Prípad pre obhajcu sa predstaví v Lyone

Prípad pre obhajcu sa predstaví v Lyone
12. októbra 2022

Festival klasických filmov Lumière v Lyone (15. – 23. 10. 2022) patrí k najdôležitejším podujatiam v oblasti prezentácie filmových diel zo zlatého fondu svetovej kinematografie. Slovenskú kinematografiu v tohtoročnom programe bude zastupovať digitálne reštaurovaný film Martina Hollého Prípad pre obhajcu (1964).Film zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ zaradil festival do svojho programu už piatykrát.

Festival Lumière upozorňuje na zásadné filmy z histórie kinematografie a prináša ich súčasnému publiku. V roku 2019, počas jubilejného 10. ročníka, vytvorili organizátori festivalu značku Lumière Classics, ktorá zastrešuje tri programové sekcie venované reštaurovaným filmom: Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Slovenskú kinematografiu bude v poslednej z nich reprezentovať snímka Martina Hollého Prípad pre obhajcu (1964). Zámerom sekcie je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorých záujmom je obnova a uvedenie klasických filmov opäť do života.

Film Prípad pre obhajcu je psychologická dráma z prostredia súdnictva. Obhajca v ňom rieši prípad znásilnenia a vraždy štrnásťročného dievčaťa a snaží sa na základe nezrovnalostí v súdnom spise dostať z podozrenia a následného odsúdenia pätnásťročného chlapca. „Tento nadčasový film poukazuje na akýkoľvek politický systém, ktorý vládne hrubou silou. Ak by sa postavy vo filme z času na čas neoslovovali ´súdruh´, divák by si vôbec nevšimol, že príbeh sa odohráva v socialistickom Československu,“ komentuje výber filmu pre lyonský festival Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ.

Hollého Prípad pre obhajcu je už piatym filmom, ktorý zastupuje slovenskú kinematografiu na festivale v Lyone. Nie je však prvou Hollého snímkou v Lyone – v roku 2020 festival premietol jeho film Noční jazdci (1981). Predchádzajúce roky sa výberu tešili Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, predtým tragikomédia Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a prvým reprezentantom Slovenska na podujatí bol celovečerný animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala.

V rámci festivalu sa koná aj 10. ročník trhu Marché International du Film Classique (18. – 21. 10. 2022). Slovensko bude na ňom 19. októbra v paneli Zdieľanie skúseností zastupovať Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ.

Zdroj: Tlačová správa SFÚ (12. 10. 2022)

Viac o filme Prípad pre obhajcu (r. Martin Hollý): https://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000218-Pripad-pre-obhajcu-hrany-film/?disprec=1&iset=2

Projekcie:
19. október / 11.15 / Institut Lumière
20. október / 19.45 / Cinéma Opéra

Súvisiace správy:
Noční jazdci mieria do Lyonu
Digitálne reštaurovaný film Ľalie poľné v Lyone
Digitálne reštaurované filmy z archívu na prestížne festivaly
Digitálne reštaurovaný film Krvavá pani v Lyone