Stanovisko Slovenského filmového ústavu k útoku Ruskej federácie na Ukrajinu

Stanovisko Slovenského filmového ústavu k útoku Ruskej federácie na Ukrajinu
8. marca 2022

Slovenský filmový ústav ostro odsudzuje agresívny zásah Ruskej federácie do suverenity Ukrajiny a vyjadruje solidaritu a plnú podporu jej obyvateľom. Je pre nás nemysliteľné, že sa naši ukrajinskí kolegovia, ako aj všetci obyvatelia Ukrajiny ocitli v priamom ohrození života a ich práva a slobody ako jednotlivcov, tak i národa sú ignorované.

Slovenský filmový ústav, ako člen Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a European Film Promotion (EFP) na znak solidarity s našimi ukrajinskými kolegami týmto:

– pozastavuje všetky prezentačné aktivity slovenskej kinematografie na území Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,
– pozastavuje všetky prezentačné aktivity ruskej a bieloruskej kinematografie na území Slovenskej republiky,
– pozastavuje poskytovanie licencií na verejné šírenie audiovizuálnych diel alebo ich častí, ku ktorým vykonáva práva výrobcu na území Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,
– pozastavuje účasť zástupcov Slovenského filmového ústavu na filmových podujatiach v Ruskej federácii a Bieloruskej republike a v porotách filmových festivalov v Ruskej federácii a Bieloruskej republike,
– pozastavuje uvádzanie ruských a bieloruských filmov v programe Kina Lumière – kina Slovenského filmového ústavu a Filmotéky – študijnej sály Slovenského filmového ústavu v Kine Lumière, vrátane externých podujatí organizovaných v Kine Lumière.

Slovenský filmový ústav ďalej relevantným subjektom navrhuje:
– pozastaviť uvádzanie ruských a bieloruských filmov v programoch slovenských filmových festivalov,
– pozastaviť prihlasovanie slovenských filmov do programov ruských a bieloruských filmových festivalov,
– pozastaviť účasť zástupcov Ruskej federácie a Bieloruskej republiky na filmových podujatiach a v porotách filmových festivalov v Slovenskej republike,
– pozastaviť účasť slovenských filmových profesionálov na filmových podujatiach a v porotách ruských a bieloruských filmových festivalov.

Peter Dubecký
Generálny riaditeľ
Slovenský filmový ústav