Zoznam prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení

1115,o.z.  
P. Križku 393/10 Kremnica 967 01právnická osobaIČO:42019648
začiatok činnosti : 1.1.2007  
ALEF JO Filmštúdio, spol. s.r.o.  
Hviezdoslavovo nám. 16  Bratislava 811 02právnická osobaIČO:35710802
začiatok činnosti : 21.2.1997  
A4- Asociácia združení pre súčasnú kultúru, o.z.   
Karpatská 2  Bratislava 811 05právnická osobaIČO:30853435
začiatok činnosti: 1.1.2004  
Amfiteáter Prešov o.z.
Floriánova 6 Prešov 08001právnická osobaIČO:42339839
začiatok činnosti : 1.7.2023
ART CLUB, s.r.o.  
Hviezdoslavova 3 Trnava 917 01právnická osobaIČO:36830828
začiatok činnosti : 27.6.2019  
ARTpoint, s.r.o.  
Istrijská 80 Bratislava 841 07právnická osobaIČO:35970031
začiatok činnosti : 20.12.2005  
Akadémia umení v Banskej Bystrici  
J. Kollára 22 Banská Bystrica 974 01právnická osobaIČO:31094970
začiatok činnosti : 01.01.2009  
Baltazár Ryšavý – BOLDI  
Čalovec č.43 Čalovec 946 02fyzická osoba –  podnikateľIČO:40175111
začiatok činnosti : 16.11.2001  
BIOSCOP BRATISLAVA, s.r.o.  
Hviezdoslavovo nám. 17  Bratislava 811 02právnická osobaIČO:35758911
začiatok činnosti : 11.1.1999  
Bohéma art, o.z.  
Vavilovova 5 Bratislava 851 01právnická osobaIČO:52972607
začiatok činnosti : 20.5.2020  
BONA FIDE , o.z.  
Gorkého 2 Košice 040 01právnická osobaIČO:31310711
začiatok činnosti : 16.5.2015  
Centrum kultúry Martin , n.o.  
Námestie S. H. Vajanského 1 Martin 036 49právnická osobaIČO:37983555
začiatok činnosti : 21.2.2014  
Centrum voľného času , Kino Tatra  
Farbiarska 35/7 Stará Ľubovňa 064 01právnická osobaIČO:00188131
začiatok činnosti : 10.10.2015  
CINEFIL, o.z.  
Mäsiarska 35 Košice 04001právnická osobaIČO:42240549
začiatok činnosti : 9.6.2016  
CINEMA 16mm, o.z.  
SNP 968/42  Galanta 924 01právnická osobaIČO:51847116
začiatok činnosti :4.3.2019  
CINEMAX Bratislava, s.r.o.  
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01právnická osobaIČO:47661887
začiatok činnosti : 30.1.2014  
CINEMAX, a.s.  
Ševčenkova 19 Bratislava 851 01právnická osobaIČO:36612367
začiatok činnosti : 21.6.2006  
Cinema City Slovakia, s.r.o.  
Einsteinova 20 Bratislava 851 01právnická osobaIČO:44066490
začiatok činnosti : 4.5.2011  
Cirkus 49, o.z.  
Prostějovská 68  Prešov, 08101právnická osobaIČO:37947508
začiatok činnosti : 4.3.2014  
CLASSIC MSL, s.r.o.  
Hlboká 728/1 Podhájska 941 48právnická osobaIČO:35920092
začiatok činnosti : 8.2.2005  
COOLTAJNER, o.z.  
Jesenského 258/5 Považská Bystrica 017 01právnická osobaIČO:50158554
začiatok činnosti : 1.10.2019  
Different, o.z.  
Andrejová 88  Andrejová 086 37právnická osobaIČO:30852552
začiatok činnosti : 1.1. 2019  
Divadlo Aréna  
Viedenská cesta 10  Bratislava 851 01právnická osobaIČO:30777810
začiatok činnosti : 22.10.2015  
Dom kultúry  
Školská 118/1 Sereď 926 01právnická osobaIČO:31871798
začiatok činnosti : 6.11.1987  
Dom kultúry Kaninka, p.o.  
Ul. SNP 584/3  Kanianka 972 17právnická osobaIČO:42023335
začiatok činnosti :  
Dom kultúry mesta Handlová  
Námestie Baníkov 3 Handlová 972 51právnická osobaIČO:00516465
začiatok činnosti : 4.9.2014  
DOM KULTÚRY v Lipt . Mikuláši  
Hollého 4 Liptovský Mikuláš 031 01právnická osobaIČO:36139246
začiatok činnosti : 1.7.2001  
Dom kultúry v Námestove  
Štefánikova 208/7 Námestovo 029 01právnická osobaIČO:00355321
začiatok činnosti : 31.3.1983  
Dom kultúry Javorina Stará Turá, m.p.o.   
Gen. M. R. Štefánika 378 Stará Turá 916 01právnická osobaIČO:36130125
1.10.2020  
Dom odborov Strojár, s.r.o.  
Nám. S. H. Vajanského 2 Martin 03755právnická osobaIČO:31572596
začiatok činnosti : 9.11.1992  
Dominikánsky konvent  
Mäsiarska 6 Košice 040 01právnická osobaIČO:17084521
začiatok činnosti : 3.3.2023  
Eleuzína, o.z.  
Horná ružová 237/1  Banská Štiavnica 969 01právnická osobaIČO:51876078
začiatok činnosti : 13.9.2018  
Europa Cinema ZV, s.r.o.  
Námestie SNP 3 Banská Bystrica 974 01právnická osobaIČO:36646245
začiatok činnosti : 1.6.2012  
Engo, s.r.o.  
Bulharská 35 Trnava 917 01právnická osobaIČO:31376053
začiatok činnosti : 1.10.2020  
FILM EUROPE, s.r.o.  
Matúškova 10 Bratislava 831 01právnická osobaIČO:35934271
začiatok činnosti : 7.5.2005  
Filmová a televízna fakulta VŠMU  
Svoradova 2 , Bratislava 813 01právnická osobaIČO:00397431
začiatok činnosti : 9.6.1949  
filmový klub Bytča, o.z.  
Lúčna 1014/1 Bytča 014 01právnická osobaIČO:42064767
začiatok činnosti : 1.9.2008  
Filmpark production, s.r.o.  
Bajkalská 9  Bratislava 831 04právnická osobaIČO:36356212
začiatok činnosti : 28.04.2006  
Film Institute, o.z.  
Turá Lúka 55 Myjava 907 03právnická osobaIČO:50821628
začiatok činnosti : 15.2.2021  
Gabriel Krajči  
Mukačevská 4808/47 Prešov 080 01fyzická osoba – podnikateľIČO:52398684
začiatok činnosti :  
Golden Apple Cinema, s.r.o.  
Kamenné Pole  4449/3 Liptovský Mikuláš 031 01právnická osobaIČO:46760482
začiatok činnosti : 1.12.2013  
Guča,s.r.o.  
Šancová 15 Bratislava 811 05právnická osobaIČO:47856001
začiatok činnosti : 1.1.2014  
JUNIOR ENTERTAINMENT s.r.o.
Černyševského,1287/10,Bratislava 851 01právnická osobaIČO:55713041
začiatok činnosti : 31.8.2023
K 13 – Košické kultúrne centrá  
Kulturpark, Kukučínova 2  Košice – Juh 040 01právnická osobaIČO:42323975
začiatok činnosti : 2.1.2014  
Kino Invest, s.r.o.  
Moskovská 2333/4 B.Bystrica 974 04právnická osobaIČO:48235181
začiatok činnosti : 26.11.2015  
Kino Mier  
Námestie 1 mája 1 Senec 903 01právnická osobaIČO:00350125
začiatok činnosti : 1.5.1977  
KINEMATOGRAF  
Grösslingová 63 Bratislava – Staré mesto 811 09 právnická osobaIČO:46470786
začiatok činnosti : 21.12.2011  
kino Mladosť Senica  
Námestie oslobodenia 11/17 Senica 905 01právnická osobaIČO:00514071
začiatok činnosti : 1.9.1987  
Kino PO, s.r.o.  
