Filmologický časopis Kino-Ikon predstavuje tvorbu nemeckého „rebela“ na Slovensku

Filmologický časopis Kino-Ikon predstavuje tvorbu nemeckého „rebela“ na Slovensku
22. októbra 2020
PDF

Aktuálne číslo filmologického časopisu Kino-Ikon 1/2020 vznikalo na pozadí pandemickej situácie, na kvalite jeho obsahu sa však tieto okolnosti neodrazili. Pod ústrednou témou Rebel na Slovensku sa venuje tvorbe Volkera Schlöndorffa na Slovensku, no aj filmovej kultúre, popkultúrnym fenoménom, zásadným otázkam kinematografickej filozofie i analýze financovania kinematografie prostredníctvom Audiovizuálneho fondu (AVF).


TS / 22. október 2020

Jednou z hlavných tém čísla je tvorba nemeckého režiséra Volkera Schlöndorffa. Venuje sa jej filmový teoretik Martin Palúch s dôrazom na jeho pôsobenie na Slovensku v 60. rokoch minulého storočia. Kino-Ikon prináša aj rozsiahly rozhovor s režisérom, ktorý vznikol vo februári tohto roka pri príležitosti príprav strihového dokumentárneho filmu o Palúchovom otcovi Odpočítavanie Posledný film Ivana Palúcha. Súčasťou textového bloku je i Schlöndorffova spomienka na nášho nedávno zosnulého kameramana Igora Luthera, s ktorým v roku 1979 nakrútili Oscarom ocenený film Plechový bubienok.

Vlani uplynulo desať rokov od vzniku Audiovizuálneho fondu (AVF), ktorého poslaním je prerozdeľovanie finančných dotácií pre rôzne typy projektov v audiovízii. Mediálny analytik Miroslav Vlček z brnianskej Masarykovej univerzity v recenzovanej rubrike Studium zhodnocuje podporu slovenského dokumentárneho filmu z AVF, určeného pre kinodistribúciu. V svojej štúdii sa zameriava na majoritné a minoritné dlhometrážne dokumenty vyrobené v rokoch 2010 – 2018. Z pera českej autorky, estetičky a filmovej teoretičky Terezy Hadravovej pochádza štúdia v rubrike Kinematografická filozofia, venovaná je kognitivizmu a filmovej teórii. Dopĺňa ju rozhovor s popredným nemeckým filmozofom Berndom Herzogenrathom, v ktorom predstavuje deleuzeuovskú líniu uvažovania o filme a porovnáva ju s ďalšími prístupmi kinematografickej filozofie v angloamerickom a nemeckom prostredí.

Vzťah filmu a výtvarného umenia sa stal témou prechádzajúceho čísla časopisu Kino-Ikon, tentoraz v nej časopis pokračuje textom slovenského multimediálneho umelca Franza Mileca. Zaoberá sa tvorbou Vladimíra Kordoša, ktorého umenie sa nedá „škatulkovať. Kariérne ho výrazne ovplyvnil medzinárodný posun smerom k postmoderne a jeho charakteristickou metódou je „umenie o umení“, zreteľné je to aj z diel, ktoré sa nachádzajú na obálke aktuálneho čísla Kino-Ikonu. Franz Milec je podpísaný aj pod rozhovorom s Martinom Blažíčkom, ktorý sa venuje pohyblivému obrazu ako pedagóg na pražskej FAMU i výskumný pracovník českého Národného filmového archívu. V rozhovore sa dotýka rôznych foriem mediálneho umenia v galerijnom, divadelnom či inom kontexte.

Sekcia Dvojdotyk je tentoraz sústredená na popkultúrne fenomény. Filmová teoretička a estetička Petra Hanáková publikuje svoje poznámky k audiovizuálnemu fenoménu Karel Gott a divadelná teoretička Jana Wild sa zaoberá muzikálovou komédiou Mamma Mia! (2018) režisérky Phyllidy Lloydovej.

Tematicky rôznorodé texty prinášajú filmové a literárne reflexie. Záujemcovia medzi nimi nájdu reflexiu nedávno oceneného seriálu z produkcie HBO Eufória, taliansku kinematografiu z obdobia 50. až 80. rokov minulého storočia, kinematografiu krajín arabského sveta, ale aj recenzie na publikáciu Françoisa Josta Kult banality. Od Duchampa k reality šou alebo na nový film Ivana Ostrochovského Služobníci (2020), obe sú z pera estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča. Súčasťou Kino-Ikonu je tradične filmový občasník študentov audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Frame, tentoraz s textami pripravenými pre Študentské konfrontácie. Tie sa pravidelne konajú na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, no tento rok boli pre pandemickú situáciu odložené.

x x x

Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon je recenzovaný časopis, dôraz kladie na rozvíjanie myslenia o kinematografii. Vydáva ho Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) a Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Kino-Ikon 1/2020 vyšiel na 224 stranách a v predaji je za 3,32 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v predajni SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave a na jej internetovej stránke.

Vydanie časopisu Kino-Ikon 1/2020 podporil Audiovizuálny fond.

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 905 286 524, simona.notova@sfu.sk