Zbierky a fondy

Základnou organizačnou jednotkou Slovenského filmového ústavu pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív. Filmové zbierky a fondy spravuje oddelenie filmového archívu, ktorého súčasťou je i mediáteka. „Nefilmové“ zbierky a fondy (t. j. najmä písomnej, grafickej, fotografickej a inej povahy) spravuje oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, ktorého súčasťou sú knižnica, dokumentácia, archív plagátov a letákov, fotoarchív a archív písomných prameňov.