Film Každý týždeň sedem dní uvedie prestížny Medzinárodný filmový festival v Rotterdame
24. januára 2022
PDF

MFF Rotterdam patrí k renomovaným svetovým filmovým festivalom a je známy objavovaním originálnych filmov a mladých talentovaných režisérov. Okrem súčasných diel venuje špeciálny priestor aj retrospektívam a tematickým programom. Pre slovenskú kinematografiu je veľkým úspechom, že jeho aktuálny 51. ročník, ktorý sa koná v termíne od 26. januára do 6. februára 2022, premietne digitálne reštaurovaný film Eduarda Grečnera Každý týždeň sedem dní (1964).


TS / 24. január 2022

Dráma Každý týždeň sedem dní bude uvedená v oficiálnom programe festivalu, v sekcii klasických filmov Cinema Regained, zameranej na znovuobjavovanie dnes už zabudnutých majstrovských filmových diel. Hlavnou myšlienkou sekcie je filmová história ako proces neustáleho znovuobjavovania a prehodnocovania. Podľa slov programového kurátora festivalu Olafa Möllera, je to „sekcia, ktorá nevníma dejiny filmu ako statickú minulosť, ale ako rezervoár plný klenotov, prostredníctvom ktorých môžeme zmysluplnejšie diskutovať o súčasnosti i budúcnosti kinematografie“.

Film Každý týždeň sedem dní je psychologickým príbehom zo života vysokoškolákov, ktorí si často aj za cenu vlastných omylov a sklamaní hľadajú svoje miesto v spoločnosti. Precízne zachytáva pocity neistoty a strachu, ktoré sa zmocňujú ľudí pred hroziacim nebezpečenstvom nukleárnej vojny. Pre našu kinematografiu je jeho uvedenie v Rotterdame veľkým úspechom, ktorý je výsledkom dlhodobého procesu strategickej filmovej diplomacie a udržiavania kontaktov s festivalovými kurátormi i samotnými festivalmi.

„V prípade MFF Rotterdam máme dlhodobý vzťah s Olafom Möllerom, zostavovateľom sekcie Cinema Regained,“ hovorí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ. „Olaf je dlhoročným a vášnivým ambasádorom slovenského klasického filmu. Je to človek, ktorý históriu slovenskej kinematografie pozná veľmi dobre. Keď v roku 2020 prevzal sekciu Cinema Regained, bolo jasné, že skôr či neskôr zaradí do