Registrácia audiovizuálneho diela

Knižnica SFÚ je jedinou špecializovanou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Sústreďuje sa na získavanie najmä domácich i zahraničných publikácií s obsahovým zameraním na oblasť slovenskej kinematografie a audiovízie. Knižnica je organizačne začlenená do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb Národného filmového archívu SFÚ.


Knižničný fond

Primárny fond knižnice SFÚ tvoria filmové knihy (teoretické, historické, estetické, biografické a iné), periodiká (akademické, odborné a populárne) a scenáre (nepublikované literárne a technické scenáre k slovenským filmom). Osobitnou súčasťou knižnice je fond Petra Mihálika, slovenského filmového teoretika a kritika.


Katalógy a bibliografie

Pre orientáciu vo fonde knižnice SFÚ je možné online vyhľadávanie na filmovom portáli SK CINEMA v databáze Katalóg SFÚ. Tam je tiež možné vyhľadávať aj články z časopisov a novín, ale v knižnici sú k dispozícii aj ďalšie sekundárne informačné zdroje ako sú bibliografické súpisy, lístkové katalógy (názvový katalóg periodík, menný a systematický katalóg kníh, menný a názvový katalóg scenárov) a iné. Tie tvoria sekundárny fond knižnice SFÚ.


Návšteva knižnice

Knižnica SFÚ je otvorená pre širokú verejnosť. Registrovaným používateľom knižnice sa môže stať fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo právnická osoba. Preukaz do knižnice je platný na 1 rok, ale je možná aj dočasná registrácia na 7 alebo 30 dní.

Otváracie hodiny


Požičovňa a študovňa
Pondelok: 9:00 – 12:00
Utorok: 9:00 – 12:00
Streda: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
Štvrtok: 9:00 – 12:00
Piatok: nestránkový deň

Adresa


Slovenský filmový ústav
1. poschodie
Grösslingová 32
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakt


Spýtajte sa knižnice
Knihovníčka: Alena Zeman
Telefón: + 421 2 5710 1529
E-mail: kniznica@sfu.sk


Knižnično-informačné služby

Knižnica SFÚ poskytuje služby registrovaným používateľom v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom SFÚ. Základnými sú výpožičné služby, či už v priestoroch študovne knižnice, ale tiež mimo jej priestorov – u tých je výpožičná doba jeden kalendárny mesiac a súčasne je možné mať zapožičané na doma spolu 5 kníh. Filmové scenáre, periodiká, obrazové publikácie a referenčné príručky je možné študovať iba v priestoroch študovne knižnice, kde je tiežprostredníctvom počítačov prístup k externým licencovaným databázam.

Licencované

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BBBBB

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.