Kino Lumière opäť spúšťa cyklus Inkluzívne kino pre deti so špeciálnymi potrebami

Kino Lumière opäť spúšťa cyklus Inkluzívne kino pre deti so špeciálnymi potrebami
10. februára 2022
PDF

Cyklus Inkluzívne kino pre deti nie je v Kine Lumière novinkou. Dramaturgovia kina ho do programu zaradili po prvýkrát už vo februári 2018 s dôrazom na inklúziu detských divákov s rôznymi znevýhodneniami. Prvá projekcia pravidelného cyklu Inkluzívne kino pre deti sa po dlhšej pandemickej odmlke uskutoční v sobotu 12. februára 2022 o 15.00 hod., premietať sa bude film Pat a Mat: zimné dobrodružstvá (2018).


TS / 10. február 2022

Myšlienka pripraviť cyklus Inkluzívne kino pre deti vznikla s cieľom sprístupniť návštevu kina tým detským divákom, ktorí kvôli špecifikám zmyslového vnímania a správania sa bežné kino nenavštevujú. Kino Lumière tak pre malých divákov s poruchou autistického spektra a ADHD ponúka senzoricky prispôsobené premietania, ktoré sú upravené tak, aby im poskytli čo najväčší zážitok a kino bolo pre nich miestom, kde sa cítia dobre. Projekcie prispôsobené zmyslovému vnímaniu sprostredkúvajú týmto deťom zážitky z kina bez strachu a stresu.

Za senzoricky prispôsobenú projekciu sa považuje premietanie, keď sú znížené hlasitosť projekcie a svetelný kontrast v kinosále. Deti sa počas projekcie môžu pohybovať po sále a toleruje sa aj komentovanie filmu. Kapacita kinosály je vždy obmedzená na 50 miest pre lepší komfort malých divákov a k dispozícii sú aj tulivaky a podsedáky pre najmenších divákov. Projekcie sa konajú vždy v tej istej kinosále a deti ich môžu navštevovať so svojou rodinou a priateľmi.

Pre deti so špecifickými potrebami sa v cykle premietajú čo najmenej abstraktné filmy, sú bez reklám a zneliek. Cyklus po pandemickej prestávke otvorí český rodinný film Pat a Mat: zimné dobrodružstvá (2018) o dvoch domácich kutiloch, ktorých nejeden problém prekvapí, no vždy ho svojsky dokážu vyriešiť. V zimnom diele pripravujú vianočnú výzdobu i vianočné darčeky, zápasia so snehovou kalamitou a vyrobia si aj horúcu saunu či vlastný betlehem. Vo februári sa tiež premietne americký animovaný film Spievaj 2 (2021), nabitý najväčšími hudobnými hitmi súčasnosti, ale aj rokmi overenými skladbami. Počas ďalších mesiacov sa deti môžu tešiť napríklad na snímky Labková patrola vo filme (2021), nový slovenský koprodukčný animovaný film Myši patria do neba (2021) aj na najlepšie animované filmy za rok 2021 z výberu dramaturgov festivalu animovaných filmov Fest Anča.

Pre Kino Lumière je myšlienka rozširovať svoj program o projekcie pre divákov s rôznymi znevýhodneniami a s dôrazom na inklúziu dôležitou témou. „Kino Lumière prevádzkuje Slovenský filmový ústav, jeho poslaním je sprístupňovať audiovizuálne dedičstvo a kultúru verejnosti, čo, samozrejme, zahŕňa aj divákov a diváčky s rôznymi formami znevýhodnenia,“ hovorí Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière. „Diverzita, rozmanitosť nie je pre nás dôležitá len z hľadiska tvorby programu, výberu premietaných filmov, ale aj z hľadiska publík, ktoré ako kino oslovujeme a chceme v našich priestoroch privítať. Našou víziou je postupne technologicky prispôsobiť kino tak, aby väčšina predstavení kina bola inkluzívna – prístupná pre ľudí so sluchovým a zrakovým znevýhodnením.“

 Od januára tohto roka sú v Kine Lumière v  kinosále K1 vďaka indukčnej slučke prístupnejšie a atraktívnejšie filmové predstavenia pre ľudí so sluchovým znevýhodnením. Diváci a diváčky, ktorí používajú načúvací prístroj alebo kochleárny implantát, majú výrazne zvýšenú kvalitu audiovizuálneho zážitku. Hosszúová tiež hovorí, že „veľmi cenná je pre nás spolupráca s festivalom Jeden svet, ktorý iniciuje zmeny v slovenskej audiovízii smerom k ústretovosti voči potrebám rozmanitých znevýhodnených skupín (iniciatíva Kultúra bez bariér). Dôležité sú tiež aktivity Audiovizuálneho fondu, ktorý zverejnil tento rok výzvu na podporu technologického vybavenia kín zariadením pre prehrávanie audiokomentárov, prípadne popisných titulkov pre sluchovo znevýhodnené osoby, ako aj výzvu, ktorá bude podporovať výrobu audiokomentárov audiovizuálnych diel pre slovenské kiná.“

Projekcie cyklu Inkluzívne kino pre deti sú prístupné pre všetkých divákov, ktorí majú o ne záujem. Premieta sa pravidelne každú druhú sobotu o 15.00 hod. Okrem toho Kino Lumière uvádza viacero špeciálnych cyklov so zľavneným vstupným. K takým patria napríklad SENior kino či BABY kino pre rodičov s bábätkami, pričom v kinosále je mierne svetlo a znížená hlasitosť. Zľavnené vstupné na projekcie majú prirodzene držitelia preukazov ZŤP, tiež ZŤP sprievod a seniori.

Webstránka Kina Lumière: Inkluzívne kino pre deti

FB profil: Inkluzívne kino pre deti

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk