©2023 | SK | 81 min. | dokumentárny film | biografický

Pravda je to najdôležitejšie

Réžia
Maroš Brázda
Producent
Ján Meliš
Námet
Maroš Brázda
Scenár
Maroš Brázda
Kamera
Ján Meliš
Strih
Robert Karovič
Hudba
David Kollar
Zvuk
Michal Fricman, Jano Šebík
Anotácia

Eduard Grečner. Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.

Galéria
Podrobnosti
Réžia
Maroš Brázda
Producent
Ján Meliš
Námet
Maroš Brázda
Scenár
Maroš Brázda
Kamera
Ján Meliš
Strih
Robert Karovič
Hudba
David Kollar
Zvuk
Michal Fricman, Jano Šebík
Produkcia
ARTILERIA (SK)
Koprodukcia
Slovenský filmový ústav (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Svetová premiéra
MFF Karlove Vary 2023, Česká republika
Distribučná premiéra
SK: 10/2024, ASFK
Verzia pre tlač
Zdieľam: