Digitálne reštaurovaný film Ľalie poľné uvedie Festival Lumière v Lyone

Digitálne reštaurovaný film Ľalie poľné uvedie Festival Lumière v Lyone
11. októbra 2019

Digitálne reštaurovaný film režiséra Ela Havettu Ľalie poľné (1972) uvedie vo svetovej premiére jeden z najväčších a najrešpektovanejších medzinárodných festivalov klasického filmu Festival Lumière v Lyone (12. – 20. 10. 2019). Film zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ zaradil festival do svojho programu už tretí rok po sebe.

Festival Lumière upozorňuje na zásadné filmy z histórie kinematografie a prináša ich súčasnému publiku. Jeho program je venovaný reštaurovaným klasickým dielam, retrospektívam a poctám významným filmovým tvorcom. Pri príležitosti 10. ročníka festivalu vytvorili organizátori značku Lumière Classics, ktorá zastrešuje tri programové sekcie venované reštaurovaným filmom: Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Film Ľalie poľné je zaradený do poslednej z nich a tak ako všetky filmy uvádzané na festivale pod hlavičkou Lumière Classics sa bude uchádzať o ceny pre najlepšie reštaurované filmy roka.

Ľalie poľné zachytávajú vojnových veteránov vracajúcich sa z prvej svetovej vojny do rodného kraja. Snažia sa nájsť domov a pevne zakotviť, no rovnako silná je ich túžba po tuláctve a voľnom živote.

Výber filmu do programu festivalu v Lyone je pre archívnu inštitúciu vždy udalosťou. Ľalie poľné sú už tretím slovenským digitálne reštaurovaným dielom, ktoré sa na festivale predstaví. Ako prvý videli festivaloví diváci v roku 2017 celovečerný animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala, vlani mala na festivale svetovú premiéru tragikomédia Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana. „Digitálne reštaurovanie filmu je dlhodobý a náročný proces. Každý rok vyberáme jeden nosný film, ktorý digitálne reštaurujeme s vyhliadkou prihlásenia na festival v Lyone. Pre tento rok to boli Ľalie poľné, film, ktorý je formálne aj obsahovo výnimočný, neopozeraný a pre publikum mimo Slovenska neznámy,“ vysvetľuje výber filmu Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ, ktorý projekcie filmu lektorsky uvedie.

V rámci festivalu sa SFÚ zúčastní aj trhu Marché International du Film Classique, kde bude mať opäť po roku spoločný stánok spolu s Národným filmovým archívom v Prahe.

Havettove filmy Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a Ľalie poľné vydá Slovenský filmový ústav tento rok na DVD a blu-ray nosičoch.

Zdroj: Tlačová správa SFÚ (10. 10. 2019)

Viac o filme Ľalie poľné (r. Elo Havetta):

http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000122-lalie-polne-hrany-film/?disprec=1&iset=2

Projekcie
:
16. október | streda | 14.00 | LUMIÈRE BELLECOUR
17. október | štvrtok | 14.15 | LUMIÈRE FOURMI

Súvisiace správy:
Digitálne reštaurované filmy z archívu na prestížne festivaly
Digitálne reštaurovaný film Krvavá pani v Lyone