Series Co-Production Support

Základné informácie

Program vznikol ako trojročná iniciatíva Rady Európy a je určený na podporu seriálových koprodukcií. Podporuje vysokokvalitné seriály vyrobené v medzinárodných koprodukciách s cieľom posilniť postavenie nezávislých producentov a podporiť nové spolupráce. Riadnou členkou Board of Donors je prof. Zuzana Gindl-Tatárová.

Výzva na prihlasovanie projektov 2024

Po úspešnom prvom kole v roku 2023, v ktorom bolo podporených sedem projektov, program na podporu seriálových koprodukcií vyhlásil výzvu na rok 2024 s rozpočtom 3,5 milióna €. Výzva je otvorená pre financovanie záverečnej fázy koprodukčných seriálov s doplnkovým grantom vo výške 250 000 € alebo 500 000 €. Tento grant je určený na koprodukcie medzi nezávislými producentmi zo zúčastnených krajín a producentmi z iných členských štátov Eurimages, pričom podporuje úzku spoluprácu s vysielateľmi a/alebo streamovacími službami.

Výzva je v súčasnosti otvorená pre producentov z Belgicka, Chorvátska, Estónska, Grécka, Maďarska, Írska, Litvy, Luxemburska, Holandska, Severného Macedónska, Portugalska, Srbska, Slovenskej republiky, Slovinska a Španielska.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 9. apríla 2024, 17.00 stredoeurópskeho času.

Ďalšia výzva je naplánovaná na jar 2025.

Series Co-Production Development Award

Producenti seriálov môžu prihlásiť svoje projekty na vybrané koprodukčné trhy, na ktorých najlepší z nich získa cenu Series Co-Production Development Award vo výške 50 000 €. Informácie nájdete priamo na stránke týchto koprodukčných trhov:

Výzva na nadviazanie partnerstiev

Rada Európy plánuje identifikovať organizácie, ktoré sa špecializujú na organizovanie trhov s koprodukčnými seriálmi. Tieto subjekty budú vybrané ako hostitelia cien Rady Európy za rozvoj koprodukcie seriálov. Po výbere každá organizácia uzavrie formálnu dohodu o partnerstve, v ktorej sa uvedú konkrétne podmienky spolupráce s Radou Európy. Táto dohoda sa bude vzťahovať na jedno opakovanie podujatia, na ktorom sa udeľuje cena, a jej trvanie bude trvať od 1. januára 2025 do 20. decembra 2025. Je potrebné poznamenať, že Rada Európy v rámci tejto dohody o partnerstve neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu.

Uzávierka prihlášok je stanovená na 1. – 19. septembra 2024, 17.00 stredoeurópskeho času.

Členské krajiny

Zúčastnené krajiny pre výzvu na predkladanie projektov na rok 2024:

Belgicko, Chorvátsko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Severné Macedónsko, Portugalsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko a Španielsko.

Kontakt

Všeobecné informácie o programe a výzve získate na sekretariáte pilot.series@coe.int.

V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa procesu predkladania žiadostí kontaktujte sekretariát applications.series@coe.int.

  • Odpovede na rôzne otázky nájdete aj v oficiálnej F.A.Q. rubrike, ktorá je pravidelne aktualizovaná.