Prevádzka v budove SFÚ na Grösslingovej  32 počas núdzového stavu

Prevádzka v budove SFÚ na Grösslingovej 32 počas núdzového stavu
29. novembra 2021

Sekretariát generálneho riaditeľa
v obmedzenom režime v pracovných dňoch v čase
od 9.00 do 16.30 na telefonický kontakt – 02/ 5710 1503
Prezenčne je sekretariát k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 16.00 hod.

Vrátnica
– otvorená počas pracovných dní od 6.30 do 18.30 hod.
Kontaktné telefónne číslo do SFÚ – vrátnica 02/ 5710 1501

Knižnica
– zatvorená pre odbornú verejnosť. V nevyhnutných prípadoch je možné realizovať výpožičky len po telefonckom alebo mailovom dohode s príslušným zamestnancom
Kontakt knižnica: Alena Zeman, 02/ 5710 1529, alena.zeman@sfu.sk
Mgr. Zuzana Labovská, 02/ 5710 1504, zuzana.labovska@sfu.sk

– vyžaduje sa preukázanie sa platným Covid-passom, alebo potvrdením o prekonaní Covid-19 nie starším ako 180 dní, prípadne negatívnym testom nie starším ako 48 hodín a dodržanie základných hygienických opatrení – prekrytie horných dýchacích ciest minimálne respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk, potrebný bezpečnostný odstup.