Na Týždni slovenského filmu rozhodnú o filme roka 2021 diváci, hlasovať môžu online i v kine

Na Týždni slovenského filmu rozhodnú o filme roka 2021 diváci, hlasovať môžu online i v kine
21. marca 2022
PDF

Týždeň slovenského filmu od minulého roka udeľuje Divácku cenu za najobľúbenejší film roka. O jej držiteľovi môžu rozhodnúť návštevníci prehliadky, ale aj fanúšikovia slovenského filmu, ktorí sa prehliadky nemôžu zúčastniť osobne. Hlasovanie prebieha online na stránke podujatia www.tyzdenfilmu.sk aj v priestoroch Kina Lumière, kde sa prehliadka koná. Hlasovanie je spustené od 21. marca a trvá do 10. apríla, víťaz bude vyhlásený po skončení prehliadky 11. apríla.


TS / 21. marec 2022

Týždeň slovenského filmu vyhlasuje Divácku cenu od minulého roka. Uchádzajú sa o ňu všetky slovenské celovečerné filmy, ktoré mali v uplynulom roku premiéru a prehliadka ich uvádza v hlavnom programe. Tento rok ho tvorí celkovo 29 celovečerných filmov, z toho je trinásť hraných, pätnásť dokumentárnych a jeden animovaný. Víťazným sa stane film s najvyšším počtom diváckych hlasov.

Diváci môžu hlasovať o najlepší film roka 2021 od 21. marca prostredníctvom formulára zverejneného na internetovej stránke podujatia https://tyzdenfilmu.sk/cena a počas konania prehliadky v termíne od 4. do 10. apríla aj v Kina Lumière. Víťazný film bude vyhlásený 11. apríla po skončení prehliadky a jeden vyžrebovaný divák získa darčekovú kartu Lumierka s kreditom 45 € do Kina Lumière a výber z edičných produktov SFÚ v podobe filmových publikácií a DVD/blu-ray nosičov.

Na pôde Týždňa slovenského filmu, ktorého zámerom je okrem filmového programu vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu tvorby a podnietiť dialóg medzi teoretikmi, tvorcami a divákmi, sa každoročne udeľujú aj ceny za činnosť v oblasti filmovej vedy a kritiky – Cena Petra Mihálika, Cena Pavla Branka a Cena Orbis Pictus. Laureáti si ich prevezmú na slávnostnom otvorení prehliadky 4. apríla. Tento rok sú ich mená známe, držitelia boli vyhlásení na jeseň minulého roka tesne pred otvorením vlaňajšieho ročníka Týždňa slovenského filmu, ale z dôvodu pandémie, ktorá zatvorila kiná a presunula prehliadku do online priestoru, si ceny oficiálne nemohli prevziať.

Cena Petra Mihálika sa udeľuje za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy. Prevezme si ju filmová a literárna historička Jelena Paštéková, pedagogička na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, ktorá sa v svojej činnosti venuje teórii literatúry a filmu a výskumu dejín slovenskej kinematografie a literatúry 20. storočia. Cenu Pavla Branka za sústavný a hodnotný prínos v oblasti slovenskej filmovej kritiky a publicistiky, ktorá je určená pre autora do 35 rokov a na Týždni slovenského filmu bude udelená po prvýkrát, si prevezme filmový publicista Matej Sotník. Cena Orbis Pictus vyjadruje uznanie pre vydavateľa (printového, digitálneho, audiovizuálneho) alebo prevádzkovateľa internetovej stránky, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka koncepčne a kontinuálne výnimočne venoval publikovaniu reflexie audiovizuálnej tvorby. Získa ju mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku Film.sk, ktorý vydáva Slovenský filmový ústav.

Týždeň slovenského filmu sa uskutoční v termíne od 4. do 10. apríla v Kine Lumière a uvedie spolu viac ako štyridsať celovečerných a krátkometrážnych slovenských filmov. Pripravený je aj bohatý sprievodný program, ktorý tvoria odborné panely, semináre, diskusie, krsty i filmový program pre deti.

Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenský filmový ústav, spoluorganizátorom je Rozhlas a televízia Slovenska. Partnermi podujatia sú Kino Lumière, Audiovizuálny fond, Stredoeurópsky dom fotografie, Slovenská asociácia producentov v audiovízii a Bratislavské kultúrne informačné stredisko. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Divácka cena Týždňa slovenského filmu – formulár

Týždeň slovenského filmu (tyzdenfilmu.sk)

FB stránka Týždeň slovenského filmu

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk