Na blu-ray nosiči vyšli výnimočné krátke filmy režiséra Dušana Trančíka
21. decembra 2021
PDF

Režisér Dušan Trančík má filmografiu bohatú na hrané i dokumentárne diela. Jeho ranú tvorbu z obdobia na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia prináša blu-ray nosič zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Krátke filmy Dušana Trančíka. Titul obsahuje jeho sedem krátkych filmov, ktoré boli ocenené na viacerých festivaloch a tvoria súčasť slovenského filmového dedičstva. Súčasťou nosiča je aj aktuálny rozhovor s režisérom.


TS / 21. december 2021

Výber z krátkometrážnej tvorby režiséra Dušana Trančíka obsahuje päť dokumentárnych a dva hrané filmy z rokov 1968 až 1974. Sú medzi nimi zastúpené osobité autorské výpovede k súdobým spoločenským témam, ale aj diela vytvorené na zákazku vtedajšej kolibskej dramaturgie. Spája ich však vždy originálne filmárske spracovanie, založené na režisérovom nekonvenčnom prístupe k predkamerovej realite, jej nápaditej štylizácii a neraz aj výrazne ironickej interpretácii. Všetky filmy sú digitálne reštaurované.

Dušan Trančík začínal ako filmový amatér, po maturite pracoval ako osvetľovač a asistent produkcie. V roku 1964 začal študovať na FAMU v Prahe, v roku 1970 ukončil štúdium strihovej skladby hraným dokumentom Fotografovanie obyvateľov domu (1968) a stredometrážnym hraným filmom Šibenica (1969). Ešte počas štúdií začal pracovať v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave, kde nakrútil niekoľko výnimočných dokumentov ocenených na domácich i zahraničných festivaloch, práve tie sa aktuálne dostávajú k divákom. Od roku 1976 pôsobil ako režisér v Štúdiu hraných filmov, v celovečernej tvorbe debutoval hraným filmom Koncert pre pozostalých (1976).