Kinosála 1 Kina Lumiere

Kino Lumière je po rekonštrukcii moderným priestorom a ponúka vyšší komfort
18. januára 2024
PDF

Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu (SFÚ) sa po rekonštrukcii stalo moderným priestorom po vizuálnej aj technologickej stránke. Rekonštrukcia sa týkala jeho interiéru aj projekčných a prevádzkových technológií. Po otvorení chce kino ponúkať bohatý a rozmanitý program pre všetky skupiny divákov. Svoje kinosály otvorí hneď po správoplatnení kolaudačného rozhodnutia.

Kino Lumière je repertoárové kino, prioritne ponúka súčasnú slovenskú tvorbu, európsku tvorbu a zlatý fond slovenskej a svetovej kinematografie prostredníctvom špecifických programových cyklov. Jeho rekonštrukcia sledovala zámer zmodernizovať priestory, technologické vybavenie a zvýšiť komfort divákov v súlade s artovým charakterom kina a jeho hlavnou dramaturgickou koncepciou. Podľa generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého jej cieľom bolo vybudovať „dôstojný stánok pre audiovizuálnu obec a pre divákov, ktorí radi zažívajú iný spôsob vnímania filmu, ako je to v bežných komerčných kinách. Celý proces prípravy a financovania rekonštrukcie bol náročný, ale myslím si, že sa nám podarilo skĺbiť všetky požiadavky, ktoré sme mali, a výsledok hodnotím pozitívne.“ Podľa manažérky kina Zity Hosszúovej „je dôležité, že konečne sa zrealizovala rekonštrukcia priestorov ako celku a nešlo len o parciálne úpravy. Technologické vybavenie kina bude zodpovedať 21. storočiu.“

Vizuálnou zmenou rekonštrukcie je celková úprava interiéru, v kinosálach sú nové obklady stien, koberce, plátna a opony, sedačky sú vyčistené a repasované. Jej predmetom bola aj kompletná výmena elektriky a nová vzduchotechnika, každá kinosála má vlastnú klimatizačnú jednotku, vďaka čomu sa zlepší cirkulácia vzduchu. Súčasťou rekonštrukcie bola tiež výmena troch digitálnych projektorov a v každej sále je možné uvádzať filmy s elektronickými podtitulkami. Zrealizovala sa tiež príprava priestoru na umiestnenie výťahovej plošiny pre imobilných divákov, ktorá sa osadí v závislosti od jej dodávky už počas prevádzky kina.

Peter Dubecký hodnotí pozitívne najmä úpravu kinosály K1, keď hovorí, že „povýšili sme ju na ´premiérovú´ sálu, kde sa môžu konať významné kultúrno-spoločenské podujatia, pred plátno sme  umiestnili oponu, čo dnes v kinách nie je bežné vidieť. Zároveň sa v nej môžu robiť kontrolné projekcie nových filmov a výsledky svojej práce na digitalizácii a postprodukčnom procese filmov si v nej môžu pozrieť aj pracovníci Digitálnej audiovízie. Podľa môjho názoru kinosála K1 je po rekonštrukcii jednou z najkvalitnejších referenčných sál, aké na Slovensku máme. Pristupovali sme k tomu veľmi zodpovedne a verím, že tento výsledok ocenia diváci aj profesionáli.“

Projekt rekonštrukcie Kina Lumière realizovali architektka Zuzana Čižmárová a architekt Peter Štrpka zo spoločnosti DARK BLUE studio, ktorí majú bohaté skúsenosti s projektmi kín na Slovensku aj v zahraničí. „Kino Lumière je špecifické svojím zameraním aj významom, jeho úlohou je zachovávať históriu slovenskej kinematografie, byť v priamom dotyku s jeho tvorcami, súčasne ale tiež byť súčasťou európskej umeleckej kinematografie. K projektu rekonštrukcie sme preto pristupovali s veľkým rešpektom. Hlavnou úlohou bolo zosúladiť najnovšie technologické a technické riešenia so zachovaním spiritu legendárneho kina. Snažili sme sa nájsť balans medzi aktuálnou technológiou vrátane predstáv o komforte návštevníkov so správnou mierou nostalgie a géniom loci tejto legendárnej inštitúcie. Z debát sa vykryštalizoval finálny pohľad na Kino Lumière ako priestor spájajúci artové kino s galériou, ktorá má pri prezentovaní kvalitného filmového umenia ambíciu osloviť návštevníkov aj inými druhmi vizuálnych médií – fotografiou, plagátom, grafikou a podobne.“

Rekonštrukcia upravila aj prepojenie foyeru kina s kaviarňou, ktoré sa v čase premiér, festivalov alebo kultúrno-spoločenských udalostí stane jednotným priestorom. Architekti to zdôvodňujú slovami „mali sme snahu o silnejšie prepojenie kina s kaviarňou, aby komunita priateľov kina mala priestor na stretnutia pred aj po predstavení. Malo to ale stále ostať to známe útulné kino, kde sa človek teší, že uvidí dobrý film a pri tom sa isto stretne so známymi. Dúfame, že sa po rekonštrukcii, ktorá ponúkne divákom zážitok z kvalitného obrazu a akustiky, klímy a prostredia samotného bude dať stále vnímať charakteristické čaro kina,“ hovoria Zuzana Čižmárová a Peter Štrpka. V kine získala priestor aj predajňa Klapka.sk, ktorá sa zameriava na predaj filmovej literatúry a audiovizuálnych produktov.

Po otvorení Kino Lumière nadviaže programom, ktorý bude kombináciou filmov z aktuálnej distribučnej ponuky, unikátnych titulov z už etablovaných programových cyklov a výnimočných filmov roku 2023, ku ktorým sa oplatí vrátiť. „Pre nás je veľkým sviatkom, že sa kino otvorí, pretože od pandémie v roku 2020 v podstate nebolo v riadnej prevádzke. Môžeme otvoriť štyri kinosály a mať plnohodnotný program, diváctvu môžeme denne ponúkať osem a viac odlišných filmov – pre milovníkov filmového umenia je Lumière skutočná oáza, ktorá slovenskej audiovízii už veľmi chýbala.“

Už v prvé dni premietania pripravuje Kino Lumière prehliadku štyroch súčasných talianskych filmov v spolupráci s Talianskym inštitútom, Filmový kabinet špeciál so zameraním na tvorbu Alfreda Hitchcocka, projekcie z cyklov Music & Film, Príbehy umenia a Reštaurovaná klasika. Premietať sa budú aj kvalitné klubové filmy z minulého roku, ktoré mali málo priestoru v kinách, a slovenské filmy roku 2023, ktoré v časopise Film.sk získali najvyššie bodové hodnotenie od filmových vedcov a kritikov. Naďalej bude fungovať Baby kino, SENior kino, Inkluzívne kino pre deti a dramaturgovia pripravujú program aj pre detského diváka. Zita Hosszúová zdôrazňuje, že „pokračujeme v tradičnom programe, ale to neznamená, že neprinášame niečo nové. Každý z našich špecifických cyklov ponúkne exkluzívne filmové predstavenia, program bude pre divákov určite atraktívny. Z nových titulov sa diváci môžu tešiť na premiéry filmov Dokonalé dni (2023) Wima Wendersa, Chudiatko (2023) Yorgosa Lanthimosa alebo na film Marca Bellocchia Pápežov zákon (2023). A veľmi nás teší, že opätovne spolupracujeme s podujatím Konvergencie a 18. februára uvedieme digitalizovaný film Miloša Formana Amadeus (1984) v režisérskom zostrihu. Táto výnimočná projekcia sa uskutoční v deň jeho 92. nedožitých narodenín.“ Rekonštrukcia Kina Lumière stála celkovo 2 438 tis. eur, z čoho boli výdavky na stavebné úpravy vo výške 2 184 tis. eur a na kinotechnológie vo výške 254 tis. eur. SFÚ pre renováciu kina zabezpečil viaczdrojové financovanie, získal dotácie Ministerstva kultúry SR a Audiovizuálneho fondu, ktorý finančne podporil redigitalizáciu, rozdiel dofinancoval SFÚ z vlastných zdrojov. Stavbu realizovala spoločnosť NTJ, s. r. o. na základe projektovej dokumentácie spoločnosti DARK BLUE studio, s. r. o. Peter Dubecký hovorí, že „mňa veľmi teší, že sa celý projekt podarilo vyfinancovať a nájsť zhodu všetkých technologických riešení, pretože v dnešnej dobe je to malý zázrak. Pre túto chvíľu bude dôležité, aby sme všetky sály vedeli naprogramovať a pripraviť tak, aby sa diváci vrátili a znova mali radi svoje Kino Lumière. Myslím si, že po tejto rekonštrukcii bude veľmi dôstojným kinom, ktoré je zapojené v sieti Europa Cinemas.“

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk