Klasické slovenské filmy na 57. Medzinárodnom filmovom festivale Viennale

Klasické slovenské filmy na 57. Medzinárodnom filmovom festivale Viennale
25. októbra 2019

Medzinárodný filmový festival Viennale (24. 10. – 6. 11. 2019) uvedie v rámci retrospektívnej časti programu dva slovenské klasické filmy Kapitán Dabač Paľa Bielika a Zvony pre bosých Stanislava Barabáša. Dvojmesačná retrospektíva začne počas Viennale a po jeho skončení bude pokračovať až do 4. decembra 2019.

Retrospektíva nazvaná O partigiano! Pan-European Partisan Film sa koná v spolupráci s Rakúskym filmovým múzeom a ponúkne až 42 európskych filmov s partizánskou tematikou z obdobia rokov 1942 až 1985. Medzi nimi sú tiež Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša a Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika. Za výberom slovenských filmov stojí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý obe snímky vo Viedni osobne uvedie.

Vojnová dráma Zvony pre bosých Stanislava Barabáša sa odohráva na konci 2. svetovej vojny a zobrazuje postoje vojakov z dvoch nepriateľských táborov, ktorí sa ocitnú uprostred beznádejne pustých hôr. Bielikov Kapitán Dabač je zasa drámou mladého dôstojníka slovenskej armády, ktorý si počas bojov na Ukrajine postupne uvedomuje hrôzy fašizmu. Po návrate na Slovensko sa zapojí do Slovenského národného povstania, no nedokáže prekonať postoj samotára, ani pochybnosti o zmysle partizánskej vojny.

Súčasťou rozsiahlej retrospektívy filmov je aj prednáškový cyklus zameraný na partizánske filmy z východoeurópskych krajín. So svojimi prednáškami vystúpia hostia z Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka a Slovenska. Prednáška Rastislava Steranku Odboj v slovenskom hranom filme 1945 – 1989 sa uskutoční 4. decembra 2019 na Inštitúte slavistiky na Viedenskej univerzite.

Projekcie:
Kapitán Dabač | 29. október | 11.30 | Rakúske filmové múzeum
Zvony pre bosých | 3. november | 18.30 | Rakúske filmové múzeum
Zvony pre bosých | 28. november | 18.30 | Rakúske filmové múzeum

Web:
https://www.viennale.at/en
https://www.filmmuseum.at/en