Stanovisko SFÚ k požiaru v priestoroch digitalizačného pracoviska

Stanovisko SFÚ k požiaru v priestoroch digitalizačného pracoviska
20. septembra 2022

Dnes v ranných hodinách vypukol požiar v priestoroch digitalizačného pracoviska Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v objekte na Špitálskej ul. č. 4 v Bratislave. O 7.00 hod. dve zamestnankyne oddelenia, ktoré boli v tom čase prítomné na pracovisku, zaregistrovali štipľavý zápach, o 7.30 hod. zacítili aj dym a súčasne sa spustila požiarna signalizácia. Okamžite na miesto privolali hasičov a situáciu nahlásili na vrátnicu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je správcom majetku štátu v zvyšnej časti objektu.


TS / 20. september 2022

Privolaní hasiči lokalizovali požiar v suteréne objektu v kamerovom štúdiu a operatívnom sklade digitalizačného pracoviska s filmovými materiálmi, ktoré sú aktuálne predmetom digitálneho spracovania. V miestnosti, kde vypukol požiar sa nenachádzali žiadni zamestnanci a nikto nebol zranený.

Požiar bol rýchlo uhasený a zásah počas dňa pokračuje odsávaním dymu a splodín z priestorov digitalizačného pracoviska a Kina Lumière. V súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom sa zároveň na mieste vykonáva požiarna expertíza, ktorá má zistiť príčinu požiaru. Predmetom zisťovania je aj miera poškodenia, preto výšku škody zatiaľ nevieme stanoviť.

Kino Lumière, ktoré sa nachádza v rovnakej budove ako digitalizačné pracovisko, nebolo požiarom priamo zasiahnuté. Z dôvodu zadymenia priestorov však budú kino aj kaviareň Kafehaus Lumiere dočasne zatvorené. Zakúpené vstupenky na zrušené predstavenia budeme v plnej výške refundovať.

Ďakujeme príslušníkom Hasičského a záchranného zboru za rýchly zásah, Policajnému zboru za rýchlu a efektívnu súčinnosť a zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk