Na festivale animovaných filmov Fest Anča sa premietne aj pásmo klasických krátkych snímok

Na festivale animovaných filmov Fest Anča sa premietne aj pásmo klasických krátkych snímok
20. júna 2023
PDF

Na Medzinárodnom festivale animácie Fest Anča v Žiline sa tento rok predstaví výber známych i menej známych krátkych animovaných filmov zo zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Všetky sú nadčasové a nadväzujú na tohtoročnú festivalovú tému Utópie. 16. ročník podujatia sa uskutoční od 29. júna do 2. júla a pásmo SFÚ uvedie pri príležitosti 60. výročia vzniku SFÚ.


TS / 20. jún 2023

Jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film uvádza diela s dôrazom na dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie. V súlade s jeho tohtoročnou témou Utópie sa premietne aj pásmo deviatich krátkych animovaných filmov zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ pod názvom Archeológia budúcnosti.

„Nájsť v slovenských klasických filmoch tému utópie ako dokonalej a neuskutočniteľnej predstavy nebolo úplne ľahké, a preto som sa rozhodla tento kľúč výberu pootočiť,“ prezrádza dramaturgiu pásma Lea Pagáčová z Audiovizuálneho informačného centra SFÚ, ktorá sa venuje prezentácii slovenskej krátkometrážnej tvorby. „Vo filmoch som hľadala vízie, ktoré sú uskutočniteľné, no nie tak úplne dokonalé. Jednotlivé diela hľadia do budúcnosti, no s istou skepsou voči smerovaniu spoločnosti a technologickému pokroku.“

Pásmo zostavené pri príležitosti osláv 60. výročia SFÚ obsahuje deväť filmov z obdobia rokov 1955 až 1984. Tvoria ho snímky Jablko poznania (1955) Vlastimila Herolda, Vstupujeme do doby atómovej (1963) v réžii Viktora Kubala a Leopolda Bródyho, filmy Zem (1966) a Selekcia (1982) Viktora Kubala, Narodeniny 2001 (1973) režisérskej dvojice Ivan Popovič a Milan Peťovský, Motoklavír (1984) Vladimíra Pikalíka, Šedá zelená (1989) Milana Černáka a tiež dva filmy Ondreja Slivku Dáždnik (1984) a Keby som bol vtáčkom… (1986).

Vybrané filmy reprezentujú hyberbolizované, niekedy i bolestivo aktuálne témy spoločnosti z minulého storočia. Svoje subjektívne vízie o medziľudských vzťahoch, technologickom pokroku, masovej bytovej výstavbe, životnom prostredí či psychohygiene predstavujú filmoví tvorcovia cez optiku detí i dospelých, obyčajných ľudí či vedcov, súdruhov a dokonca aj „prvých ľudí“. „Pásmo som zostavila z viac i menej známych filmov, všetky však okrem spoločného motívu spája v istom ohľade výnimočnosť. Hľadala som žánrovú i technologickú pestrosť. Navyše, niekoľko z nich pochádza z dielne legendárneho Viktora Kubala, ktorého sté výročie narodenia si pripomíname tento rok,“ hovorí Pagáčová.

Tohtoročné pásmo SFÚ nie je ojedinelým zastúpením inštitúcie na festivale Fest Anča. Podľa Pagáčovej „Fest Anča patrí medzi kľúčové podujatia domácej animovanej scény, ktoré má však medzinárodný rozmer a v kinosálach sa mu darí spájať odbornú a laickú verejnosť. V jeho programe by preto rozhodne nemali chýbať ani slovenské klasické diela“. V minulom roku SFÚ na podujatí uviedol výber z tvorby prvej dámy slovenského animovaného filmu Jaroslavy Havettovej, v roku 2019 sa premietla kolekcia filmov režisérky Heleny Slavíkovej-Rabarovej. V oboch prípadoch sa na festivale verejnosti po prvýkrát predstavili aj DVD nosiče s tvorbou oboch režisérok. Tohtoročné pásmo SFÚ Archeológia budúcnosti sa premietne s lektorským úvodom v sobotu 1. júla o 10.00 hod. v Mestskom divadle Žilina.

Viac informácií na oficiálnom webe Fest Anča

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 5710 1542, simona.notova@sfu.sk