Slovenské zastúpenie v pilotnom ročníku Producers LINK

Slovenské zastúpenie v pilotnom ročníku Producers LINK
24. septembra 2021

Renomované platformy Kids Kino IndustryCinekid for Professionals sa prvýkrát spojili, aby vytvorili špeciálny program určený pre producentov začínajúcich v oblasti produkcie filmov pre detského diváka. Programu Producers LINK sa zúčastní aj slovenský režisér a producent Martin Smatana.

 

Vzdelávací a networkingový program sa uskutoční počas industry podujatí Kids Kino Industry vo Varšave (28. 9. – 1. 10. 2021) a Cinekid for Professionals v Amsterdame (19. – 22. 10. 2021). Intenzívne workshopy poskytnú 25 vybraným účastníkom veľa príležitostí na rozšírenie zručností v oblastiach rozvoj publika a digitálny marketing. Veľký dôraz programu sa kladie na nadväzovanie kontaktov a výmenu skúseností. Vybraní producenti sa okrem špeciálne zostaveného programu zúčastnia tiež prezentácií filmových projektov, masterclassov a panelov, ktoré sú stálou súčasťou industry oboch podujatí.  

 

Slovenské audiovizuálne prostredie bude zastupovať Martin Smatana z produkčnej spoločnosti Studio BORORO, úspešný režisér krátkych animovaných filmov Rosso Papavero (2014) a Šarkan (2019), ktoré vo svetovej premiére uviedol prestížny festival Berlinale.

 

Partnerom programu Producers LINK je Slovenský filmový ústav.

 

Web:

https://kidskinoindustry.pl/producers-link-at-kids-kino-industry/