Grobská 11/C Bernolákovo 900 27právnická osobaIČO:53877187
začiatok činnosti : 23.9.2021  
KINOPE,s.r.o.  
Generála Svobodu 1141/3 Partizánske 958 01právnická osobaIČO:52546551
začiatok činnosti : 1.10.2019  
KINOX.SK, s.r.o.  
Hviezdoslavova 46, Stupava 900 31právnická osobaIČO:46287531
začiatok činnosti : 28.1.2022  
KOLOTOČE, s.r.o.  
Nám.Š.Moyzesa č.4 Banská Bystrica 97401právnická osobaIČO:47218495
začiatok činnosti : 27.6.2013  
Komúna, o.z.  
Ružinovská 4814/1 Bratislava 821 02právnická osobaIČO:50610333
začiatok činnosti : 26.7.2020  
Kultúrne a informačné centrum Čadca  
Matičné námestie 1434/11 Čadca 022 01právnická osobaIČO:37798740
začiatok činnosti : 1.1.1991  
Kultúrne centrum A. Sládkoviča v Detve  
Obrancov Mieru 871/1 Detva 962 12právnická osobaIČO:31916503
začiatok činnosti : 21.2.2014  
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.  
Hurbanovo námestie 19/41 Bojnice 972 01právnická osobaIČO:42024960
začiatok činnosti : 1975  
Kultúrne centrum Museum, o.z  
J. Mazúra 26  Martin 036 01právnická osobaIČO:42218993
začiatok činnosti : 1.5.2019  
Kultúrne centrum Modra  
Sokolská 8 Modra 900 01právnická osobaIČO:00350109
začiatok činnosti : 30.6.1995  
Kultúrne zariadenia Petržalky   
Rovniakova 3 Bratislava 851 02právnická osobaIČO:00179949
začiatok činnosti : 1.1.1996  
KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.  
A. Bernoláka 1 Ružomberok 034 01právnická osobaIČO:36010456
začiatok činnosti : 1.1.2006  
KÚPELE LÚČKY, a.s.  
Lúčky 530 Lúčky 034 82právnická osobaIČO:31633218
začiatok činnosti : 1.5.2020  
Ladislav Turba  
Kmeťova 23/8 Nitra 949 11fyzická osoba 
začiatok činnosti : 7.7.2020  
LampART, o.z.  
Karpatská 62 Trenčín 911 01právnická osobaIČO:37917358
začiatok činnosti : 2.3.2004  
Lukáš Lacko  
Volgogradská 30 Prešov 08001fyzická osoba 
začiatok činnosti : 4.8.2020ukončenie činnosti: 
M@M, občianske združenie  
J. Mazúra 26 Martin 036 01právnická osobaIČO:42062969
začiatok činnosti : 21.2.2014  
Malý Berlín, o.z.  
Hospodárska 3617/93  Trnava 91701právnická osobaIČO:50916211
začiatok činnosti : 1.3.2018  
M.C.E. o.z.
Hlavná 26, Vištuk 900 85právnická osobaIČO:30792363
začiatok činnosti : 1.10.2023
Mesto Banská Štiavnica  
Radničné námestie 1  Banská Štiavnica 969 24právnická osobaIČO:00320501
začiatok činnosti : 1.1.1993  
Mesto Bardejov  
Radničné námestie 16 Bardejov 085 01právnická osobaIČO:00321842
začiatok činnosti : 4.11.1977  
Mesto Dubnica nad Váhom  
Bratislavská 435/8 Dubnica nad Váhom 018 41právnická osobaIČO:00317209
začiatok činnosti : 28.8.2016  
Mesto Hriňová -Kino Poľana  
Partizánska 1612 Hriňová 962 05právnická osobaIČO:00319961
začiatok činnosti : 1989  
Mesto Hlohovec  
M.R.Štefánika 1 Hlohovec 920 01právnická osobaIČO:00312509
začiatok činnosti : 1.1.1930  
Mesto Krupina  
Svätotrojičné námestie 4/4 Krupina 963 01právnická osobaIČO:00320056
začiatok činnosti : 6.12.2014  
Mesto Lučenec  
Novohradská 1 Lučenec 984 03právnická osobaIČO:00316181
začiatok činnosti : 1.5.2011  
Mesto Nové Zámky  
Hlavné námestie 10 Nové Zámky 940 02právnická osobaIČO:00309150
začiatok činnosti : 1.5.1986  
Mesto Poltár  
Železničná 489/1 Poltár 987 01právnická osobaIČO:00316342
začiatok činnosti : 20.4.2021  
Mesto Spišské Vlachy  
SNP 34, Spišské Vlachy 053 61právnická osobaIČO:00329657
začiatok činnosti : 29.10.2017  
Mesto Stropkov  
Hlavná 38/2 Stropkov 09101právnická osobaIČO:00331007
začiatok činnosti : 20.12.2015  
Mesto Svidník  
Sov. hrdinov 200/33 Svidník 089 01právnická osobaIČO:00331023
začiatok činnosti : 1.10.2013  
Mesto Šaľa  
Námestie Sv. Trojice 7 Šaľa 927 15právnická osobaIČO:00306185
začiatok činnosti : 1.5.1973  
Mesto Trebišov  
M.R.Štefánika 826/204 Trebišov 075 25právnická osobaIČO:00331996
začiatok činnosti : 31.10.2014  
Mesto Trenčianske Teplice  
M.R. Štefánika 4 Trenčianske Teplice 914 51právnická osobaIČO:00312088
začiatok činnosti :1954  
Mesto Trstená  
Bernolákova 96/8 Trstená 028 01právnická osobaIČO:00314897
začiatok činnosti : 25.2.1961  
Mesto Turčianske Teplice  
Partizánska 413/1 Turčianske Teplice 039 01právnická osobaIČO:00317004
začiatok činnosti : 1990  
Mesto Vráble  
Hlavná 1221 Vráble 952 16právnická osobaIČO:00308641
začiatok činnosti : 12.8.2013  
Mestská informačná kancelária Poprad  
Nám . Sv. Egídia 43/86 Poprad 058 01právnická osobaIČO:42381193
začiatok činnosti : 28.1.2016  
Mestské centrum kultúry Malacky  
Záhorácka 1919 Malacky 901 01právnická osobaIČO:00350117
začiatok činnosti : 2005  
Mestské kultúrne a osvetové stredisko  
Strojárska 2060/95 Snina 069 01právnická osobaIČO:42089697
začiatok činnosti : 1.1.1993  
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou  
Mierová 333/3 Hanušovce nad Topľou 094 31právnická osobaIČO:42089671
začiatok činnosti : 29.7.2021  
Mestské kultúrne centrum  
Radničné námestie 4 Spišská Nová Ves 052 01právnická osobaIČO:00352454
začiatok činnosti : 1.2.1991  
Mestské kultúrne centrum  
SNP 119 Žiar nad Hronom 965 01právnická osobaIČO:37952005
začiatok činnosti :1.3.2004  
Mestské kultúrne centrum  
Nám. sv. Michala 3 Hlohovec 920 01právnická osobaIČO:00182877
začiatok činnosti : 1.1.2012  
Mestské kultúrne stredisko  
Radničné námestie 4 Spišská Nová Ves 052 01právnická osobaIČO:00352454
začiatok činnosti : 1.2.1991  
Mestské kultúrne stredisko  
Námestie Slobody 14/18 Revúca 050 01právnická osobaIČO:00138789
začiatok činnosti : 11.2.2016  
Mestské kultúrne stredisko  
Hviezdoslavova 4 Nové Mesto nad Váhomprávnická osobaIČO:00350702
začiatok činnosti : 10.12.1990  
Mestské kultúrne stredisko  
Námestie osloboditeľov 25Michalovce 071 01právnická osobaIČO:00186660
začiatok činnosti : 1.1.1985  
Mestské kultúrne stredisko  
Mierové námestie 942/3 Galanta924 01právnická osobaIČO:00059404
začiatok činnosti : 1.1.1912  
Mestské kultúrne stredisko  
Starý Trh 46 Kežmarok 06001právnická osobaIČO:00352175
začiatok činnosti : 1.1.1985  
Mestské kultúrne stredisko  
Hasičská 25 Štúrovo 943 01právnická osobaIČO:00062448
začiatok činnosti : 1.7.2016  
Mestské kultúrne stredisko  
Mariánske Námestie 1 Spišské Podhradie 053 04právnická osobaIČO:00125598
začiatok činnosti : 20.4.1995  
Mestské kultúrne stredisko  
Námestie odborárov 5  Tlmače 93521právnická osobaIČO:00060861
začiatok činnosti : 21.7.2017  
Mestské kultúrne stredisko – kino Baník  
Nám. A. H. Škultétiho 4 Veľký Krtíš 990 01právnická osobaIČO:00363235
začiatok činnosti : 1974  
Mestské kultúrne stredisko – kino Junior  
A. Sládkoviča 2 Levice 934 01právnická osobaIČO:00060526
začiatok činnosti : 1.1.1995  
Mestské kultúrne stredisko – kino Mier  
Námestie 1 mája 1 Senec 903 01právnická osobaIČO:00350125
začiatok činnosti : 1.5.1977  
Mestské kultúrne stredisko , Rimavská Sobota  
Nám. Š.M. Daxnera 1723 Rimavská Sobota 979 01právnická osobaIČO:00358649
začiatok činnosti : 27.9.2012  
Mestské kultúrne stredisko Humenné  
Gorkého 1 Humenné 066 01právnická osobaIČO:00351865
začiatok činnosti : 4.5.2005  
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča  
Nám. Majstra Pavla 54 Levoča 054 01právnická osobaIČO:42080312
začiatok činnosti : 2008  
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany  
A.Dubčeka 27 Piešťany 92134právnická osobaIČO:00182869
začiatok činnosti : 1.11.1998  
Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.  
Obchodná 1 Topoľčany 955 01právnická osobaIČO:36728683
začiatok činnosti : 1.1.2021  
Mestské kultúrne stredisko Tornaľa -Kino Mladosť  
Hlavné námestie 6 Tornaľa 962 01právnická osobaIČO:42187656
začiatok činnosti : 29.4.2016  
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove  
Janka Borodáča 18 Sabinov 083 01právnická osobaIČO:00149683
začiatok činnosti : 31.3.1992  
Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.  
Námestie Andreja Hlinku 1 Zlaté Moravce 953 01právnická osobaIČO:42208033
začiatok činnosti : 5.11.2015  
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia  
M.R. Štefánika 875/200 Vranov nad Topľou 09301právnická osobaIČO:35519088
začiatok činnosti : 1.6.1996  
MČ Bratislava – Rača  
Kubačova 21 Bratislava 831 06právnická osobaIČO:00304557
začiatok činnosti : 15.11.2019  
MLYNY CINEMAS, s.r.o.  
Koceľova 8 Nitra 949 01právnická osobaIČO:47979372
začiatok činnosti : 30.4.2015  
Monika Povodová – Letné kino STODOLA  
SNP 267 Oslany 972 47fyzická osoba –  podnikateľIČO:47867582
začiatok činnosti : 1.7.2014  
Múzeum SNP  
Kapitulská 23 Banská Bystrica 975 59právnická osobaIČO:35986077
začiatok činnosti : 1.1.2012  
Nadácia Cvernovka  
Račianska 78 Bratislava 83102právnická osobaIČO:50063421
začiatok činnosti : 28.6.2018  
Nový film, o.z.  
Škultétiho 28 Prešov 080 01právnická osobaIČO:42105404
začiatok činnosti : 26.3.2019  
Nota Media, s.r.o.   
Veternicová 27 Bratislava – Karlova Ves 841 05 právnická osobaIČO:44473397
začiatok činnosti : 01.11.2008  
OBEC MAKOV  
Makov č.60 Makov 023 56právnická osobaIČO:00314129
začiatok činnosti : 17.4. 2019  
Obec Očová  
SNP 330/110 Očová 962 23právnická osobaIČO:00320153
začiatok činnosti : 1967  
Obec Rabča  
Hlavná 426 Rabča 029 44právnická osobaIČO:00314838
začiatok činnosti : 1.9.2015  
Obec Svinná   
913 24 Svinná 141právnická osobaIČO:00312011
začiatok činnosti : 3.7.2015  
OZ Túlavé Kino  
Ignáca Gešaja  569/25 Zálesie 900 28právnická osobaIČO:52126200
začiatok činnosti : 2.3.2019  
OZ COOLTAJNER  
Jesenského 258/5 Považská Bystrica 017 01právnická osobaIČO:50158554
začiatok činnosti : 1.10.2019  
OBEC ZÁVOD  
908 72 Závodprávnická osobaIČO:00310158
začiatok činnosti :1.6.2019  
Obec Bánov  
Hviezdoslavova 34 Bánov 941 01právnická osobaIČO:00308765
začiatok činnosti : 1.1.2020  
Obec Drahovce , Kino Napred   
Hlavná 126 Drahovce 922 41právnická osobaIČO:00312461
začiatok činnosti : 23.7.2021  
Obec Margecany   
Obchodná 7 Margecany 055 01právnická osobaIČO:00329347
začiatok činnosti : 1.1.2015  
Park kultúry a odddychu  
Hlavná 50 Prešov 080 01právnická osobaIČO:00187437
začiatok činnosti : 2009  
Pezinské kultúrne centrum Pezinok  
Holubyho 42 PEZINOK 902 01právnická osobaIČO:42129168
začiatok činnosti : 1990  
Peter Paulovič – Sommelier vinotéka
Puškinova 4610/3 Martin 030 01fyzická osoba – podnikateľIČO:43874843
začiatok činnosti : 1.12.2023
Plejády, o.z.  
Podhora 1320/28 Ružomberok 034 01právnická osobaIČO:50542249
začiatok činnosti : 1.9.2017  
PO.CITY, o.z.  
Chmeľová 6 Ľubotice 080 06právnická osobaIČO:42038995
začiatok činnosti: 1.6.2019  
PRIESTOR súčasnej kultúry, Lučenec  
A. Bernoláka 1, Lučenec 984 01právnická osobaIČO:42397065
začiatok činnosti : 14.8.2015  
PROFI Company, s.r.o.  
Vasiľov 164  Vasiľov 029 51právnická osobaIČO:47930161
začiatok činnosti : 1.7.2016  
PubRes, s.r.o.  
Grösslingova 63  Bratislava 811 09právnická osobaIČO:31345824
začiatok činnosti : 01.01.2003  
Púchovská kultúra,s.r.o.  
Hoenningovo nám. 2002 Púchov 020 01právnická osobaIČO:50648616
začiatok činnosti : 1.3.2017  
PX CENTRUM  
Centrum 16/21 Považská Bystrica 017 01právnická osobaIČO:31118127
začiatok činnosti : 10.4.2015  
RAMAGU, o.z.  
SNP 30/59  Spišská Stará Ves 061 01právnická osobaIČO:42232473
začiatok činnosti : 1.1.2018  
rEhit, s.r.o.  
Hlavné námestie 32/76 Kežmarok 060 01právnická osobaIČO:36504246
začiatok činnosti: 28.7.2021  
Slovenská národná galéria  
Riečna 1  Bratislava 815 13právnická osobaIČO:00164712
začiatok činnosti : 1.1.2019  
 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.  
Winterova č. 29 Piešťany 921 29právnická osobaIČO:34144790
začiatok činnosti : 1.1.2000  
Slovenský filmový ústav  
Grösslingová 32 Bratislava 811 09právnická osobaIČO:.00891444
začiatok činnosti : 2011  
Slovenská filharmónia
Medená 3, Bratislava 816 01 právnická osobaIČO:.00164704
začiatok činnosti : 1.1.2023
Slovenský ľudový umelecký kolektív  
Balkánska 31 Bratislava 853 08právnická osobaIČO:00164780
začiatok činnosti : 23.6.2016  
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.  
Kúpeľná 107 Dudince 962 71právnická osobaIČO:00165506
začiatok činnosti : 1.1.2014  
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava  
Hlavná 17 Trnava 917 00právnická osobaIČO:00598135
začiatok činnosti : 1954  
Správa majetku mesta Myjava, s.r.o.  
M.R.Štefánika 560/4 Myjava 907 01 právnická osobaIČO:36268071
začiatok činnosti : 13.12.2015  
Ster Century Cinemas, s.r.o.. 
Vajnorská 89 Bratislava 83104právnická osobaIČO:47907380
začiatok činnosti : 1.11.2014  
stoptime, s.r.o.  
Kozia 17 Bratislava 811 03právnická osobaIČO:36724807
začiatok činnosti : 2007  
TATRA FILM, s.r.o.  
Vajnorská 89 Bratislava 83104právnická osobaIČO:31338925
začiatok činnosti : 30.12.1992  
TATRASPORT ZAMPA, s.r.o.   
Starý Smokovec 62 Vysoké Tatry 062 01právnická osobaIČO:36484733
začiatok činnosti : 2.7.2020  
Tatranská galéria v Poprade  
Hviezdoslavova 341/12 Poprad 058 01právnická osobaIČO:37781481
začiatok činnosti : 29.1.2015  
Technické služby Brezno  
Rázusova 16 Brezno 977 01právnická osobaIČO:00183067
začiatok činnosti : 1.7.2015  
Televízia Turiec, s.r.o.  
Moskovská 1 Martin 036 01právnická osobaIČO:31647308
začiatok činnosti : 1.4.2004  
TEOTIHUACAN, s.r.o.  
Východná 2338/21 Trenčín 911 08právnická osobaIČO:47762900
začiatok činnosti : 1.7.2014  
TICHO a spol.  
Školská 14 Bratislava 811 07právnická osobaIČO:42180881
začiatok činnosti : 29.8.2018  
TRIGON PRODUCTION, s.r.o.  
Hríbová 9 Bratislava 821 05právnická osobaIČO:35699507
začiatok činnosti : 2.10.1996  
Truc sphérique  
Závodská cesta 3 Žilina 010 01právnická osobaIČO:36143693
začiatok činnosti : 1.1.2003  
UM, o.z.  
Amurská 54 Bratislava 821 06právnická osobaIČO:50040855
začiatok činnosti : 1.7.2020  
Umelecký klub Prospecta, o.z.  
Sovietskych hrdinov 160/74 Svidník 089 01právnická osobaIČO:37785869
začiatok činnosti : 1.1. 2019  
Umelecký súbor Lúčnica  
Nábr. I. Kraska 1 Piešťany 921 01právnická osobaIČO:00164828
začiatok činnosti : 1.6.1980  
VARIAFLEX, s.r.o.  
Ťahanovská 2902/36A Košice 040 13 právnická osobaIČO:47375728
začiatok činnosti : 1.1.2018  
VERTIGO, o.z.  
Botanická 3 Nitra 94910právnická osobaIČO:37854968
začiatok činnosti : 9.1.2013  
W PRESS, a.s.  
Partizánska 2  Bratislava 811 03právnická osobaIČO:35907266
začiatok činnosti : 20.1.2019  
X-BIONIC® SPHERE, a.s.  
Dubová 33/ A Šamorín 931 01právnická osobaIČO:46640134
začiatok činnosti : 26.7.2016  
za! amfiteáter, o.z.  
Pražská 1 , 960 01 Zvolenprávnická osobaIČO:42308518
začiatok činnosti : 31.5.2019