bude uvedená v oficiálnom programe festivalu, v sekcii klasických filmov Cinema Regained, zameranej na znovuobjavovanie dnes už zabudnutých majstrovských filmových diel. Hlavnou myšlienkou sekcie je filmová história ako proces neustáleho znovuobjavovania a prehodnocovania. Podľa slov programového kurátora festivalu Olafa Möllera, je to „sekcia, ktorá nevníma dejiny filmu ako statickú minulosť, ale ako rezervoár plný klenotov, prostredníctvom ktorých môžeme zmysluplnejšie diskutovať o súčasnosti i budúcnosti kinematografie“.

Film Každý týždeň sedem dní je psychologickým príbehom zo života vysokoškolákov, ktorí si často aj za cenu vlastných omylov a sklamaní hľadajú svoje miesto v spoločnosti. Precízne zachytáva pocity neistoty a strachu, ktoré sa zmocňujú ľudí pred hroziacim nebezpečenstvom nukleárnej vojny. Pre našu kinematografiu je jeho uvedenie v Rotterdame veľkým úspechom, ktorý je výsledkom dlhodobého procesu strategickej filmovej diplomacie a udržiavania kontaktov s festivalovými kurátormi i samotnými festivalmi.

„V prípade MFF Rotterdam máme dlhodobý vzťah s Olafom Möllerom, zostavovateľom sekcie Cinema Regained,“ hovorí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ. „Olaf je dlhoročným a vášnivým ambasádorom slovenského klasického filmu. Je to človek, ktorý históriu slovenskej kinematografie pozná veľmi dobre. Keď v roku 2020 prevzal sekciu Cinema Regained, bolo jasné, že skôr či neskôr zaradí do svojho programu slovenský klasický film. Film Každý týždeň sedem dní Eduarda Grečnera Slovenský filmový ústav (SFÚ) digitálne zreštauroval v roku 2021 a keďže ide o náš ´najnovší´ film, ponúkli sme ho Olafovi, ktorý ho s radosťou do svojej sekcie zaradil. Tu zohrala dôležitú úlohu kolegyňa Kristína Aschenbrennerová, ktorá je našou dlhoročnou ´spojkou´ s Olafom.“

V roku 2022 bude v sekcii Cinema Regained uvedených šesť filmov, v minulosti táto sekcia znovuobjavila „zabudnuté“ filmy takých velikánov, akým boli George A. Romero, Amos Gitai či Orson Welles. Každý týždeň sedem dní je bezpochyby výnimočným zjavom v histórii slovenskej kinematografie. Formálne i obsahovo radikálny, moderný film, porovnateľný s filmami francúzskej novej vlny 60. rokov minulého storočia od režisérov ako Alain Resnais, Chris Marker, Marguerite Duras či Alain Robbe-Grillet. Bol to obzvlášť Alain Resnais, ktorým sa Eduard Grečner inšpiroval,“ hovorí Steranka a dodáva, že „film je prvým slovenským klasickým filmom v programe sekcie Cinema Regained. A pokiaľ sa nemýlim, tak je aj prvým filmom z našich zbierok vôbec, ktorý je uvedený na rotterdamskom filmovom festivale.“

MFF Rotterdam má povesť festivalu, ktorého víťazné filmy zo súťažných sekcií otvárajú cestu filmárom do „veľkého“ sveta kinematografie a často predznamenávajú úspech filmov. Ako to je v prípade klasických diel? „Verím, že film Eduarda Grečnera sa vďaka zaradeniu do programu rotterdamského festivalu stane ´znovuobjaveným´. V ideálnom prípade si ho pozrú zástupcovia filmových festivalov či kinematék a vyberú ho do svojho programu. Film začne po viac ako polstoročí opäť cestovať po svete. Som presvedčený, že si to zaslúži,“ uzatvára Steranka.

Oficiálna stránka MFF Rotterdam

Film Každý týždeň sedem dní na portáli SK Cinema

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk