Vyšla publikácia o tvorbe režiséra, scenáristu a spisovateľa Alaina Robbe-Grilleta

Vyšla publikácia o tvorbe režiséra, scenáristu a spisovateľa Alaina Robbe-Grilleta
22. novembra 2023
PDF

Najnovším knižným prírastkom Slovenského filmového ústavu sa začiatkom novembra stala publikácia Alain Robbe-Grillet: Film a jeho dvojník, v ktorej autor, filmový teoretik Michal Michalovič, sa venoval legendárnemu francúzskemu režisérovi, scenáristovi a spisovateľovi Alainovi Robbe-Grilletovi. Publikácia má slovenskému čitateľovi ponúknuť možnosť zoznámiť sa s niektorými motívmi uvažovania Alaina Robbe-Grilleta o jeho vlastnej tvorbe, ale aj o rozprávaní či o role imaginácie v živote jedinca a spoločnosti.

Alain Robbe-Grillet sa nikdy neštítil komentovať vlastné dielo, či už v hojných rozhovoroch, alebo v esejistických textoch. Publikácia, ktorú držíte v rukách, je len skromným výberom z nich. V prvej časti nájdete akýsi sumár Robbe-Grilletových pohľadov a názorov na vlastnú filmovú tvorbu aj na kinematografiu v širších súvislostiach. Nasleduje trojica rozsiahlych rozhovorov. Prvý z nich bol uverejnený pri príležitosti francúzskej premiéry Muža, ktorý luže v roku 1968, ďalšie dva sa uskutočnili takmer o dvadsať rokov neskôr v Spojených štátoch amerických a týkajú sa práve Robbe-Grilletových koprodukčných slovensko-francúzskych filmov. Posledný oddiel publikácie ponúka autorove eseje na rôzne, občas aj provokatívne témy, ktoré odhaľujú šírku jeho záujmov a rôznorodosť aspektov jeho myslenia. Dúfam, že táto publikácia podnieti záujem o filmové dielo Alaina Robber-Grilleta v novej generácií divákov a prispeje k jeho novým výkladom a interpretáciám,“ píše v úvode Michal Michalovič.

Autor publikácie Michal Michalovič pôsobil niekoľko rokov ako vedúci pracovník oddelenia vedy a výskumu v Slovenskom filmovom ústave, ako kurátor Filmotéky Kina Lumière a ako lektor Filmového kabinetu. Je taktiež editorom a spolueditorom publikácií Nemecká jeseň, Alain Resnais. Kinematografia mozgu, Andrej Tarkovskij, Poetika zločinu. Francúzsky film noir. Vo svojich odborných prácach sa zameriava na európsky film po 2. svetovej vojne, kinematografie Československa, Francúzska, Nemecka a na vzťah surrealizmu a kinematografie.
Knihu sme vydali čiastočne na účely voľného predaja, prevažná časť nákladu bude v budúcom roku súčasťou vydania blu-ray s oboma Robbe-Grilletovými filmami – Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom (1970). V balení s blu-raymi by sa malo nachádzať aj knižné vydanie pôvodných scenárov k filmom a tiež dokument o Alainovi Robbe-Grilletovi, na ktorom už dlhšie spolupracujú Michal Michalovič, Mária Ferenčuhová a Ivan Ostrochovský“, dodáva vedúci edičného oddelenia SFÚ Marián Brázda.

Do publikácie sú zaradené texty z obdobia od druhej polovice šesťdesiatych po osemdesiate roky, pokrývajú teda len istý výsek autorovho kreatívneho života. Pokiaľ sa nevenujú konkrétnym filmom alebo kinematografii, osvetľujú širšie súvislosti, ktoré môžu prispieť k interpretácii autorovej filmovej tvorby. Publikácia vyšla na 168 stranách a v predaji je za 7,90 € vo vybraných slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ Klapka.sk.

Viac informácií o publikácii Alain Robbe-Grillet: Film a jeho dvojník


kontakt: sekretariát SFÚ: sfu@sfu.sk, +421 2 57 10 15 03; Mgr. Anna Lazor, anna.lazor@sfu.sk