Slovenské animované filmy vo veľkom predstavuje prestížne Rakúske filmové múzeum vo Viedni

Slovenské animované filmy vo veľkom predstavuje prestížne Rakúske filmové múzeum vo Viedni
9. septembra 2020
PDF

Súčasné i klasické slovenské animované filmy môžu v týchto dňoch vidieť viedenskí diváci, ktorí zavítajú do tamojšieho Rakúskeho filmového múzea. Až do 19. októbra tam prebieha retrospektívna prehliadka Animace/Animácia – 100 rokov československého, českého a slovenského animovaného filmu, počas ktorej sa premieta 34 krátkych a celovečerných slovenských animovaných snímok.


TS / 9. september 2020

Prehliadka je unikátnym prienikom do českej a slovenskej animovanej tvorby od jej vzniku až po súčasnosť. V piatich tematických okruhoch nazvaných Folklór & sci-fi & legendy, Politika, Bábky, (Ne)realita, Anima(lab) sa nachádzajú filmy od legiend klasického animovaného filmu, ale aj diela predstaviteľov mladej animácie z éry samostatného Slovenska po roku 1993. Filmy v programových blokoch nie sú radené chronologicky, vďaka čomu vzniká príležitosť vidieť ich v nových súvislostiach.

„Zhodli sme sa na tom, že nechceme ísť cestou tradičných prehliadkových dramaturgií, cez ktoré by sme reflektovali napríklad určité historické obdobia alebo pevne vymedzené animačné techniky,“ hovorí historička a teoretička animovaného filmu Eliška Děcká, ktorá sa podieľala na dramaturgii prehliadky spolu s programovým manažérom a dramaturgom festivalu PAF Olomouc Martinom Mazancom a vedúcim oddelenia kurátorov Národného filmového archívu Praha Matějom Strnadom. „Animácia je úžasné interdisciplinárne médium s toľkými potenciálnymi presahmi a je možné ju zasadzovať do toľkých rôznorodých kontextov, že ma vždy trochu vyrušuje, keď sa skvelé animované filmy publiku predkladajú v ´lenivej´ dramaturgii. Prvým kľúčom pre nás bolo narušiť historickú líniu a premiešať v premietacích pásmach staršie filmy s novšími.“

Programové bloky reflektujú rozprávky i rozprávačky, mýty, politiky, lásku v podobe gýča, zármutok, mesto i snívanie. Prehliadka sa zároveň snaží o čo najkomplexnejšiu prezentáciu rôznych techník animácie a ponúka aj nové perspektívy vo vnímaní klasických filmov, ktoré sa premietajú z 35 mm kópií. Bohaté zastúpenie v programe prehliadky má Viktor Kubal, premietnu sa oba jeho celovečerné filmy Zbojník Jurko (1976) s predfilmom Čmuchal & Sviňa zasahujú (2009) od Andreja Kolenčíka a Krvavá pani (1980) s predfilmom Žltá  (2017) od Ivany Šebestovej. Diváci uvidia aj Kubalove krátke snímky Studňa lásky (1944/1959), Zem (1966), Postup (1968), Dita na fronte (1969), Šach (1974), Meteorológ (1983) i jeho kombinovaný pseudodokument Vstupujeme do doby atómovej (1963). Do prehliadky sú zaradené aj filmy animátorov ďalších zvučných mien, ako sú Ondrej Slivka, Vlastimil Herold, Rudolf Urc, Ivan Popovič či Jaroslava Havettová.

Tvorbu mladších predstaviteľov slovenskej animovanej tvorby reprezentujú filmy, z ktorých mnohé získali ocenenia na zahraničných medzinárodných festivaloch. Sú medzi nimi Šarkan (2018) Martina Smatanu, Sh_t Happens (2019) Davida Štumpfa a Michaely Mihályi, Pandy (2013) Matúša Vizára, Kamene (2010) Kataríny Kerekesovej, Posledný autobus (2011) Ivany Laučíkovej a Martina Snopeka, Fongopolis (2013) Joanny Kożuch, Keď nie, tak nie! (1997) Vladimíra Krála, Nina (2014) dua Ové Pictures – Michaely Čopíkovej a Veroniky Obertovej a mnohé ďalšie.

Rozsiahla prehliadka celkovo uvedie takmer dvesto československých, českých a slovenských animovaných filmov v päťdesiatich programových blokoch. Podľa Elišky Ďeckej o spojení českej a slovenskej animácie uvažovali hneď na začiatku pri koncipovaní prehliadky, pretože „jedno s druhým súviselo a stále veľmi súvisí. Vnímam to aj zo svojej pedagogickej praxe na Katedre animovanej tvorby FAMU v Prahe, kde v posledných rokoch študuje mnoho nadaných slovenských animátoriek a animátorov,“ hovorí o blízkosti slovenskej a českej animovanej tvorby Eliška Děcká. „Je pravda, že po vizuálnej a štylistickej stránke sa niekedy české a slovenské filmy (teda predovšetkým tie staršie) môžu na prvý pohľad zdať ako dosť odlišné. V čom som ale hneď od začiatku cítila silné prepojenie, je štýl rozprávania a humor – neviazaný a často i nenápadne ľahko podvratný,“ uzatvára.

Prehliadku Animace/Animácia – 100 rokov československého, českého a slovenského animovaného filmu pripravilo Rakúske filmové múzeum vo Viedni v spolupráci s Národným filmovým archívom Slovenského filmového ústavu (NFA SFÚ) a Národným filmovým archívom (NFA) Praha. Prehliadka sa začala 3. septembra a potrvá do 19. októbra 2020.

Viac informácií o prehliadke a zoznam slovenských filmov na stránke AIC SFÚ

Program prehliadky a oficiálna stránka Rakúskeho filmového múzea

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk