Slovenský filmový ústav na prehliadke v Prahe odkryje tajomstvá filmového archívu

Slovenský filmový ústav na prehliadke v Prahe odkryje tajomstvá filmového archívu
25. mája 2023
PDF

V utorok 30. mája sa v Prahe v kine Ponrepo začne prehliadka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorá ponúkne prienik do málo známych činností filmového archívu. SFÚ ju organizuje pri príležitosti tohtoročného 60. výročia svojho založenia v spolupráci s českým Národným filmovým archívom (NFA) Praha, ktorý diela zo svojich zbierok uvedie recipročne na jeseň v Bratislave pri príležitosti svojho 80. výročia vzniku. Obe partnerské pamäťové inštitúcie chcú poukázať na dôležitosť uchovávania a digitalizácie audiovizuálneho dedičstva. Prehliadka nazvaná 60 rokov Slovenského filmového ústavu v Prahe potrvá do 8. júna.


TS / 25. máj 2023

archív (NFA) si pripomína 80. výročie svojho vzniku. Obidve národné pamäťové inštitúcie v oblasti kinematografie sa rozhodli pripomenúť si tieto výročia prezentáciami vybraných filmových programov. „Hlavnou ideou z nášho pohľadu je prezentácia pokladov z archívu so sprievodným slovom autorov, pamätníkov a odborníkov. Zamerať sa chceme na diela, ktoré ideálne ilustrujú činnosť vo filmovom archíve, otázky uchovávania aj digitalizácie,“ vysvetľuje dramaturgiu a výber filmov slovenskej prehliadky v Prahe Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ a kurátor Filmotéky Kina Lumière. „Štyri bloky vybraných filmov budú predstavovať z našej strany štyri nahliadnutia do filmového archívu – príbehy diel, tvorcov, ľudí z archívu.“ Štvorprogram počas štyroch dní prinesie desiatky krátkych filmov v rozpätí rokov 1958 až 1997 a jeden celovečerný film z roku 1929.

Prvé zo štyroch pásiem nazvané Vladimír Kordoš – filmová tvorba a videotvorba ponúkne výber experimentálnych filmov a videí známeho slovenského konceptuálneho umelca, maliara, performera, pedagóga, ale aj fotografa a filmára Vladimíra Kordoša, na ktorých digitalizácii a reštaurovaní sa podieľal SFÚ. Predstaví to najlepšie z jeho filmovej a video tvorby, ktorú reprezentujú najmä záznamy performancií, akcií či akčných inscenácií. Kordoš v nich okrem iného reaguje na slávne i menej známe diela dejín svetového umenia a ich autorov, od Raffaela a Giovanniho Belliniho po F. X. Messerschmidta či Giacoma Marastoniho. Program sa premietne za osobnej účasti Vladimíra Kordoša a filmového historika Martina Kaňucha.

Pásmo krátkych animovaných filmov Vášeň pre povinnosť prinesie výber autorských prístupov a animačných techník od počiatku formovania slovenskej animovanej tvorby v 60. rokoch až po koniec 80. rokov, keď sa éra štátnej filmovej produkcie už chýlila ku koncu. Výber filmov od Jaroslavy Havettovej, Jozefa Zachara, Viktora Kubala, Vlastimila Herolda, Vladimíra Pikalíka, Ondreja Slivku, Milana Černáka a Júliusa Hučka, ktorý v Prahe uvedie filmová publicistka Lea Pagáčová, nahliada do psychológie jedincov súdobej socialistickej spoločnosti, ktorá sa od dnešnej až tak nelíši. Podľa Pagáčovej postavy filmov „spája akási vášeň pre povinnosť, emócia, ktorá ovláda ich myseľ a nedovoľuje jej vykročiť z (ne)bezpečnej zóny spoločenských stereotypov, nekonečnej lásky k svojim deťom, záľubám alebo aj z vlastnej zadubenosti.“

Archív v krátkosti je názov pásma krátkych dokumentov a vychádza z myšlienky, že krátky film je v každom filmovom archíve nielen jeho najpestrejšou a najbohatšou vrstvou, ale často aj opomínanou perifériou filmovej tvorby. Výber filmov do tohto pásma určovalo viacero faktorov ako „voľba spôsobu spracovania u Štefana Uhra, využitie širokouhlého formátu v artfilmoch Vlada Kubenka,  Uhra i Ctibora Kováča, pozoruhodná hudobná kompozícia Ladislava Kupkoviča v Ohnivých riekach, suverenita vhľadu do tradície stavieb z dreva u Vojtecha Andreánskeho, obraz blízkosti ´pekla´ i cyklov ľudskej existencie u Vlada Kubenku či štipka sarkazmu vo filmárskej sebareflexii u Milana Černáka,“ konkretizujú dramaturgovia výberu Marián Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu SFÚ a filmový historik Martin Kaňuch, ktorí pásmo lektorsky uvedú. „Vybrané tituly sú zaujímavé nielen peripetiami, ktoré poznamenali ich produkciu, ale neskôr aj ich archívny život, kinodistribúciu, prípadne putovanie po festivaloch,“ dodávajú.

Slávnostné otvorenie prehliadky za účasti generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu Petra Dubeckého a generálneho riaditeľa Národného filmového archívu Praha Michala Breganta sa bude konať v stredu 31. mája. Počas večera sa uskutoční projekcia digitálne rekonštruovaného nemého filmu Karla Plicku Po horách, po dolách (1929) so živou hudbou Davida Kollara a Tomáša Mutinu. Národopisný dokument so širším geografickým rámcom a tematickou paletou etnografických javov, ktorý zaznamenáva klasické formy ľudovej kultúry, lektorsky uvedie Rastislav Steranka.

„Súčasťou našej prehliadky v Prahe bude prezentácia knižky Rodinné filmové striebro, ktorú zostavil estetik a filmový teoretik Peter Michalovič. V tejto publikácii má príspevky 60 domácich a zahraničných autorov, ktorí ponúkajú 60 zaujímavých pohľadov na slovenskú kinematografiu. Kniha nadväzuje na aktivity Olega Pastiera, ktorý bol v minulosti vydavateľom Rodinného striebra a sme veľmi radi, že sme sa k tomuto odkazu prihlásili,“ hovorí o publikácii Peter Dubecký, ktorý stál pri jej zrode v nadväznosti na 60. výročie SFÚ. Publikácia pozostáva z krátkych úvah a esejí o vybraných, minulých aj súčasných dielach našej kinematografie z pera šesťdesiatich známych i menej známych autorov, a to filmových historikov či kritikov, ale aj filozofov, estetikov, literátov, teoretikov vizuálneho umenia, prekladateľov i hudobníkov alebo publicistov. Prezentácia knihy na Slovensku sa uskutoční počas júnového MFF Art Film Fest v Košiciach, kde bude aj prierezová sekcia venovaná 60. výročiu SFÚ, ktorá predstaví klasické dlhometrážne digitálne reštaurované slovenské filmy.

Program a viac informácií o prehliadke v kine Ponrepo na stránke NFA Praha

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk