REDAKCIA

šéfredaktor
Martin Kaňuch – (martin.kanuch@sfu.sk)

redakcia
Jana Dudková (janadudkova@gmail.com)
Mária Ferenčuhová  (maria.ferencuhova@gmail.com))
Michal Michalovič (michal.michalovič@sfu.sk)

zodpovedný vydavateľ
Peter Dubecký, Slovenský filmový ústav / Asociácia slovenských filmových klubov
(peter.dubecký@sfu.sk)

redakčná rada
Pavel Branko (Slovensko)
Peter Dubecký (Slovenský filmový ústav,  Slovensko)
Jadwiga Hučková (Uniwersytet Jagielloński, Poľsko)
Václav Kofroň (Národní filmový archiv, Česko)
Roland-François Lack (University College, Spojené kráľovstvo)
Václav Macek (FTF VŠMU, Slovensko)
Ewa Mazierska (University of Central Lancashire, Spojené kráľovstvo)
Peter Michalovič (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Slovensko)
Katarína Mišíková (FTF VŠMU, Slovensko)
Jelena Paštéková (FTF VŠMU, Slovensko)
Teréz Vincze (Eötvös Loránd University, Maďarsko)

adresa redakcie
Kino-Ikon
Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

tel. : +421-2-5710 1513  /  fax: +421-2-5296 3461
www.sfu.sk/kino-ikon

adresa hlavného vydavateľa
Asociácia slovenských filmových klubov
Brnianska 33
811 04 Bratislava

tel.: +421 2 54652018, +421 2 54652019 / fax: +421 2 54652017
e-mail: asfk@asfk.sk
www.asfk.sk

EV 2928/09
ISSN:  1335-1893