Zákonný depozit

Slovenský filmový ústav – pôvodne podľa zákona č. 343/2007 Z. z. (audiovizuálny zákon), ale i súčasného zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii – zabezpečuje odborné uchovávanie audiovizuálneho dedičstva ako zákonný depozitár.

Slovenský filmový ústav zabezpečuje komunikáciu s výrobcami nových slovenských audiovizuálnych diel, nakoľko všetci výrobcovia slovenských audiovizuálnych diel v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. majú podľa § 36 určenú depozitnú povinnosť a z § 38 im vyplývajú povinnosti akvizičnej činnosti. Tieto sú povinní splniť do 60 dní odo dňa kedy bolo slovenské audiovizuálne dielo na území Slovenskej republiky prvýkrát uvedené na verejnosti.