Second Run vydáva Kým sa skončí táto noc na blu-ray nosičoch

Second Run vydáva Kým sa skončí táto noc na blu-ray nosičoch
10. júna 2021

Britské vydavateľstvo Second Run chystá k doposiaľ šiestim vydaným slovenským filmom zo zbierok NFA SFÚ nový prírastok. 14. júna 2021 sa do predaja dostane blu-ray nosič Kým sa skončí táto noc (1965). Tretí samostatný celovečerný film režiséra Petra Solana obohatia špeciálne bonusy.

Kým sa skončí táto noc sleduje hostí luxusného nočného podniku. Ako čas plynie, hladina alkoholu sa zvyšuje a na povrch presakujú tajomstvá i skryté túžby – mladých úradníčok a inštalatérov, stavebného majstra, neuznaného vynálezcu či bývalého majora britskej armády.

Súčasťou nosiča sú špeciálne bonusy. Dva dobové krátke filmy Akcia BL (1959) Floriána Andrisa a Vysoké Tatry (1966) Štefana Kamenického reflektujú prostredie, v ktorom sa film odohráva. Nový dokument z produkcie SFÚ Rozhovor o Petrovi Solanovi a filme Kým sa skončí táto noc (2020) približuje spoločensko-politickú situáciu v Československu, začiatky i ostatnú tvorbu Petra Solana a v neposlednom rade špecifický prístup nakrúcania filmu Kým sa skončí táto noc. „Impulzom pre hercov, režiséra aj pre celý filmový štáb bola základná osnova s rámcovo načrtnutými scénami. Stvárnenie jednotlivých scén ponechal režisér aj na hereckých predstaviteľoch, ktorí väčšinou improvizovali, pričom dodržiavali predpísanú tematickú líniu jednotlivých rozhovorov. Aj vďaka tomu bol ich prejav bezprostredný, uvoľnený a civilný. Tvorivá improvizácia bola príznačná aj pre spôsob nakrúcania – jednotlivé scény sa snímali kontaktným zvukom a niekoľkými kamerami, čo umožnilo tvorcom zachytiť zvukovo aj obrazovo každú z neopakovateľných situácií z viacerých pohľadov.“ (autor: R. Šmatláková, 2009). Nosič obsahuje tiež booklet s rozsiahlym textom britského filmového historika Petera Hamesa.

Second Run sa dlhodobo špecializuje na významné a oceňované filmy z celého sveta. Zo slovenských filmov už vydal Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka, Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera, Panna zázračnica Štefana Uhra (1966) a Neha (1991) Martina Šulíka.

Súvisiace správy:
2020: Neha v premiére na blu-ray nosičoch
2018: Blu-ray a DVD Panna zázračnica na anglofónnom trhu
2015: Slovenská filmová klasika na DVD v Anglicku: Obrazy starého sveta
2015: Slovenská filmová klasika na DVD v Anglicku: Drak sa vracia
2014: Slovenská filmová klasika na DVD v Anglicku: Vtáčkovia, siroty a blázni
2013: Slovenská filmová klasika na DVD v Anglicku: Slnko v sieti
2011: Klasika slovenskej kinematografie na DVD vo Francúzsku