Vyšla publikácia o tvorbe významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej
18. septembra 2020
PDF

Najnovším prírastkom knižnej edície filmologického časopisu Kino-Ikon – Cinestézia sa stala publikácia Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti, ktorú jej autorka filozofka a estetička Romana Javorčeková, venovala vybraným témam tvorby významnej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Prezentácia knihy za účasti autorky sa uskutoční v stredu 23. septembra o 17.30 hod. v Kine Lumière, počas večera sa zároveň premietne Třeštíkovej nový časozberný televízny dokument Ester (2020). Divákom sa prostredníctvom videozáznamu prihovorí aj samotná režisérka.


TS / 18. september 2020

Publikácia Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti sa na tvorbu Heleny Třeštíkovej zameriava z hľadiska témy domova, bývania a priestoru, ktorý s nimi súvisí, a je príznačný pre režisérkinu tvorbu. Ambíciou autorky Romany Javorčekovej nebol výklad alebo hodnotenie celej filmovej tvorby Heleny Třeštíkovej. „Snažila som sa filozoficky spracovať motív domova a bývania, ktoré majú pre autorku dôležitý význam v súkromnom aj profesionálnom živote. Preto som si na svoju analýzu volila najmä tie z jej krátkometrážnych a dlhometrážnych časozberných filmov, v ktorých som identifikovala najvýznamnejšie spojenia motívov domova, súkromného a intímneho priestoru, slobody, zodpovednosti, ktoré ma postupne privádzali k iným modom bytia,“ vysvetľuje v úvode publikácie.

Téma súkromného i verejného priestoru sa v rôznych podobách a intenzite záberu objavuje naprieč celou Třeštíkovej tvorbou. Prítomná je už v jej školskom cvičení Živá voda (1972), v ktorom sleduje, ako vodná priehrada vymaže z mapy dedinu, inak sa k nej vracia vo svojom zatiaľ poslednom filme Forman vs. Forman (2019) o režisérovi, ktorý v detstve počas vojny prišiel o rodičov, potom býval na internátoch, v podnájmoch a emigroval bez rodiny. Odlišne rezonuje táto téma aj v každom z režisérkiných  časozberných dokumentov, ako sú René (2008), Katka (2009) či séria Manželské etudy, z ktorej v dlhšom časovom horizonte vznikli aj dva celovečerné filmy Marcela (2006) a Strnadovci (2017).

Publikácia je rozdelená na dve časti. Prvá časť Priestor bývania a domov sa zaoberá otázkami domova, podmienkami potrebnými na jeho vytvorenie, jeho charakteristickými znakmi i tým, ako domov súvisí so súkromným, intímnym a verejným priestorom. Druhá časť Priestory „nebývania“ a esencia domova je zameraná na priestory, ktoré nie sú určené primárne na ľudské bývanie, no ak sa v nich človek ocitne a musí ich z nejakého dôvodu obývať, mení sa ich charakteristika. Javorčeková zdôrazňuje, že „cieľom tejto práce bolo uchopiť tému domova ako existenčného