Študijné projekcie

Študijné projekcie filmových materiálov sa uskutočňujú priamo v priestoroch oddelenia filmového archívu – v závislosti od príslušného typu nosiča buď v kinosále SFÚ alebo v strižniach na tzv. prehliadacích stoloch. Pri filmových materiáloch dostupných na DVD a VHS nosičoch sa študijné projekcie uskutočňujú v priestoroch prislúchajúcich Mediatéke SFÚ. Akékoľvek činnosti súvisiace so študijnými projekciami sú zo strany SFÚ poskytované až po predložení konkrétnej objednávky žiadateľa.

Cenník platených služieb a sadzobník poplatkov

Price List for Services and Fees

Objednávka služieb

Order for Services

Objednávka filmu

Order of Film Loan


Kontakt: Hana Válková, vedúca oddelenia filmového archívu
tel.: + 421 2 5710 1540, 0915 736 715, e-mail: hana.valkova@sfu.sk


Ivana Vargová, tel.: + 421 2 5710 1524, 0917 437 100, e-mail: ivana.vargova@sfu.sk