Seminár o kontinuite režijného majstrovstva predstaví Martina Šulíka a Stanislava Párnického

Seminár o kontinuite režijného majstrovstva predstaví Martina Šulíka a Stanislava Párnického
20. októbra 2022
PDF

Témou 9. ročníka seminára Kabinetu audiovizuálnych divadelných umení (KADU) je kontinuita režijného majstrovstva. Podujatie ju predstaví na príklade dvoch osobností slovenskej  filmovej a televíznej tvorby, Stanislava Párnického a Martina Šulíka a na ich vzťahu pedagóg – žiak. Trojdňový seminár sa uskutoční od 24. do 26. októbra v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty (FTF) VŠMU v Bratislave a ponúkne prednášky, diskusie a projekcie filmov.


TS / 20. október 2022

„S nástupom digitalizácie v našom audiovizuálnom prostredí sa veľmi rýchlo zmenil aj spoločenský postoj k vytváraniu filmových či televíznych diel,“ hovorí dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová, garantka projektu KADU a autorka seminára. „Čoraz lacnejšie digitálne kamery a chytré telefóny, no najmä možnosť digitálneho strihu priamo v počítačoch preklenuli na jednej strane stratu kolibských filmových laboratórií v 90. rokoch minulého storočia, na druhej strane podnietili niektorých jednotlivcov, aby sa bez potrebnej prípravy či asistentskej praxe, bez neoddeliteľného myšlienkového zázemia pyšne vrhli do réžie filmov a televíznych seriálov. A podľa toho vyzerali aj ich výsledky,“ vysvetľuje Gindl-Tatárová výber témy tohtoročného seminára.

Organizátori sa na tému kontinuity režijného majstrovstva rozhodli pozrieť prostredníctvom tvorby dvoch významných slovenských režisérov Stanislava Párnického a Martina Šulíka a ich vzájomného vzťahu pedagóg – žiak. Obaja dlhé roky pôsobili ako pedagógovia režijnej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a pri pomenovaní podstaty réžie upozorňujú na to, že je potrebné si ju osvojiť nielen pomocou asistentskej praxe, no najmä vďaka celoživotnému záujmu o spoločenské kontexty a humanitné štúdium. Pre Párnického a Šulíka je profesia režiséra špecifickým spôsobom premýšľania prostredníctvom obrazov, pomocou modelov ľudskej existencie. Publiku predkladajú veľmi osobnú skladačku útržkov reality, budujú medzi nimi nové vzťahy a cez prežitú emóciu sú schopní sprostredkovať divákovi silné poznanie.

Seminár má svojou témou prispieť k hlbšiemu poznaniu režisérskej profesie najmä v oblasti hraného filmu. Gindl-Tatárová zdôrazňuje, že „dodnes sa traduje, že VŠMU vychovala novú generáciu skvelých dokumentaristov a animovaných tvorcov, no s hranou réžiou to bolo komplikovanejšie. Pretože režírovať film, byť rozprávačom príbehov, ktoré ovplyvňujú druhých, chce naozaj čosi viac. Dobrí režiséri musia byť pamäťou spoločenstva, vo svojich filmoch či len v krátkych anekdotách musia zachytiť  zápas hrdinov o najpodstatnejšie hodnoty komunity. Máločo tak ovplyvňuje vedomie ľudí ako príbeh, podoba nášho sveta tak trochu súvisí aj s charakterom filmov, ktorými sme obklopení v kinách a televízii.“

Panelovej diskusie na tému kontinuity režijného majstrovstva sa okrem Martina Šulíka a Stanislava Párnického zúčastní aj ďalší Párnického žiak – dokumentarista a producent Peter Kerekes, ktorému podľa Gindl-Tatárovej „Párnický vytvoril špeciálny priestor vyhovujúci jeho režijnému naturelu. Stal sa dokumentaristom, ktorý sa cez výraznú štylizáciu vrátil k hranej réžii“. Diskutovať bude aj filmová publicistka Viera Langerová, tá na seminári bude mať aj prednášku o tvorbe oboch režisérov s presahom do európskej kinematografie. Debatu bude moderovať Zuzana Gindl-Tatárová s dôrazom na tesné prepojenie filmovej, televíznej i divadelnej réžie na naše súčasné bytie a jej etický rozmer. Seminár ponúkne tiež projekcie filmov Celý svet nad hlavou (1983) a Rozprávky z Hollywoodu (1992) Stanislava Párnického a Neha (1991) a Záhrada (1995) Martina Šulíka.

Pri príležitosti Šulíkových 60. narodenín pripravili organizátori pre účastníkov aj jeho masterclass. Masterclass, ale aj vzájomný dialóg oboch režisérov prinesú i odpovede na často nevyslovené otázky ohľadne spoločenskej zodpovednosti autorov. Ponúknu prepojenie pojmov filmová, televízna a divadelná réžia a predstavia osobnosti, ktoré sa vo svojich knihách podrobne zaoberali réžiou. Takým bol napríklad slovenský divadelný režisér Peter Scherhaufer, kedysi jeden z vedúcich predstaviteľov brnianskeho divadla Husa na provázku, ktorého „čítanka“ sa stala základným východiskom Martina Šulíka pri výučbe práce s hercom a kreovaní mizanscén.

Zahraničným hosťom seminára bude litovský režisér Audrius Stonys, ktorý uvedie projekciu svojho dokumentárneho filmu Bridges of Time (2018, r. Audrius Stonys, Kristine Briede) o významných režiséroch Baltickej novej vlny, o avantgardných filmároch v Estónsku, Lotyšsku a Litve v 60. rokoch minulého storočia, z ktorých viacerí boli jeho pedagógmi. Súčasťou projekcie bude simultánne tlmočený rozhovor Zuzany Gindl-Tatárovej s režisérom.

Seminár je otvorený pre širokú verejnosť, je určený záujemcom o film, televíziu a divadlo, najmä však mladej generácii – študentom i filmovým či divadelným profesionálom. Jeho program bude prebiehať hybridne – v kinosálach Barco a Klap na FTF VŠMU a formou livestreamu na Facebooku a webe FTF VŠMU. Z podujatia vznikne aj audiovizuálny záznam ako vzdelávací materiál nielen pre študentov VŠMU, ale aj pre ďalšie filmové školy na Slovensku. Podujatie organizuje Kabinet audiovizuálnych divadelných umení, partnermi sú Slovenský filmový ústav a Filmová a televízna fakulta VŠMU, mediálni partneri sú Kino Lumière a časopis Film.sk.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Audiovizuálny fond

Stream zo seminára KADU bude možné sledovať na Facebooku

Viac informácií a program seminára KADU na oficiálnej stránke podujatia

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk