Každý týždeň sedem dní uvedie prestížny festival v Rotterdame

Každý týždeň sedem dní uvedie prestížny festival v Rotterdame
24. januára 2022

Medzinárodný filmový festival Rotterdam patrí k renomovaným svetovým filmovým festivalom a je známy objavovaním originálnych filmov a mladých talentovaných režisérov. Okrem súčasných diel venuje špeciálny priestor aj retrospektívam a tematickým programom. Pre slovenskú kinematografiu je veľkým úspechom, že jeho aktuálny 51. ročník (26. 1. – 6. 2. 2022) premietne digitálne reštaurovaný film Eduarda Grečnera Každý týždeň sedem dní (1964).

Dráma Každý týždeň sedem dní bude uvedená v oficiálnom programe festivalu, v sekcii klasických filmov Cinema Regained, zameranej na znovuobjavovanie dnes už zabudnutých majstrovských filmových diel. Hlavnou myšlienkou sekcie je filmová história ako proces neustáleho znovuobjavovania a prehodnocovania.

Film Každý týždeň sedem dní je psychologickým príbehom zo života vysokoškolákov, ktorí si často aj za cenu vlastných omylov a sklamaní hľadajú svoje miesto v spoločnosti. Precízne zachytáva pocity neistoty a strachu, ktoré sa zmocňujú ľudí pred hroziacim nebezpečenstvom nukleárnej vojny.

V roku 2022 bude v sekcii Cinema Regained uvedených šesť filmov, v minulosti táto sekcia znovuobjavila „zabudnuté“ filmy takých velikánov, akými sú George A. Romero, Amos Gitai, či Orson Welles. Každý týždeň sedem dní je bezpochyby výnimočným zjavom v histórii slovenskej kinematografie. Formálne i obsahovo radikálny, moderný film, porovnateľný s filmami francúzskej novej vlny 60. rokov minulého storočia od režisérov ako Alain Resnais, Chris Marker, Marguerite Duras či Alain Robbe-Grillet. Bol to obzvlášť Alain Resnais, ktorým sa Eduard Grečner inšpiroval,“ hovorí riaditeľ NKC SFÚ Rastislav Steranka a dodáva, že „film je prvým slovenským klasickým filmom v programe sekcie Cinema Regained. A pokiaľ sa nemýlim, tak je aj prvým filmom z našich zbierok vôbec, ktorý je uvedený na rotterdamskom filmovom festivale.“

MFF Rotterdam má povesť festivalu, ktorého víťazné filmy zo súťažných sekcií otvárajú cestu filmárom do „veľkého“ sveta kinematografie a často predznamenávajú úspech filmov. Ako to je v prípade klasických diel? „Verím, že film Eduarda Grečnera sa vďaka zaradeniu do programu rotterdamského festivalu stane ´znovuobjaveným´. V ideálnom prípade si ho pozrú zástupcovia filmových festivalov či kinematék a vyberú ho do svojho programu. Film začne po viac ako polstoročí opäť cestovať po svete. Som presvedčený, že si to zaslúži,“ uzatvára Steranka.

Zdroj: Tlačová správa SFÚ (24. 1. 2022)

Viac o filme Každý týždeň sedem dní: https://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000091-Kazdy-tyzden-sedem-dni-hrany-film/