Kryštof | ©2021 | SK – CZ | 101 min.

Kryštof

Réžia
Zdeněk Jiráský
Producent
Marian Urban, Olga Raitoralová
Námet
Josef Kurz
Scenár
Josef Kurz
Kamera
Michal Černý
Strih
Radoslav Dúbravský 
Hudba
Katarína Malíková
Architekt
Milan Býček
Anotácia

On faith, hope and sacrifice. He wanted to escape from the world into a monastery, but he had to flee in order to save his life and to understand how brutal political power distorts the character and, at the same time, offers a last chance to resist and to save a loved one.

>>

O viere, nádeji a obeti. Chcel utiecť pred svetom do kláštora, ale musel utekať, aby si zachránil holý život a aby pochopil, ako brutálna politická moc láme charakter a zároveň dáva poslednú šancu na vzburu a záchranu milovaného človeka.

Galéria
Verzia pre tlač
Zdieľam: