Rozprávali sme sa s producentkou Agátou Novinski o filme Keď život chutí KVIFF 2024

Rozprávali sme sa s producentkou Agátou Novinski o filme Keď život chutí KVIFF 2024
21. júna 2024

Agáta Novinski vyštudovala filmovú produkciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako asistentka produkcie a réžie televíznych relácií a programov. Niekoľko rokov sa z pozície obchodnej manažérky venovala predaju reklamného priestoru v komerčných televíziách. Od roku 2018 pracuje pre Novinski ako producentka a výkonná producentka televíznych a filmových projektov. Pôsobila tiež ako výkonná riaditeľka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (2019 – 2023).

Film Keď život chutí vznikol v trojstrannej koprodukcii medzi českou spoločnosťou Barletta, slovenskou Novinski a francúzskou Novanima. Ako sa zrodila táto spolupráca? 
Námet na film vznikol pred trinástimi rokmi, keď režisérka Kristina Dufková čítala vtedy svojej tínedžerskej dcére knižku La vie, en gros. V tom období bolo na trhu veľmi málo filmov a seriálov pre túto cieľovú skupinu. Kristinu príbeh oslovil natoľko, že sa ho rozhodla spracovať do celovečerného animovaného filmu. Oslovila Veroniku Sabovú, v tom čase producentku vývoja v produkcii Barletta a požiadali o dotáciu na MEDIA Europe a v českom fonde. Obe žiadosti boli úspešné, tak nám nič nebránilo požiadať o vývoj aj na slovenskej strane.
Film sme začali vyvíjať ako paritnú česko-slovenskú koprodukciu a dlho sme mysleli, že to tak aj zostane. S napredujúcim vývojom sme odhaľovali náročnosť produkcie a uvedomili si, že tak veľký projekt potrebuje podporu ešte jednej strany. Keďže film vznikal na základe adaptácie francúzskej predlohy, prirodzene sme sa rozhodli hľadať partnera práve vo Francúzsku. Zhodou okolností som sa v tom období spoločne s režisérkou Máriou Kralovič zúčastnila koprodukčného fóra Euro Connection v Clermont-Ferrand, kde sme spoznali francúzskeho producenta Marca Fayeho. Oslovila som ho na spoluprácu oboch pripravovaných projektov – krátkeho filmu Turisti a dlhometrážneho Keď život chutí.

Čím ťa projekt zaujal? 
Film je o láske k životu, k svojim blízkym, ale hlavne o zdravej láske k sebe samému. O dôležitosti naučiť sa milovať samých seba takých, akí sme a zároveň poukázať na fakt, že veci, ktoré sa na začiatku zdajú byť neprekonateľné, môžu z iného uhla pohľadu pôsobiť celkom triviálne. A preto je dôležité nestrácať nádej a ísť za svojimi snami. Pre mňa osobne je práve linka zdravej lásky k sebe samému nesmierne dôležitá. Vyrastala som vo svete, keď bolo nevhodné povedať, že sa mám rada a myslím, že veľakrát práve to, že sa nemáme radi, nám spôsobuje nemalé problémy v našich životoch. O tejto téme by sme sa mali viac rozprávať, aby sme mali krajší svet nielen pre seba, ale pre všetkých okolo nás. 

Ide o prvý celovečerný animovaný film, ktorý spoločnosť Novinski produkovala. Ako hodnotíš túto skúsenosť?
Zhodou okolností ide o prvý celovečerný animovaný film nielen pre Novinski, ale aj Barlettu, Novanima a dokonca aj pre režisérku. Možno práve vďaka tejto skutočnosti sme k celému procesu všetci pristupovali s nesmiernou pokorou a som veľmi vďačná, že aj po tých dlhých rokoch spolupráce sa máme stále radi, dôverujeme si a už spoločne vyvíjame ďalší film.
Je fantastické pozorovať príbeh filmu, keď ho už pozerajú prví diváci. Veľmi sa teším, že film zaradili do súťažnej sekcie na najväčšom festivale animovaných filmov na svete v Annecy, kde sa nám podarilo získať Cenu poroty Contrechamp. Aktuálne je film v súťaži na medzinárodnom festivale v Shanghai, kde je v našej sekcii iba päť animovaných filmov z celého sveta, koncom mesiaca ho môžu vidieť diváci na festivale v Karlových Varoch a následne v La Rochelle. Premiéra na Slovensku je plánovaná v októbri tohto roku. 

Režisérkou filmu je Kristina Dufková a autorom scenáru je Petr Jarchovský v spolupráci s Barborou Dřevikovskou a Annou Vášovou. Na filme sa však výrazne podieľal aj slovenský tím. Ako tento projekt ovplyvnil slovenské prostredie?
Náš film je realizovaný technikou stop-motion animácie, čo znamená, že potrebujete nakrúcať viac ako dva roky v animačnom štúdiu. Vzhľadom k tomu, že Kristina býva v Prahe, bolo prirodzenou voľbou situovať nakrúcanie práve tam. Do procesu však boli zapojení aj slovenskí tvorcovia. Vo vývoji a nastavení workflow nám pomáhal animátor Martin Smatana a kameraman Juraj Chlpík, následne na filme pracovali v pozícii animátorov Tomáš Červený, Mária Kralovič a Marek Jasaň. Kameramanovi Václavovi Fronkovi pomáhala Simona Weisslechner. Stavbu prostredí na Slovensku realizoval František Lipták a Peter Kostroň. 
Som rada, že sa nám podarila uskutočniť aj stáž dvoch študentiek animácie VŠMU, vďaka ktorej Emma Virág Csuport a Romana Candráková strávili v Prahe na nakrúcaní dva mesiace. Strih filmu realizoval Matej Beneš, hudbu k filmu zložil Michal Novinski. Významné zastúpenie má aj hudba slovenskej kapely Walter Schnitzelson. Časť filmu je tvorená aj 2D animáciou, ktorej design sme zverili slovenskej animátorke Márii Kralovič. Na Slovensku vznikla nahrávka hudby a Slováci pracovali na obrazovej postprodukcii.

Na akých ďalších projektoch aktuálne pracuješ?
V produkcii máme krátky film Márie Kralovič Turisti a vyvíjame dva celovečerné animované filmy. Zároveň pripravujeme v minoritnej koprodukcii hrané projekty.  

V čom vidíš najsilnejšie stránky slovenskej animovanej tvorby, ktorými by mohla zaujať zahraničných producentov?
Animovaná tvorba je výnimočná tým, že nemá obmedzenia a vďaka jazykovým mutáciám sa môže priblížiť divákom v každom regióne. Keď život chutí vznikol v slovenskej, českej, francúzskej a anglickej verzii, ale už teraz vieme, že vďaka úspešnému predaju vznikne oveľa viacej mutácii. Ešte pred prvým uvedením sa nám podarilo film predať do Japonska, Španielska, Portugalska, krajín Balkánu, bývalej Juhoslávie, Stredného Východu, Belgicka a ďalšie krajiny pribúdajú. Aktuálne máme potvrdené Švédsko, Nórsko a Poľsko. Zároveň bude film aj v ponuke leteckých spoločností.
Slovenská animovaná tvorba je aktuálne vo fantastickej kondícii o čom svedčí aj to, že z obrovskej konkurencie (tento rok sa vyberalo z prihlásených rekordných 3 380 filmov zo 108 krajín) na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy uviedli šesť filmov práve od slovenských tvorcov a tri boli dokonca ocenené, čo značí, že naši tvorcovia sú na svetovej úrovni. 

***

Horizonty
Výber najzaujímavejších titulov aktuálnej sezóny zo súčasnej svetovej produkcie.