Renomovaný festival klasických filmov v Lyone uvedie digitálne reštaurovaný film Noční jazdci

Renomovaný festival klasických filmov v Lyone uvedie digitálne reštaurovaný film Noční jazdci
7. októbra 2020
PDF

Pre slovenský klasický film je už štvrtý rok po sebe prestížnou udalosťou účasť v programe jedného z najväčších medzinárodných festivalov klasického filmu vo francúzskom meste Lyon. Festival Lumière, ktorý sa tento rok uskutoční v termíne od 10. do 18. októbra 2020, vo svetovej premiére uvedie digitálne reštaurovanú drámu Martina Hollého Noční jazdci (1981). Film je zaradený popri iných svetových dielach do sekcie Poklady a kuriozity.


TS / 7. október 2020

Festival Lumière upozorňuje na významné diela z histórie kinematografie a dbá o zachovanie ich kontinuity v súčasnosti. Jeho program je venovaný reštaurovaným klasickým filmom, retrospektívam a poctám významných filmových tvorcov, jeho súčasťou sú svetové premiéry reštaurovaných filmov.

„To, čo znamená festival v Cannes pre súčasnú kinematografiu, to znamená festival v Lyone pre klasickú kinematografiu,“ hovorí o jednom z najrešpektovanejších podujatí klasického filmu Marian Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ). „Festival v Lyone je oslavou histórie kinematografie. Jeho program pozostáva najmä zo svetoznámych klasických kinematografických diel, ale organizátori venujú pozornosť aj menej známym dielam, ktoré sú však rovnako dôležité pre dejiny kinematografie. Vždy je v prvom rade podstatná hodnota kinematografického diela, ale súčasne aj kvalita ich reštaurovania,“ dodáva.

Počas vlaňajšieho jubilejného 10. ročníka festivalu jeho organizátori vytvorili značku Lumière Classics, ktorá zastrešuje tri programové sekcie venované reštaurovaným filmom: Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Slovenskú kinematografiu v poslednej z nich bude reprezentovať snímka Martina Hollého Noční jazdci (1981). Zámerom sekcie je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorých záujmom je obnova a uvedenie klasických filmov opäť do života. Uvedenie filmu vo svetovej premiére v programe lyonského festivalu predurčuje zároveň jeho ďalší festivalový život.

Dráma Noční jazdci sa odohráva v dedine na slovensko-poľskom pohraničí po rozpade Rakúsko-Uhorska a na pozadí vzniku Československej republiky. Hlavnými hrdinami sú dvaja nekompromisní muži. Pašerák koní, ktorý má za sebou obyvateľov chudobnej dediny, a strážmajster, ktorý háji zákon. Konflikt medzi dvoma podobnými hrdinami v opačnom postavení tvorí hlavnú dramatickú líniu filmu. Výrazné charaktery vo filme stvárnili Michal Dočolomanský a Radoslav Brzobohatý.

Hollého Noční jazdci sú už štvrtým filmom, ktorý zastupuje slovenskú kinematografiu na lyonskom festivale. Vlani festival premietol Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, predtým film Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a prvým reprezentantom Slovenska na podujatí bola Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. „Organizátori festivalu od roku 2017 zaradili do programu každý rok slovenský film, digitálne reštaurovaný Slovenským filmový ústavom,“ vysvetľuje Marian Hausner, ktorý zároveň dohliada aj na digitalizáciu a reštaurovanie klasických filmových diel zo zbierok SFÚ. „Pre nás je to ďalšie potvrdenie zmysluplnosti digitalizačného pracoviska v Slovenskom filmovom ústave, vybudovaného v roku 2014, ktoré je kľúčové pre prezentáciu a sprístupňovanie slovenského filmového dedičstva.“

Digitálne reštaurovanie filmu je dlhodobý a náročný proces. Každý rok vyberáme jeden ´nosný´ film, ktorý digitálne reštaurujeme s vyhliadkou prihlásenia na festival v Lyone,“ dopĺňa Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ s dôvetkom, že nie vždy je pravidlom, že ho organizátori aj vyberú do programu. „V porovnaní s počtom prihlásených diel vyberajú do svojho programu každý rok len zopár filmov z celého sveta.“ Digitálne reštaurovaný film Noční jazdci sa v Lyone premietne na dvoch projekciách popri dielach Michaila Kalatozova, René Clémenta, Clauda Chabrola či Davida Cronenberga. SFÚ pri príležitosti jeho svetovej premiéry vydal aj novy plagát filmu.

Výber filmu do programu festivalu v Lyone je pre inštitúciu filmového dedičstva, akou je aj Slovenský filmový ústav, vždy udalosťou, rovnako aj pre krajinu, ktorú reprezentuje. Zvlášť v čase pandémie, ktorá nepraje kultúrnym podujatiam, je dôležité upozorňovať na fakt, že práve umelecké diela tvoria základ kultúrneho dedičstva krajiny a zároveň ju aj s našimi hodnotami reprezentujú v zahraničí.

Dobová upútavka na film Noční jazdci na youtube kanáli SFÚ

Viac informácií o filme Noční jazdci na portáli SFÚ SK Cinema

Viac informácií o Festivale Lumière v Lyone na oficiálnej stránke podujatia
Zoznam filmov v sekcii Lumière Classics na oficiálnej stránke podujatia

Viac informácií o účasti filmu Noční jazdci na Festival Lumière na stránke AIC SFÚ

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 905 286 524, simona.notova@sfu.sk