Prevádzka Slovenského filmového ústavu od 14. januára 2022

Prevádzka Slovenského filmového ústavu od 14. januára 2022
21. januára 2022

Sekretariát generálneho riaditeľa
V prevádzke v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 18.00 hod.
Prezenčne je k dispozícii v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.*
Kontakt – 02/ 5710 1503

Vrátnica – pri vstupe prebieha kontroa Covid pasov.*
Otvorená počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 hod.
Kontaktné telefónne číslo do SFÚ – vrátnica 02/ 5710 1501

Knižnica
Otvorená v režime OP.*
Kontakt : Alena Zeman, 02/ 5710 1529, alena.zeman@sfu.sk
Mgr. Zuzana Labovská, 02/ 5710 1504, zuzana.labovska@sfu.sk