Noční jazdci mieria do Lyonu

Noční jazdci mieria do Lyonu
7. októbra 2020

Jeden z najväčších a najrešpektovanejších medzinárodných festivalov klasického filmu Festival Lumière v Lyone (10. – 18. 10. 2020) uvedie vo svetovej premiére digitálne reštaurovaný film režiséra Martina Hollého Noční jazdci (1981). Film zo zbierok Národného filmového archívu SFÚ zaradil festival do svojho programu už štvrtý rok po sebe.

Festival Lumière upozorňuje na zásadné filmy z histórie kinematografie a prináša ich súčasnému publiku. Počas vlaňajšieho jubilejného 10. ročníka vytvorili organizátori festivalu značku Lumière Classics, ktorá zastrešuje tri programové sekcie venované reštaurovaným filmom: Francúzsky film, Medzinárodné filmy a Poklady a kuriozity. Slovenskú kinematografiu bude v poslednej z nich reprezentovať snímka Martina Hollého Noční jazdci (1981). Zámerom sekcie je zdôrazniť dôslednú a aktívnu prácu filmových archívov z celého sveta, ktorých záujmom je obnova a uvedenie klasických filmov opäť do života.

Príbeh Nočných jazdcov sleduje dve proti sebe stojace silné osobnosti. Bojovali za rovnaké ideály slobody vo Veľkej vojne. Ak by sa boli stretli v zákopoch, dnes by boli priateľmi. Edo Halva po vojne vstúpil do služieb novej republiky chrániť zákon a poriadok. Marek Orban sa vrátil do rodnej dediny, aby zabezpečil lepší život jej obyvateľom, na čo potrebuje peniaze. Každú noc prekročí hranicu s pašovanými koňmi. Cez deň sa obaja muži vzájomne rešpektujú, v noci po sebe bez váhania strieľajú. Jeden nosí uniformu, druhý je pašerák. Každý z nich bojuje v mene svojej pravdy.

Hollého Noční jazdci sú už štvrtým filmom, ktorý zastupuje slovenskú kinematografiu na festivale v Lyone. Vlani festival premietol Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, predtým tragikomédia Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana a prvým reprezentantom Slovenska na podujatí bol celovečerný animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. „Organizátori festivalu od roku 2017 zaradili do programu každý rok slovenský film, digitálne reštaurovaný Slovenským filmový ústavom,“ vysvetľuje Marian Hausner, riaditeľ Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý zároveň dohliada aj na digitalizáciu a reštaurovanie klasických filmových diel zo zbierok SFÚ. „Pre nás je to ďalšie potvrdenie zmysluplnosti digitalizačného pracoviska v Slovenskom filmovom ústave, vybudovaného v roku 2014, ktoré je kľúčové pre prezentáciu a sprístupňovanie slovenského filmového dedičstva.“

V rámci festivalu sa SFÚ online zúčastní aj 8. ročníka trhu Marché International du Film Classique (13. – 16. 10. 2020).

Zdroj: Tlačová správa SFÚ (7. 10. 2020)

Viac o filme Noční jazdci (r. Martin Hollý): http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000159-Nocni-jazdci-hrany-film/?disprec=1&iset=2

Projekcie
:
15. október | 19:30 | Institut Lumière
16. október | 18:15 | Pathé Bellecour

Súvisiace správy:
Digitálne reštaurovaný film Ľalie poľné v Lyone
Digitálne reštaurované filmy z archívu na prestížne festivaly
Digitálne reštaurovaný film Krvavá pani v Lyone