Vyšla publikácia o tvorbe významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej

Vyšla publikácia o tvorbe významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej
18. septembra 2020
PDF

Najnovším prírastkom knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon – Cinestézia sa stala publikácia Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti, ktorú jej autorka filozofka a estetička Romana Javorčeková, venovala vybraným témam tvorby významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Prezentácia knihy za účasti autorky sa uskutoční v stredu 23. septembra o 17.30 hod. v Kine Lumière, počas večera sa zároveň premietne Třeštíkovej nový časozberný televízny dokument Ester (2020). Divákom sa prostredníctvom videozáznamu prihovorí aj samotná režisérka.


TS / 18. september 2020

Publikácia Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti sa na tvorbu Heleny Třeštíkovej zameriava z hľadiska témy domova, bývania a priestoru, ktorý s nimi súvisí, a je príznačný pre režisérkinu tvorbu. Ambíciou autorky Romany Javorčekovej nebol výklad alebo hodnotenie celej filmovej tvorby Heleny Třeštíkovej. „Snažila som sa filozoficky spracovať motív domova a bývania, ktoré majú pre autorku dôležitý význam v súkromnom aj profesionálnom živote. Preto som si na svoju analýzu volila najmä tie z jej krátkometrážnych a dlhometrážnych časozberných filmov, v ktorých som identifikovala najvýznamnejšie spojenia motívov domova, súkromného a intímneho priestoru, slobody, zodpovednosti, ktoré ma postupne privádzali k iným modom bytia,“ vysvetľuje v úvode publikácie.

Téma súkromného i verejného priestoru sa v rôznych podobách a intenzite záberu objavuje naprieč celou Třeštíkovej tvorbou. Prítomná je už v jej školskom cvičení Živá voda (1972), v ktorom sleduje, ako vodná priehrada vymaže z mapy dedinu, inak sa k nej vracia vo svojom zatiaľ poslednom filme Forman vs. Forman (2019) o režisérovi, ktorý v detstve počas vojny prišiel o rodičov, potom býval na internátoch, v podnájmoch a emigroval bez rodiny. Odlišne rezonuje táto téma aj v každom z režisérkiných  časozberných dokumentov, ako sú René (2008), Katka (2009) či séria Manželské etudy, z ktorej v dlhšom časovom horizonte vznikli aj dva celovečerné filmy Marcela (2006) a Strnadovci (2017).

Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť Priestor bývania a domov sa zaoberá otázkami domova, podmienkami potrebnými na jeho vytvorenie, jeho charakteristickými znakmi i tým, ako domov súvisí so súkromným, intímnym a verejným priestorom. Druhá časť Priestory „nebývania“ a esencia domova je zameraná na priestory, ktoré nie sú určené primárne na ľudské bývanie, no ak sa v nich človek ocitne a musí ich z nejakého dôvodu obývať, mení sa ich charakteristika. Javorčeková zdôrazňuje, že „cieľom tejto práce bolo uchopiť tému domova ako existenčného predpokladu života človeka, ako to ukazujú časozberné filmy Heleny Třeštíkovej. Poukazuje sa najmä na to, že s domovom sa spája časová dimenzia, pretože domov sa nielen vytvorí, ale vytvára, neustále transformuje, niekto sa oň stará.“ Skutočnosť, že domov podlieha premenám v čase, je zároveň v súlade režisérkinou najčastejšou tvorivou metódou časozberného nakrúcania.

Prezentácia knihy Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti sa uskutoční v stredu 23. septembra 2020 o 17.30 hod. v Kine Lumière za účasti autorky, knihu uvedie jej kolega z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, filozof Jozef Pauer. Počas večera sa premietne Třeštíkovej nový časozberný televízny dokument Ester (2020) o českej moderátorke Ester Janečkovej, ktorý režisérka začala nakrúcať pred tridsiatimi rokmi, keď mala Ester sedemnásť rokov a bola študentkou strednej zdravotnej školy. Film bude uvedený v exkluzívnej predpremiére a vďaka láskavej spolupráci Českej televízie a spoločnosti Negativ Film.

Publikáciu vydali v roku 2020 Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav v knižnej edícii filmologického časopisu Kino-Ikon – Cinestézia, ktorej zámerom je publikovanie textov otvárajúcich nové horizonty uvažovania o kinematografii a iných umeniach, či už o konkrétnych tvorcoch a ich dielach, alebo o rôznych aspektoch kinematografie. Publikácia vyšla na 200 stranách a v predaji je za 6,80 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk.

Vydanie publikácie finančne podporil Audiovizuálny fond.

Vstup na podujatie je voľný, potrebná je rezervácia voľnej vstupenky na oficiálnej stránke Kina Lumière

Viac informácií o publikácii Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti na eshope Klapka.sk

Viac informácií o prezentácii publikácie v Kine Lumière na oficiálnej stránke kina

Sedmička bezpečnej a pohodlnej návštevy Kina Lumière na oficiálnej stránke kina

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 905 286 524, simona.notova@sfu.sk