Obnova, katalogizácia a digitalizácia filmov

Európsky dohovor na ochranu audiovizuálneho dedičstva z roku 2001 vstúpil do platnosti pre Slovenskú republiku dňa 1. januára 2008 (po jeho podpise v roku 2003 a ratifikácii v roku 2007). Aj v nadväznosti na tento dohovor Slovenský filmový ústav od roku 2006 s podporou vlády Slovenskej republiky realizuje dlhodobý Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Jeho súčasťou bola v rokoch 2008 až 2011 digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva v externom prostredí. Vďaka národnému projektu Digitálna audiovízia , ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, na to nadviazala interná digitalizácia slovenského filmového dedičstva v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu vybudovanom v polovici roka 2014. S oboma predchádzajúcimi súvisí dlhodobý projekt informáčného systému SK CINEMA.