Vychádza zborník venovaný začiatkom a pôvodnosti slovenskej kinematografie

Vychádza zborník venovaný začiatkom a pôvodnosti slovenskej kinematografie
19. septembra 2022
PDF

Začiatky národnej kinematografie bývajú zvyčajne podnetným zdrojom (seba)reflexie. Slovenská kinematografia nie je výnimkou, čo dokazuje aj aktuálne vychádzajúca publikácia Stopy začiatkov, ktorú tvorí súbor príspevkov z minuloročnej rovnomennej česko-slovenskej filmologickej konferencie v Krpáčove. Zaujímavé myšlienky a témy českých i slovenských filmových historikov a teoretikov z rôznych centier filmových štúdií sa teraz dostávajú k čitateľskej verejnosti.


TS / 19. september 2022

„Zborník Stopy začiatkov tvorí súbor príspevkov z jubilejného 20. ročníka výročnej česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila vlani v októbri v Krpáčove,“ hovorí Martin Kaňuch, šéfredaktor filmologického časopisu Kino-Ikon a zostavovateľ zborníka. „Hlavná téma sa v kontexte pripomínania stého výročia zrodu slovenskej kinematografie dotýkala jedného z jej kľúčových fenoménov: vymedzovania počiatkov, pôvodnosti, prvosti, bodov pripojení i zlomov, reštartov, období progresu, kríz, normalizácií. Zdanlivo jednoduché pomenovanie otvára možnosti reflexie najrôznejších aspektov storočného vývoja filmovej kultúry na Slovensku, jej inštitúcií, tvorby, reflexie.“

Téma zrodu slovenskej kinematografie oslovuje široké spektrum záujemcov, a to nielen filmológov, ale i odborníkov z príbuzných oblastí, vďaka čomu „vznikol jeden z najreprezentatívnejších konferenčných programov za posledné roky, a to sa odrazilo aj na obsahu zborníka,“ hovorí Kaňuch. Publikácia obsahuje devätnásť príspevkov, otvára ju text nazvaný Zrod národnej kinematografie alebo semióza dejín od estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča. Autor v ňom hneď na úvod upozorňuje, že „ak sa zaoberáme dejinami jedného druhu umenia, touto relatívne autonómnou oblasťou dejín kultúry, tak potom sa musíme zmieriť s tým, že vo väčšine prípadov sa nikdy nedozvieme meno prvého umelca, názov prvého diela a takisto nedokážeme určiť presný dátum a miesta vzniku diela.“ Takéto uvažovanie nastoľuje cestu hľadania a v tomto zmysle mnohé otázky otvárajú aj ďalšie texty v publikácii. Ich autormi sú filmoví odborníci z Prahy, Bratislavy, Nitry a Olomouca.

Prvému slovenskému celovečernému hranému filmu Jánošík z roku 1921 a idei pôvodu národnej kinematografie sa v zborníku venuje estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko. Začiatky filmovej propagandy v Československu v zborníku reflektuje filmový teoretik Martin Ciel, pofebruárový reštart slovenského filmu v roku 1948 charakterizuje filmová teoretička a historička Petra Hanáková a o ponovembrových slovenských debutantoch a ich vzťahu k téme migrácie píše filmová teoretička Jana Dudková. Medzi ďalšími autormi sú Martin Palúch, Ján Kralovič, Martin Boszorád, Katarína Mišíková, Juraj Malíček, Michal Babiak, Zuzana Nemčíková, Monika Mitášová a Marian Zervan, tiež českí filmológovia Petr Mareš, Barbora Kaplánková, Jana Bébarová, Josef Fulka, Luboš Ptáček a známy český publicista a prekladateľ prevažne beatnickej literatúry Josef Rauvolf.

Zborník Stopy začiatkov vydala Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom. Podobne ako zborníky z predchádzajúcich rokov, ktoré pravidelne vychádzajú ako publikačné výstupy filmologických konferencií, je aj tento zborník v oblasti domácej filmovej vedy prínosom vďaka odbornej reflexii filmu v širších spoločenských, politicko-ekonomických a kultúrnych súvislostiach. Zborník vyšiel na 208 stranách a za 5 eur si ho je možné kúpiť vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v predajni SFÚ Klapka.sk (www.klapka.sk) na Grösslingovej 43 a v Kine Lumière na Špitálskej 4 v Bratislave. Na obálke zborníka je použitý záber z filmu Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa.

Vydanie publikácie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Zborník Stopy začiatkov v predajni Klapka.sk

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk