Prehliadka Dni archívneho filmu predstaví poklady slovenskej kinematografie

Prehliadka Dni archívneho filmu predstaví poklady slovenskej kinematografie
21. apríla 2022
PDF

Dni archívneho filmu s podtitulom Storočnica je prvý ročník výberovej prehliadky klasických filmov. Dopĺňajú ju prednášky a diskusie o dejinách národnej kinematografie za účasti významných tvorcov a osobností slovenského filmu, pripravený je aj sprievodný program. Prehliadka sa uskutoční v termíne od 25. do 29. apríla 2022 vo Filmovom klube v Múzeu SNP a v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Koná sa pri príležitosti osláv stého výročia zrodu slovenskej kinematografie a vstup na podujatie je voľný.


TS / 21. apríl 2022

Prehliadka predstaví slovenskú kinematografiu od jej začiatkov s presahom do súčasnosti. Venovať sa bude nielen filmom a ich tvorcom, ale aj práci s archívnymi dielami, ich digitalizácii a možnostiam ich súčasnej interpretácie i využitia. Jej rozmer je vzdelávací, ale aj popularizačný s cieľom predstaviť kinematografiu ako živý organizmus a v plnej šírke. Záštitu nad podujatím prevzal Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Filmy budú uvedené v blokoch a sprevádzať ich budú lektorské úvody alebo prednášky. „Každé filmové pásmo bude tvoriť dvojprogram, v rámci ktorého sa jednotlivé časti dopĺňajú, súperia, protirečia si,“ hovorí filmový kritik Martin Palúch, organizátor prehliadky. „Pozvaní lektori zabezpečia úvody a diskusie o filmoch s divákmi. Našou snahou je priblížiť storočnicu filmu odbornej i laickej verejnosti jednak cez rozprávanie o jednotlivých kapitolách z dejín nášho filmu a tiež cez priblíženie pôvodného filmového média.“ Archívne filmy zo zbierok SFÚ sa budú premietať výlučne z pôvodných 35 mm filmových kópií.

V úvodom bloku prehliadky pod názvom Raná kinematografia na Slovensku predstaví jej začiatky filmový teoretik a estetik Juraj Oniščenko, dokumentovať ich bude pásmom krátkych filmov s dôrazom na filmové podoby Jánošíka. Premietne sa aj etnografický film Karola Plicku Po horách, po dolách (1929), diváci si ho budú môcť pozrieť so živým hudobným sprievodom Davida Kollara a Tomáša Mutinu, ktorí svoju autorskú improvizáciu uviedli aj vlani pri projekcii filmu Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa pri príležitosti jeho storočnice.

Film na Slovensku v medzivojnovom období a počas vojny predstaví filmová teoretička Mária Ferenčuhová v bloku Od Mississippi po Azovské more, čo zdokumentuje projekcia Plickovho filmu Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi (1936) so živým hudobným sprievodom Tomáša Lauka a projekcia filmu Ivana J. Kovačeviča Od Tatier po Azovské more (1942). Nové podnety prinesie blok Peripetie propagandy, ideály zmeny, v ktorom na vplyv politických „zmrazení“ a odmäkov na slovenskú kinematografiu upozorní filmová historička Eva Filová. Pri tejto príležitosti sa premietnu dva tematické výbery krátkych filmov z rokov 1950 až 1989.

Podvratnosť filmového obrazu je názov bloku, v ktorom odkryjú poučenie z krízového vývoja spoločnosti i kinematografie filmová historička Jelena Paštéková a režisér Dušan Trančík. Tému bude reprezentovať pásmo krátkych filmov Dušana Trančíka Fotografovanie obyvateľov domu (1968), Vrcholky stromov (1972) a Amulet (1974) a jeho celovečerný film Víťaz (1978). Celú prehliadku uzavrie blok nazvaný Archív, umenie, kapitál po roku 1989 s dôrazom na generáciu absolventov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a nové začiatky slovenského filmu, ktorým sa bude venovať filmová teoretička Katarína Mišíková. Pripravené sú pásma krátkych filmov z rokov 1999 až 2021 a diskusie za účasti tvorcov súčasnej strednej generácie, ako sú Ľubomír Viluda, Peter Podolský, Martin Palúch, Marek Kuboš, Marek Šulík a Ivan Ostrochovský.

Hlavný program prehliadky doplnia prezentácie zamerané na postavenie a podobu filmového archívu v súčasnosti a digitálne reštaurovanie kinematografických diel, ktoré predstavia odborníci zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ) – riaditeľ Národného filmového archívu Marián Hausner a expert na digitalizáciu Peter Csordás. Uskutoční sa aj prezentácia zbierky amatérskych a rodinných filmových záznamov Rodinné archívy dokumentaristu a strihača Mareka Šulíka a predstavenie odbornej knižnej i časopiseckej filmovej literatúry. Súčasťou podujatia bude aj predaj filmových publikácií a DVD a blu-ray nosičov zo SFÚ a z vydavateľstva Vlna.

Viac informácií o podujatí Dni archívneho filmu 2022 – Storočnica.

Viac informácií o filmoch v programe.

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk