Filmologický časopis Kino-Ikon odkrýva vzťahy filmu a výtvarného umenia

Filmologický časopis Kino-Ikon odkrýva vzťahy filmu a výtvarného umenia
14. februára 2020
PDF

Rozmanitosť pohľadov na kinematografiu charakterizuje aj aktuálne číslo filmologického časopisu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2019. Jeho ústrednou témou je tentoraz skúmanie vzťahu filmu a výtvarného umenia či filmová tvorba výtvarníkov. Číslo obsahuje tiež štandardné rubriky, je bohaté na filmové a literárne reflexie a svoje miesto v ňom má už aj nová rubrika Kinematografická filozofia.


TS / 14. február 2020

Recenzovanú rubriku Studium tvoria dve rozsiahle a tematicky vyhranené štúdie od českých autorov. Filmový teoretik David Čeněk sa venuje problematike francúzsko-československých filmových koprodukcií z rokov 1958 – 1970, ktoré sú zdrojom informácií určujúcich povahu kultúrnych vzťahov medzi Francúzskom a Československom po druhej svetovej vojne. Druhá štúdia otvára tému čísla, ktorou je vzťah filmu a výtvarného umenia. Filmár a propagátor experimentálneho filmu Martin Blažíček sa v nej sústreďuje na filmovú tvorbu českého výtvarníka a performera Miloša Šejna z prelomu 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorá patrí k doteraz neobjaveným kapitolám československej kinematografie. Blažíčkov text svojím názvom Výtvarník ako filmár zároveň odkazuje na diskusiu medzi britskými teoretikmi a umelcami, ktorá prebiehala počas 70. rokov minulého storočia a v centre jej záujmu bola otázka, ako pristupovať v tom čase k novým experimentálnym filmom.

Nová rubrika Kinematografická filozofia sa ako oblasť uvažovania a skúmania vymedzuje na rozhraní filmovej vedy a filozofie. Autorky Andrea Slováková a Tereza Hadravová v nej vedú rozhovor s americkým filmovým teoretikom a historikom Timothym Corriganom, ktorý sa dlhodobo zaoberá dejinami svetovej kinematografie a dokumentárnym filmom. V rozhovore sa Corrigan dotýka vzťahu audiovizuálneho zobrazovania a reality. Súčasťou rubriky je aj preklad jeho textu nazvaný Film a pavučina popisu.

Číslu dominuje rozsiahla diskusia o filme Juraja Šlauku Punk je hned! (2019), ktorý bol jedným z pozitívnych minuloročných prekvapení rozmáhajúcej sa produkcie dlhometrážnej hranej filmovej tvorby na Slovensku. Diskusia o Šlaukovom filme bola štvrtou v poradí, pod názvom Kino-Ikon Choice ich pripravuje redakcia časopisu s bratislavským Kinom Lumière. Tentoraz sa stretnutie uskutočnilo netradične počas 19. ročníka československej filmologickej konferencie Obraz – Slovo – Zvuk na jeseň minulého roka v Krpáčove. Jej hlavnými aktérmi boli tvorcovia filmu v zložení režisér a scenárista Juraj Šlauka, hudobný skladateľ a autor hudby David Kollar a tiež rusista Tomáš Glanc, hudobný kritik a prekladateľ Josef Rauvolf a scenáristi Barbora Námerová a Lubor Dohnal.

Aktuálne číslo časopisu Kino-Ikon tiež prináša rubriku Dvojdotyk, v ktorej riaditeľ Medzinárodného festivalu krátkych filmov v Oberhausene Lars Henrik Gass píše o skulpturálnosti filmu a filmový tvorca Franz Milec sa zaoberá filmovou tvorbou slovenského konceptualistu Ľubomíra Ďurčeka. Rubrika Za okrajom približuje výstavný projekt maďarského režiséra Bélu Tarra Chýbajúci ľudia, ktorý predstavil minulý rok vo Viedni, a tvorbu amerického režiséra portugalského pôvodu Gabriela Abrantesa. Široký záber majú filmové a literárne reflexie, v dvoch rozsiahlejších z nich sa filmový teoretik Martin Palúch venuje najvýraznejším slovenským dokumentárnym filmom roka 2019. Súčasťou Kino-Ikonu je tradične filmový občasník študentov audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU Frame, tentoraz s podtitulom Knihy o filme.

x x x

Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon je recenzovaný časopis, dôraz kladie na rozvíjanie myslenia o kinematografii. Vydáva ho Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) a Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Kino-Ikon 2/2019 vyšiel na 248 stranách a v predaji je za 3,32 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách, v predajni SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave a na jej internetovej stránke.

Vydanie časopisu Kino-Ikon 2/2019 podporil Audiovizuálny fond

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk