Slovenský filmový ústav bol ocenený ako najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

Slovenský filmový ústav bol ocenený ako najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021
21. októbra 2022
PDF

Slovenský filmový ústav (SFÚ) patrí k najlepším verejným obstarávateľom. Ocenenie mu udelil portál TRANSPAREX za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021 s hodnotením A+, čo znamená „veľmi zodpovedný obstarávateľ“ získal SFÚ spomedzi 5 400 verejných obstarávateľov a v rebríčku hodnotených sa umiestnil na 91. priečke.


TS / 21. október 2022

Portál TRANSPAREX vyhodnocuje kvalitu a transparentnosť verejných obstarávaní na Slovensku. Ocenenie za transparentné obstarávanie udelil za minulý rok iba 229 verejným obstarávateľom z 3 904 hodnotených subjektov, medzi ktorými boli kraje, samosprávy miest a obcí, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia i ďalšie štátne inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov. V rebríčku TOP zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021 sa Slovenský filmový ústav umiestnil na 91. priečke, v kategórii ústredných orgánov štátnej správy mu patrí 20. miesto. V prvej stovke celkového rebríčka je SFÚ jediným oceneným subjektom v rezorte kultúry.

„Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Slovenský filmový ústav zabezpečuje množstvo rôznorodých činností a kvalitná príprava zákaziek a ich efektívna realizácia nám pomáhajú šetriť verejné financie a zvyšujú dôveryhodné postavenie našej inštitúcie. Verejnému obstarávaniu venujeme zvlášť dôležitú pozornosť s dôrazom na efektívne využitie verejných zdrojov aj v súčasnej zložitej ekonomickej situácii, veľmi nás preto toto ocenenie teší,“ hovorí Marta Šuleková, riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ.

Analytici spoločnosti TRANSPAREX vo svojom hodnotení zohľadňovali viacero ukazovateľov. V jednotlivých kategóriách porovnávali, ktoré subjekty realizujú verejné zákazky z hľadiska transparentnosti najlepšie. Zároveň porovnávali, ako jednotlivé subjekty obstarávali v rovnakom segmente, aby bolo ich hodnotenie čo najtransparentnejšie. „Z nášho hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie vo vašom úrade ste uplynulý rok realizovali profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky realizujete výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia,“ uviedol Matúš Džuppa, analytik portálu TRANSPAREX pri odovzdávaní certifikátu Zodpovedný obstarávateľ 2021 Slovenskému filmovému ústavu.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 Slovenskému filmovému ústavu udelila spoločnosť ProWise, a. s., ktorá projekt TRANSPAREX prevádzkuje. Portál TRANSPAREX prináša najväčšiu unikátnu databázu dát v oblasti verejného obstarávania s cieľom otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Informácie o celkovom hodnotení a rebríček nájdete na: https://www.transparex.sk/hodnotenie-obstaravatelov

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk