Filmologický zborník OBRAZ – SLOVO – ZVUK ponúka pohľad na tri základné dimenzie filmu

Filmologický zborník OBRAZ – SLOVO – ZVUK ponúka pohľad na tri základné dimenzie filmu
11. decembra 2020
PDF

Obraz – Slovo – Zvuk je názov zborníka, ktorý skúma kľúčové fenomény filmovej reči. Ide o súbor príspevkov z 19. ročníka rovnomennej česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa tradične uskutočnila v Krpáčove na jeseň minulého roka. Čerstvo vydaný zborník prináša nové pohľady na vzťahy filmového obrazu, slova/textu a zvuku/hudby podmienené historicky, teritoriálne alebo autorsky. Autormi štúdií pri tom nie sú len renomovaní slovenskí a českí filmológovia, ale aj umenovedci, filozofi a estetici z centier humanitných vied v oboch krajinách.


TS / 11. december 2020

„Hoci sa film považuje predovšetkým za rozprávanie prostredníctvom obrazov, slovo a zvuk v tomto rozprávaní zohráva dôležitú úlohu,“ pomenúva v úvode východiská témy Obraz – slovo – zvuk zostavovateľ zborníka Martin Kaňuch, filmový teoretik a šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon. „Na jednej strane sa slovo stáva súčasťou obrazu v reči, prejavoch či dialógoch postáv, ktoré sa najvýraznejšie podieľajú na konštrukcii zmyslu filmovej výpovede. Na strane druhej môže hovorené slovo fungovať v podobe komentára, ktorý spája jednotlivé zábery do súvislej výpovede. Okrem vzťahov kooperácie medzi obrazom a slovom, sú ďalšou možnou témou aj vzťahy subverzie, v ktorých slovo mení, resp. spochybňuje význam obrazu, alebo ho popiera.“

Autori sa v príspevkoch dotýkajú aj vplyvu moderných technológií na formu filmovej výpovede alebo jej recepciu, akou sú napríklad filmy z mobilov a prelínanie plochy obrazu s plochou aplikácií na posielanie správ. Popri písanom slove v obraze alebo medzititulkoch sa zaoberajú aj prácou s hlasom, hudbou, ruchmi, alebo ich rôzne motivovanými absenciami, napríklad tichom ako prvkom tvorby napätia. „Zvuk sa môže podieľať na vytváraní ilúzie vernosti, priestorovosti, časovosti… Dokáže obraz, slovo/text emocionálne intenzifikovať, dokáže viesť, zamerať na niečo konkrétne (detail) alebo rušiť pozornosť diváka,“ dodáva v úvode Martin Kaňuch.

Zborník obsahuje príspevky dvadsiatich štyroch autorov zo Slovenska a Čiech, ktorí nahliadajú na tému Obraz – slovo – zvuk z mnohých aspektov. Okrem textov skúmajúcich tému z teoretického hľadiska od estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča, filmového teoretika Martina Ciela, estetika Juraja Oniščenka či filozofky a estetičky Romany Javorčekovej, ktorá sa napríklad venuje filmovému obrazu, slovu a zvuku v intenciách smiechu, mnohí autori vo svojich textoch dávajú priestor aj konkrétnym filmom alebo tvorcom.

Český filmový vedec a filológ Milan Cyroň skúma tému na príklade scenáristickej prípravy filmu Paľa Bielika Kapitán Dabač (1959), filmový teoretik Luboš Ptáček sa zameral na melancholických hrdinov Jiřího Menzla, filozof Josef Fulka sa sústredil na zvukové objekty vo filmoch Jana Švankmajera, filmový teoretik Michal Michalovič sa venuje filmu Muž, ktorý luže (1968) Alaina Robbe-Grilleta. Teoretik popkultúry Juraj Malíček sa v svojom príspevku zaoberá tvorbou britského režiséra a scenáristu Edgara Wrighta, americký tvorca s osobitým autorským rukopisom Harmony Korine sa stal námetom príspevku filmovej teoretičky a publicistky Jany Bébarovej a svoje miesto má v zborníku aj text českého publicistu a prekladateľa beatnickej literatúry Josefa Rauvolfa o Williamovi Burroughsovi. Jeho súčasťou je aj prednáška francúzskeho filmového teoretika Françoisa Josta, ktorú pod názvom Muž, ktorý luže a Eden a potom…: za hudobný film predniesol na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU počas svojej minuloročnej jesennej návštevy Bratislavy, ktorá predchádzala priamo konferencii Obraz – slovo – zvuk.

Zborník Obraz – slovo – zvuk vydala Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Vyšiel na 343 stranách a za 5 eur si ho je možné zakúpiť vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej ul. 43 a v Kine Lumière na Špitálskej ul. 4 v Bratislave. Na obálke zborníka je použitý záber z filmu Juraja Jakubiska Bubeník Červeného kríža (1977).

Vydanie zborníka finančne podporil Audiovizuálny fond.

Viac informácií o zborníku Obraz – slovo – zvuk nájdete na eshope Klapka.sk.

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk