Filmový kabinet otvára tretí semester, venuje sa kinematografii od 50. rokov do súčasnosti

Filmový kabinet otvára tretí semester, venuje sa kinematografii od 50. rokov do súčasnosti
8. marca 2022
PDF

Vzdelávací cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet v Kine Lumière uzatvorí svoje štvrté vydanie semestrom Cesty dospelosti. Priblíži v ňom dejiny svetovej kinematografie od 50. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 14. marca 2022 o 18.00 hod., témou bude jeden z najvýznamnejších francúzskych režisérov Alain Resnais. Počas večera sa premietne filmová báseň Hirošima, moja láska (1959), ktorá sa – aj dnes veľmi aktuálne – hlboko dotýka dôsledkov vojenskej okupácie a atómovej hrozby na bežných ľudí. Všetky diela v programe sú digitálne reštaurované, registrácia na Filmový kabinet je spustená pre všetkých záujemcov.


TS / 8. marec 2022

„Hoci sa Alain Resnais často vníma ako predstaviteľ novej vlny, predsa len jeho tvorba predchádza jej vzniku,“ hovorí estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko, lektor Filmového kabinetu. Podľa neho Resnaisova „tvorba krátkych dokumentov na konci 40. rokov a začiatkom 50. rokov 20. storočia je natoľko závažná, že by sama už viedla k trvalému zápisu Resnaisa do dejín filmu. Navyše už v nej sa formuje špecifický charakter a zameranie Resnaisovej tvorby. Témy umenia, antimilitarizmu, ale najmä pamäte sú základnými východiskami, ktoré však, ako sa neskôr ukáže, ho budú sprevádzať celý život.“

Film Hirošima, moja láska, nakrútená podľa scenára Marguerite Durasovej, rozpráva tragický príbeh lásky dvoch ľudí, ktorí sa stretnú v Hirošime – meste poznačenom jednou z najväčších tragédií druhej svetovej vojny. „Francúzska herečka prišla do Hirošimy nakrúcať scény z pripravovaného mierového filmu. Predposlednú noc strávi s Japoncom, čo v nej vyvolá spomienku na tragédiu, ktorá sa udiala pred štrnástimi rokmi v Nemcami okupovanom Francúzsku. Obrazy masovej tragédie atómového výbuchu bomby v zozbieranom filmovom materiáli v nej vyvolávajú spomienky na prvú lásku v dobe okupácie v mestečku Nevres, keď sa zamilovala do nemeckého vojaka. Historická skúsenosť, hoc z opačných častí sveta, sa ukáže byť podobná, ale aj natoľko silná, že dokáže preklenúť kultúrne hranice a spojiť aspoň na okamih dva životy,“ približuje film Oniščenko. Resnais v svojom debute rozbil tradičnú naráciu a ukázal moderný spôsob filmového rozprávania. Film Hirošima, moja láska sa považuje za historický míľnik v dejinách kinematografie.

Semester Cesty dospelosti tematicky priamo nadväzuje na prvý semester Filmového kabinetu nazvaný Od zrodu po Kristove roky a na druhý semester Obdobie zrenia. „Ocitáme sa v období medzi koncom 50. rokov dvadsiateho storočia a bezprostrednou súčasnosťou,“ predstavuje zameranie semestra Nina Nováková, koordinátorka Filmového kabinetu zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Semester sleduje turbulentný vývoj nových vĺn v 60. rokoch i 70. roky v národných kinematografiách, okrem Alaina Resnaisa predstaví viaceré režisérske osobnosti, akými sú Andrej Tarkovskij Stanley Kubrick, Federico Fellini, Paolo Sorrentino, Terrence Malick ako reprezentant tzv. nového Hollywoodu a Wim Wenders ako predstaviteľ nového nemeckého filmu.

„Kabinet má niekoľko noviniek, rád by som však spomenul dve,“ dáva do pozornosti zmeny v programe semestra Juraj Oniščenko. „Ide o novú tému s názvom film a výtvarné umenie, ktorou sa v poslednom čase zaoberám, a ktorá ma fascinuje azda najväčšmi. Teším sa aj na hosťa, ktorý ju sprostredkuje našim divákom. Patronát nad prednáškou prevzal Juraj Mojžiš, kurátor a môj ctený učiteľ z VŠMU. Druhou novou témou je Stanley Kubrick, veľká postava dejín kinematografie, ku ktorému si Kabinet dlho hľadal cestu a som rád, že túto tému uvádzame.“

Okrem úvodnej snímky Hirošima, moja láska (1959) sú v programe tretieho semestra aj filmy Nikto ma nemá rád (1958) Françoisa Truffauta, Sladký život (1960) Federica Felliniho, Nebeské dni (1978) Terrenca Malicka, Stav vecí (1982) Wima Wendersa, Obeť (1986) Andreja Tarkovského, Osvietenie – Extended Version (1980) Stanleyho Kubricka, Veľká nádhera (2013) Paola Sorrentina a film Krásna hašterilka (1991) Jacquesa Rivetta, ktorý uvedie hosťujúci lektor Juraj Mojžiš, filmový a výtvarný teoretik, filmový architekt a scénograf. Viaceré z nich sa v programe Kabinetu premietajú po prvýkrát. Pokiaľ by som mohol vypichnúť jednu projekciu, ostanem pri prednáške Juraja Mojžiša a projekcii v jeho gescii plnej verzie Rivettovej Krásnej Hašterilky. Uvedenie tohto filmu považujem za udalosť,“ dopĺňa Oniščenko.

Slovenskú kinematografiu bude vo Filmovom kabinete zastupovať najnovší film režiséra Petra Bebjaka Tieňohra (2022), zaoberajúci sa zásadnými otázkami spravodlivosti a straty najbližších, ktorý vstúpi do slovenských kín v apríli. „Cesty dospelosti sú obdobím viacerých línií, dianie sa triešti, multiplikuje. Ponúkaný výber filmov nie je jediným odrazom kinematografie danej doby, ale vzorkou, ktorá má prispieť k vytvoreniu si predstavy o filme za posledných sedem dekád,“ uzatvára Nina Nováková a dúfa, „že tento semester nielenže nič nepreruší, ale že si diváci z neho odnesú kurátormi mienený umelecký zážitok a cenné znalosti.“

Tretí semester Cesty dospelosti trvá od 14. marca do 20. júna 2022. Pozostáva z desiatich stretnutí, spojené sú s lektorskou prednáškou, projekciou filmu a diskusiou po premietaní. Prihlásiť sa na Filmový kabinet je možné na registračnej stránke Kina Lumière na portáli https://cinepass.sk/kabinet/sk/. Prednostný vstup na prednášky a projekcie majú registrovaní frekventanti Filmového kabinetu. V prípade voľných miest v kinosále 2 minúty pred začiatkom prednášky je vstup otvorený aj pre verejnosť a neregistrovaných záujemcov. Registrácia je otvorená od 7. marca 2022 do naplnenia kapacity aktuálneho semestra.

Filmový kabinet finančne podporil Audiovizuálny fond.

Viac informácií a program tretieho semestra Filmového kabinetu Cesty dospelosti

Podmienky prihlásenia a registrácia na tretí semester Filmového kabinetu Cesty dospelosti

FB profil Filmový kabinet

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk