Zoznam distributérov audiovizuálnych diel

ars_litera, o.z.  
Mlynská dolina 41  Bratislava 811 02právnická osobaIČO:30801273
začiatok činnosti: 29.06.2009  
Artileria, s.r.o.  
Drobného 23   Bratislava 841 01právnická osobaIČO:36706787
začiatok činnosti: 05.12.2006  
atelier.doc, s.r.o.  
Piešťanská 7   Bratislava 831 02právnická osobaIČO:43809537
začiatok činnosti: 01.11.2007  
ADVANCED MEDIA LIMITED, s.r.o.  
Ovručská 9  Bratislava 831 02právnická osobaIČO:44535244
začiatok činnosti: 05.08.2009  
Akadémia umení v Banskej Bystrici  
J. Kollára 22  Banská Bystrica 974 01právnická osobaIČO:31094970
začiatok činnosti:01.01.2009  
ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.  
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02právnická osobaIČO:35710802
začiatok činnosti: 21.2.1997  
ALMOSTAR, v.o.s.  
Štvrť SNP 128/14 Trenčianske Teplice 914 51právnická osobaIČO:46340599
začiatok činnosti: 06.10.2011  
ANČA, o.z.  
Štefánikova 16 Bratislava 811 04právnická osobaIČO:42128323
začiatok činnosti: 1.3.2020  
ARAR, s.r.o.  
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05právnická osobaIČO:46293591
začiatok činnosti: 1.1.2019  
Art4,s.r.o.  
Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04právnická osobaIČO:36869716
začiatok činnosti: 1.7.2016  
ARTICHOKE, s.r.o.  
Čapkova 16  Bratislava 811 04právnická osobaIČO:35864842
začiatok činnosti: 01.02.2010  
ARTpoint, s.r.o.  
Istrijská 80 Bratislava 841 07právnická osobaIČO:35970031
začiatok činnosti: 20.12.2005  
Asociácia slovenských filmových klubov, o.z.  
Grösslingová 48 Bratislava 811 09právnická osobaIČO:30812976
začiatok činnosti:1.4.1993  
Atrakt Art, o.z.  
Gallayova 43 Bratislava 841 02právnická osobaIČO:36066273
začiatok činnosti: 1.3.2020  
BONTONFILM, a.s.  
Na vrátkach 1F Bratislava 841 01 právnická osobaIČO:36006858
začiatok činnosti: 5.6.1996  
BFILM, s.r.o.  
Vajnorská 18 Bratislava – 831 04právnická osobaIČO:45655839
začiatok činnosti: 28.6.2010  
CinemArt SK, s.r.o.  
Grösslingová 2468/51  Bratislava  811 09právnická osobaIČO:50071254
začiatok činnosti: 1.1.2016  
Cinetica, s.r.o.  
J.Rumana 29/10  Liptovský Mikuláš 031 01právnická osobaIČO:46348018
začiatok činnosti: 5.11.2011  
CONTINENTAL FILM, s.r.o.  
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01právnická osobaIČO:35730897
začiatok činnosti: 30.10.1997  
DANAE Production, s.r.o.  
Šoltésovej 14 Bratislava 811 08právnická osobaIČO:53327772
začiatok činnosti: 30.9.2020  
DAFilms Slovensko, o.z.  
Mlynská 575/6 Beladice 95175právnická osobaIČO:53033531
začiatok činnosti:1.4.2021  
Divadelný ústav Bratislava  
Jakubovo nám. 12  Bratislava 813 57právnická osobaIČO:00164691
začiatok činnosti: 04.07.2011  
DogDocs o.z.  
Bratislavská 415/15  Žilina 010 01právnická osobaIČO:42148260
začiatok činnosti: 21.4.2010  
EMEDI, s.r.o.  
Ľubická cesta 1268/33 Kežmarok 060 01právnická osobaIČO:36758485
začiatok činnosti: 1.4.2020  
ENGO,s.r.o.  
Bulharská 35 Trnava 917 01právnická osobaIČO:31376053
začiatok činnosti: 2.10.2020  
et cetera group, s.r.o.  
Prúdová 12  Bratislava 821 05právnická osobaIČO:46519793
začiatok činnosti: 16.01.2012  
FILM 2000, s.r.o.  
Kpt. Rašu 14  Bratislava 841 01fyzická osobaIČO:46001174
začiatok činnosti: 08.04.2015  
FILM EUROPE, s.r.o.  
Matúškova 10  Bratislava 831 01právnická osobaIČO:35934271
začiatok činnosti: 01.10.2010  
Film Expanded, o.z.  
Haburská 211/20 Bratislava 821 01právnická osobaIČO:51898616
začiatok činnosti: 1.9. 2018  
Film Institute, o.z.  
Turá Lúka 55 Myjava 907 03právnická osobaIČO:50821628
začiatok činnosti:15.2.2021  
Filmpark production, s.r.o.  
Bajkalská 9  Bratislava 831 04právnická osobaIČO:36356212
začiatok činnosti: 28.04.2006  
Filmservice Slovakia, v.o.s.  
Brečtanova 1 Bratislava 833 14právnická osobaIČO:31390285
začiatok činnosti: 27.2.1995  
FILM EXPANDED Distribution Company, s.r.o.  
Haburská 20 Bratislava 821 01právnická osobaIČO:53560345
začiatok činnosti: 21.1.2021  
FILMTOPIA, s.r.o.  
Novackého 2  Bratislava 841 04právnická osobaIČO:46819002
začiatok činnosti: 07.09.2012  
Filmové štúdio Danuvius, s.r.o.  
Majerníkova 3048/3 Bratislava 841 05právnická osobaIČO:53639804
začiatok činnosti: 1.1.2022  
Fly United, o.z.  
Levočská 2/37  Žilina 010 08právnická osobaIČO:37902041
začiatok činnosti: 10.04.2003  
Forum Film Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 20 Bratislava 851 01právnická osobaIČO:46148060
začiatok činnosti: 04.05.2011  
FULLEYE, s.r.o.  
Studenohorská 6  Bratislava 841 03právnická osobaIČO:50499165
začiatok činnosti: 24.9.2016  
Furča Film, s.r.o.  
Šulekova 10  Bratislava 811 03právnická osobaIČO:44332645
začiatok činnosti: 27.02.2009 27.7.2017
Furia Film, s.r.o.  
Ferienčíkova 1  Bratislava 811 08právnická osobaIČO:36681971
začiatok činnosti:01.10.2006  
Gabriel Gröber  
Medená 16  Bratislava 811 02právnická osobaIČO:35440139
začiatok činnosti:21.07.1999  
GARFIELD FILM, s.r.o.  
Pernek 346/ 900 53právnická osobaIČO:45240540
začiatok činnosti: 13.12.2013  
GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.  
Vyšehradská 8  Bratislava 851 06právnická osobaIČO:46972773
začiatok činnosti: 15.01.2013  
Hailstone, s.r.o.  
Smreková 3095/22 Žilina 01007právnická osobaIČO:47392371
začiatok činnosti: 11.9.2013  
Ing. Michal Číž – štúdio KONČIAR  
Radničné námestie 14, Banská Štiavnica 96901právnická osobaIČO:47545381
začiatok činnosti: 8.2.2016  
INOUT STUDIO, s.r.o.  
Palkovičova 9 Bratislava 821 08právnická osobaIČO:44420773
začiatok činnosti: 01.01.2009  
ita agentúra, s.r.o.  
Čajakova 4033/13 Bratislava 811 05právnická osobaIČO:31345506
začiatok činnosti: 01.08.1998  
JUNIOR ENTERTAINMENT s.r.o.
Černyševského,1287/10,Bratislava 851 01právnická osobaIČO:55713041
začiatok činnosti: 31.8.2023
KINEMATOGRAF, s.r.o.  
Grösslingová 63   Bratislava 811 09právnická osobaIČO:46470786
začiatok činnosti: 21.12.2011  
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
Miletičova 7 Bratislava 821 08právnická osobaIČO:36122084
začiatok činnosti: 1.6.2013  
Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej Republiky  
Pekná cesta 9  Bratislava 831 52právnická osobaIČO:34017526
začiatok činnosti: 01.01.2013  
Ladislav Gulik DRAP STUDIO  
Janka Kráľa 1549/44,  Partizánske 958 06právnická osobaIČO:41680821
začiatok činnosti: 29.03.2006  
La Plata Production, s.r.o.  
Silvánová 23/B Bratislava 902 01právnická osobaIČO:46910042
začiatok činnosti: 23.9.2020  
Laxton,s.r.o.  
Západný rad  37 Bratislava 811 04právnická osobaIČO:46394486
začiatok činnosti: 1.6.2021  
LECA production, s.r.o.  
Červeňova6, Bratislava 811 03právnická osobaIČO:46079424
začiatok činnosti: 7.3.2016  
LIPSTICK, s.r.o.  
Rimavské Janovce č. 432, 980 01právnická osobaIČO:47606738
začiatok činnosti: 08.01.2014  
LJ Production, s.r.o.  
Pribinova 1172/7 ,  Púchov 020 01právnická osobaIČO:46910387
začiatok činnosti: 12.9.2018  
Magic Box Slovakia, s.r.o.  
Trenčianska 47  Bratislava 821 09právnická osobaIČO:35832550
začiatok činnosti:5.3.2002  
Media Film, s.r.o.  
Námestie Hraničiarov 37,  Bratislava 851 03právnická osobaIČO:35958863
začiatok činnosti: 14.10.2005  
Mgr. Mária Harasztiová  
Komárnická 20, Bratislavafyzická osoba – podnikateľIČO:32118821
začiatok činnosti: 20.07.2009  
Mgr. art. Simona Vallovičová – 4 FILM  
Lúčka 558/5, Láb 900 67fyzická osoba – podnikateľIČO:41330145
začiatok činnosti: 14.12.2004  
MIRAFOX, s.r.o.  
Rajská 8, Bratislava 811 08právnická osobaIČO:36755320
začiatok činnosti: 10.5.2023  
MOTTE, s.r.o.  
Trebuľa 1741/18, Sliač 962 31právnická osobaIČO:45419965
začiatok činnosti: 03.03.2010  
MULTIKULTÚRA V NÁS, o.z.  
Pekná cesta 9, Bratislava 831 52právnická osobaIČO:42182964
začiatok činnosti: 01.01.2013  
Nový film, o.z.  
Škultétyho 28 Prešov 080 01právnická osobaIČO:42105404
začiatok činnosti: 1.1.2011  
nutprodukcia, s.r.o.  
Lazaretská 13, 811 08 Bratislavaprávnická osobaIČO:48281239
začiatok činnosti: 28.8.2015  
OZ Adrenalín , o.z.  
Myjavská 8 Bratislava 811 03právnická osobaIČO:42412501
začiatok činnosti:15.3.2020  
OZ Menachem  
Obchodná 7 Bratislava 811 06právnická osobaIČO:53533976
začiatok činnosti: 14.1.2021  
Pavol Krchňák -Dark Stone  
Závadská 12, Bratislava 831 06fyzická osoba – podnikateľIČO:41815904
začiatok činnosti:  
Peter Kotrha -ERMINEA  
L. Novomeského 2671/3, Trenčín 911 08fyzická osoba – podnikateľIČO:41793684
začiatok činnosti: 02.09.2005  
Peter Mercell  
Strážska cesta17, Zvolen 960 01fyzická osoba – podnikateľIČO:47142359
začiatok činnosti: 1.3.2016  
Piknik Pictures, s.r.o.  
Mariánska 18,  Stupava 900 31právnická osobaIČO:36752649
začiatok činnosti: 15.03.2007  
PIXLA produktion, s.r.o.  
Plavecký Štvrtok  511 Plavecký Štvrtok 90068právnická osobaIČO:48084069
začiatok činnosti: 1.7.2016  
plackartnyj, s.r.o.  
Tylova 1044/19, Bratislava 831 04právnická osobaIČO:47691433
začiatok činnosti: 19.02.2014  
Pomoc obetiam nášľapných mín  
Mostová 231, Partizánske 958 04právnická osobaIČO:42023165
začiatok činnosti: 22.09.2010  
positive film, s.r.o.  
Konventná 19,  Bratislava 811 03právnická osobaIČO:46076158
začiatok činnosti: 29.03.2011  
PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o.  
Hradné údolie 9/A Bratislava 81101právnická osobaIČO:36220418
začiatok činnosti: 25.4.1997  
PubRes, s.r.o.  
Grösslingova 63  Bratislava 811 09právnická osobaIČO:31345824
začiatok činnosti: 01.01.2008  
Róbert Fiľo – Wide Road Films  
Letná 16   Stropkov 091 01fyzická osobaIČO:50976605
začiatok činnosti: 28.4.2015  
Samuel Ivaška  
Ševčenkova 29  Bratislava 851 01právnická osobaIČO:43526403
začiatok činnosti: 25.10.2018  
SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o.  
Senecká 17 Bratislava 811 04právnická osobaIČO:31382258
začiatok činnosti: 4.11.1994  
sentimentalfilm, s.r.o.  
Špitálska 20, Bratislava 811 08právnická osobaIČO:44473222
začiatok činnosti: 08.11.2008  
SKY FILM, s.r.o.  
S.Takátsa 1684/19 Komárno 945 01právnická osobaIČO:47535741
začiatok činnosti: 18.9.2017  
Slobodná kultúra, s.r.o.  
Volgogradská 11065/20 Prešov 08001právnická osobaIČO:54034370
začiatok činnosti: 1.2.2023  
Slovenský filmový ústav   
Grösslingová 32 Bratislava 811 09právnická osobaIČO:00891444
začiatok činnosti: 1.1.1991  
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.  
Winterova č. 29 Piešťany 921 29právnická osobaIČO:34144790
začiatok činnosti: 1.1.2000  
SMART LIFE PRODUCTION, s.r.o.  
Dlhá 1424/47,  Senica 905 01právnická osobaIČO:45330433
začiatok činnosti: 22.12.2009  
SPI International Czech Rep. and Slovakia  
Haburská 35,  Bratislava 821 01právnická osobaIČO:35803797
začiatok činnosti: 16.01.2001  
Spolok PAMODAJ, o.z.  
B.Němcovej 4035/2, Martin 036 01právnická osobaIČO:42391491
začiatok činnosti: 23.01.2015ukončenie činnosti: 
Staviarsky production, s.r.o.  
Royova 6764/2 Prešov 080 05právnická osobaIČO:50699261
začiatok činnosti: 30.6.2020  
STUDIO STRELBA  
Novozámocká 792/3 Komjatice 941 06právnická osobaIČO:50053116
začiatok činnosti: 1.9.2022  
Super film, s.r.o.  
Mýtna 7643/42, 811 07 Bratislavaprávnická osobaIČO:43824625
začiatok činnosti: 17.11.2007  
TATRA FILM, s.r.o.  
Vajnorská 89 Bratislava 83104právnická osobaIČO:31338925
začiatok činnosti: 30.12.1992  
Trnka, n.o.  
Jašíkova 9,  Bratislava 821 03právnická osobaIČO:45737037
začiatok činnosti: 25.10.2011  
Unicorn Pictures Slovakia, j.s.a.   
Doležalova 15C Bratislava 821 04právnická osobaIČO:53446780
začiatok činnosti: 1.1.2018  
Ústav pamäti národa  
Námestie slobody 6, Bratislava 817 83právnická osobaIČO:37977997
začiatok činnosti: 01.01.2005  
VARIAFLEX, s.r.o.  
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osobaIČO:47375728
začiatok činnosti: 1.1.2018  
Vertigo Distribution, s.r.o.  
Ul. gen. Klapku 68/43 Komárno 945 01právnická osobaIČO:52121143
začiatok činnosti: 15.2.2019  
Vermona, s.r.o.  
Novozámocká 197 Ivanka pri Nitre 951 12právnická osobaIČO:54664578
začiatok činnosti: 8.6.2022  
VIRUSfilm, s.r.o.  
Grösslingová 2574/69, Bratislava 811 09právnická osobaIČO:52180387
začiatok činnosti: 6.2.2019  
Vydavateľstvo Dixit, s.r.o.  
Bjornsonova 4 Bratislava 811 05právnická osobaIČO:31396071
začiatok činnosti: 12.4.2011  
W PRESS, a.s.  
Partizánska 2  Bratislava 811 03právnická osobaIČO:35907266
začiatok činnosti: 01.04.2011  
Známa firma, s.r.o.  
Gajova 9, Bratislava 811 09právnická osobaIČO:47160829
začiatok činnosti:  1.1.2016