Národný filmový archív Praha uvedie v Kine Lumière digitalizované filmy Jana Kříženeckého

Národný filmový archív Praha uvedie v Kine Lumière digitalizované filmy Jana Kříženeckého
29. mája 2024
PDF

V pondelok 3. júna sa v bratislavskom Kine Lumière uskutoční večer Národného filmového archívu Praha, počas ktorého jeho predstavitelia uvedú digitalizované filmy priekopníka českej kinematografie Jana Kříženeckého. Recipročné podujatie sa koná pri príležitosti minuloročného 80. výročia inštitúcie, vlani si naopak v Prahe pripomenul svoje 60. výročie Slovenský filmový ústav. Obe partnerské pamäťové inštitúcie takto chcú poukázať na dôležitosť uchovávania a digitalizácie audiovizuálneho dedičstva. Večer sa začne o 19.00 hod.

Večer Národného filmového archívu (NFA) Praha nazvaný Filmy Jana Kříženeckého je koncipovaný ako komentovaná projekcia, ktorá zahŕňa tri bloky digitalizovaných filmov priekopníka českej kinematografie Jana Kříženeckého: Praha v roku 1898, filmy po roku 1901 a hrané skeče. Pražský filmový archív digitalizoval všetky materiály dochované v jeho zbierke, ide o negatívy, rozmnožovacie materiály, pôvodné aj novodobé kópie. Všetky boli digitalizované s maximálnou snahou o zachovanie ich autentickej podoby, neboli upravované a vykazujú stopy dobovej technológie i stopy času, ktorý uplynul od ich vzniku. Prvé filmy, ktoré vznikli na českom území, budú tak odprezentované v podobe, ktorá zdôrazňuje ich pestrosť a materialitu.

Prvý blok filmov obsahuje krátke výjavy z pražského života, ktoré Kříženecký prezentoval na Výstave architektúry a inžinierstva v Prahe v roku 1898. Obrazy výstavného života sa vo filmoch striedajú so záznamami bežných denných činností, ako sú sokolské cvičenia, hasičské výjazdy alebo kúpanie na plavárni. Ďalšia časť mapuje Kříženeckého príležitostné filmové aktivity z nasledujúcich rokov. Popri rôznych oslavách a sprievodoch bude možné vidieť napríklad unikátnu jazdu otvorenou električkou  alebo reportáž z konských dostihov. Posledný blok programu bude venovaný takzvaným hraným filmom, sú medzi nimi humorné výstavné scénky s Josefom Švábom-Malostranským, ale aj divadelná scénka o Satanovi.

Okrem nespornej dokumentárnej hodnoty poskytuje kolekcia tiež povedomie o úplných začiatkoch a vývoji filmových vyjadrovacích prostriedkov na prelome 19. a 20. storočia. A to napriek tomu, že rané Kríženeckého snímky nakrútené kamerou, zakúpenou od Lumièrovej firmy, vznikli bez vážnejších ambícií, len ako atrakcie pri príležitosti pražskej Výstavy architektúry a inžinierstva a nestali sa základom systematickej filmovej výroby v Čechách. Celému projektu digitalizácie Kříženeckého filmov predchádzal komplexný výskum filmových materiálov, vďaka ktorému vznikla rozsiahla monografia venovaná filmom Jana Kříženeckého s využitím moderných metód. Projekciu v Kine Lumière bude komentovať filmová kurátorka a reštaurátorka Jeanne Pommeau, zúčastní sa jej aj generálny riaditeľ NFA Praha Michal Bregant. Súčasťou večera bude tiež prezentácia rozsiahlej monografickejpublikácie Digitální Kříženecký – Nový život prvních českých filmů.

Národný filmový archív Praha si vlani pripomenul 80. výročie svojho založenia. Vznikol v roku 1943, ale snahy o jeho založenie sú omnoho staršie. V 21. storočí sa archív postupne modernizoval, aby udržal krok s vývojom technológií v audiovizuálnej sfére. Jeho poslaním je starať sa o filmové dedičstvo, sprostredkovať jeho poznávanie a napomáhať rozvoju českého audiovizuálneho priemyslu a filmovej kultúry. Dnes patrí medzi kľúčové pamäťové inštitúcie v Českej republike.

Večer nazvaný Filmy Jana Kříženeckého sa koná pri príležitosti 80. výročia vzniku NFA, recipročne sa takto pred rokom v pražskom kine Ponrepo konal večer Slovenského filmového ústavu (SFÚ) venovaný 60. výročiu jeho vzniku. SFÚ v Prahe predstavil štvorprogram s digitalizovanými krátkymi filmami z rokov 1958 až 1997 a digitálne rekonštruovaný celovečerný nemý film Karla Plicku Po horách, po dolách (1929), ktorý bol uvedený so živou hudbou Davida Kollara a Tomáša Mutinu. Súčasťou prehliadky bola aj prezentácia publikácie Rodinné filmové striebro, ktorá vlani vyšla tiež v súvislosti so 60. výročím inštitúcie.

Viac informácií o pásme Filmy Jana Kříženeckého na stránke Kina Lumière

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk