Prezentácia v zahraničí

Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí SFÚ realizuje ako Prioritný projekt, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR od roku 2009. Vznikol na základe rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR na rok 2008. Na základe úspešnej realizácie prvej fázy projektu v rokoch 2009 – 2011 Ministerstvo kultúry SR kontinuálne podporuje pokračovanie projektu. Projekt pre aktuálne obdobie predpokladá tieto základné oblasti činností:

1. prezentácia diel slovenskej kinematografie na medzinárodných podujatiach v zahraničí,
2. členstvo SFÚ v European Film Promotion,
3. profesionálne podujatia na Slovensku zamerané na zvýšenie kvality a rozsahu prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v medzinárodnom kontexte,
4. rozširovanie fondu filmových materiálov SFÚ pre zahraničnú prezentáciu,
5. propagačné publikácie zamerané na slovenskú kinematografiu a audiovíziu,
6. zintenzívnenie prezentácia na internete, nárast využívania online služieb, a ďalšie,
7. zastupovanie SR v Kinematografickom fonde Rady Európy Eurimages.

Uvedené oblasti prezentácie sú navzájom úzko prepojené a komplementárne. Spoločne vytvárajú celkové smerovanie prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v národnom a medzinárodnom kontexte.


Kontakt: Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ
tel.: + 421 2 5710 1527, e-mail: rastislav.steranka@sfu.sk