Služby

Služby Slovenského filmového ústavu súvisia predovšetkým so sprístupňovaním zbierok a fondov Národného filmového archívu. Výpožičné, informačné, reprografické, digitalizačné alebo iné služby a obvykle sa realizujú na základe objednávok. Súčasne tiež poskytuje služby spojené s prenájmom priestorov a projekčnými službami v Kine Lumière, ale i inzertné a propagačné služby, ktoré zabezpečuje edičné oddelenie.