Bosphorus Kid

Vysokoškoláčka Azime má slobodné srdce. Myslela si, že v Istanbule konečne nájde domov a miesto, kde bude patriť. Niektoré životné cesty však zdá sa nikdy nekončia.

Pokiaľ ja žijem

Dokumentárny portrét približuje snahy rómskeho mladíka presadiť sa v živote napriek spoločenským predsudkom a chybám z minulosti. Ani komplikovaná rodinná situácia a chýbajúce materiálne zázemie nezabráni 22-ročnému Daliborovi prevziať zodpovednosť […]

Šťastný človek

Ľudia poznali R ako šťastnú ženu. Tridsiatnička z Brna sa presťahovala do Švédska so svojim slovenským manželom, psychiatrom Ivanom. Kúpili si dom a narodili sa im dve deti. Rozptýlením z […]

± 90

Režisér filmu Marek Kuboš spovedá ostatných kolegov, dokumentaristov zo svojej, predošlej, či nastávajúcej generácie. Postupne s nimi preberá ich vášeň pre tvorbu, technické a ekonomické zázemie, mapuje etické hranice, či […]

VALE TUDO

Lucia “Pretty Beast” Krajčovič je 34-ročná profesionálna MMA zápasníčka a mama dvoch detí. Krátko po pôrode je odhodlaná stať sa šampiónkou v oboch disciplínach – športe aj materstve. S novorodeniatkom […]

s