Stanovisko k vojnovému konfliktu na Ukrajine
7. marca 2022

Slovenský filmový ústav ostro odsudzuje agresívny zásah Ruskej federácie do suverenity Ukrajiny a vyjadruje solidaritu a plnú podporu jej obyvateľom. Je pre nás nemysliteľné, že sa naši ukrajinskí kolegovia, ako aj všetci obyvatelia Ukrajiny ocitli v priamom ohrození života a ich práva a slobody ako jednotlivcov, tak i národa sú ignorované.


TS / 7. marec 2022

Slovenský filmový ústav, ako člen Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a European Film Promotion (EFP) na znak solidarity s našimi ukrajinskými kolegami týmto:

pozastavuje všetky prezentačné aktivity slovenskej kinematografie na území Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,
pozastavuje všetky prezentačné aktivity ruskej a bieloruskej kinematografie na území Slovenskej republiky,
pozastavuje poskytovanie licencií na verejné šírenie audiovizuálnych diel alebo ich častí, ku ktorým vykonáva práva výrobcu na území Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,
pozastavuje účasť zástupcov Slovenského filmového ústavu na podujatiach v Ruskej federácii a Bieloruskej republike a v porotách filmových festivalov v Ruskej federácii a Bieloruskej republike,
pozastavuje uvádzanie ruských a bieloruských filmov v programe Kina Lumière – kina Slovenského filmového ústavu a Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu v Kine Lumière, vrátane externých podujatí organizovaných v Kine Lumière.